id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
چهره واقعی رژیم صهیونیستی

چهره واقعی رژیم صهیونیستی

 این فایل در مورد چهره واقعی رژیم صهیونیستی و هم اکنون در فروشگاه rezafile موجود می باشد.
  دسته بندی: علوم انسانی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:7,000
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

پنجشنبه 1385/01/31

چهره واقعي رژيم صهيونيستي

كليه اعضاي سازمان ملل متحد براساس تعهداتي كه قوانين و مقررات اين سازمان برعهده آنها گذاشته و مورد تأييد كشورهاي عضو هم قرار گرفته است، بايد مطيع الزامات ناشي از مفاد منشور سازمان ملل متحد از جمله مقررات بين المللي مربوط به رعايت حقوق بشر باشند و از زماني كه به عضويت اين سازمان پذيرفته مي شوند، بايد آن مقررات را مدنظر قرار دهند و از آنها تخطي نكنند.اما در مورد رژيم اسرائيل وضعيت متفاوت است و قضيه فرق مي كند. اين رژيم علاوه بر اين كه بايد به همه قوانين و مقرراتي كه براي اعضاي سازمان لازم الاجرا محسوب مي گردد، پايبند باشد به علت فرآيند پيدايش موجوديت اين رژيم و پيامدهاي مترتب بر آن از جمله آوارگي ميليون ها نفر از مردم فلسطين در خارج از سرزمين خود و وضعيت رقت بار ميليون ها فلسطيني ديگر در داخل اراضي اشغالي، بايد به الزامات استثنايي ديگري هم تن دهد كه اجراي مقررات بين المللي و رعايت حقوق بشر در مورد فلسطينيان سرآمد همه آنها است.اما كارنامه رژيم صهيونيستي در اين زمينه از بي اعتنايي و ناديده انگاشتن همه قوانين بين المللي حكايت مي كند. درحالي كه رژيم صهيونيستي خود نيز قطعنامه ها و مقررات بين المللي مبني بر رعايت حقوق بشر و عدم تعدي به حقوق اقوام مختلف را امضا كرده اما آيا در مقام عمل تعهدات خود را در قبال اين امضا محترم شمرده است؟آزار و تعدي به مردم غيرنظامي، منازل ويران، مزارع سوخته، اراضي اشغال شده، سيستم ضدانساني دريافت پروانه عبور براي فلسطينيان، سيم هاي خاردار و تازه ترين عمل خلاف قانون صهيونيست ها يعني احداث ديوار حايل و بسياري موارد مشابه ديگر، همگي اثبات مي كند كه رژيم اسرائيل همه مقررات و قوانين بين المللي را ناديده مي گيرد.به تعبيري داستان فاجعه بار فلسطينيان آواره با اشغال و مصادره سرزمين آنان خاتمه نيافت. غصب و خلع يد اجباري صاحبان سرزمين فلسطين نه تنها ميليون ها غيريهودي اعم از مسلمان و مسيحي را در عملي قساوت بار و ناروا، بدون مقصد و وسيله معاش و محروم از حق طبيعي خود، سرگردان ساير كشورها كرد، بلكه ميليون ها فلسطيني ديگر را هم در اردوگاه هاي قرون وسطايي در عمل محبوس ساخت.پيشينه رژيم صهيونيستي آشكار مي سازد كه اين رژيم از آغاز پيدايش خود كوشيد موجوديت مسلم ملت فلسطين را با پراكندن در كشورهاي ديگر تجزيه و تقسيم كند و درنهايت با اضمحلال اين ملت، آنان را از صفحه روزگار محو سازد.تراژدي آوارگان فلسطيني در لبنان، سوريه، اردن، ساير كشورهاي عرب و ديگر مناطق گيتي فصل جداگانه اي از كتاب اعمال صهيونيست ها را به خود اختصاص خواهد داد. اما ترور، قتل عام و اسارت فلسطينيان داخل اراضي اشغالي بحث جداگانه اي است كه ثابت مي كند رژيم اسرائيل به رعايت مقررات بين المللي وقعي نمي نهد و از كاربرد هيچ وسيله اي براي ارعاب و شكنجه مردم فلسطين ابا ندارد.رژيم اسرائيل تعهدات و الزامات بين المللي را محترم نشمرده و از فلسطينياني كه با تحمل همه مشقت ها و ناملايمات در سرزمين آباء و اجدادي خود مانده اند، بي كم و كاست آوارگاني از نوع ديگر ساخته است كه از كمترين حقوق طبيعي هر انساني بي بهره اند و در برابر ديدگان ناظران حقوق بشر و افكار عمومي جهانيان در درون كشور خود آواره و محروم هستند.اين آوارگان در اردوگاه ها و محلات كثيف و غيربهداشتي استقرار يافته اند و از كوچكترين تسهيلات مربوط به زندگي بشر امروز برخوردار نيستند و شايد به تعبيري مي توان گفت آنان در موطن خود در تبعيد به سر مي برند. صهيونيست ها پس از مصادره و غصب منازل و مزارع فلسطينيان، آنان را در مناطق انتخاب شده تحت كنترل خود جاي داده اند و عملا در آن نقاط حكومت نظامي برقرار است.آنان بايد براي رفتن به محل كار خود و از نقطه اي به نقطه ديگر پروانه عبور و مرور داشته باشند و تازه اگر موفق شوند از «سازمان واكنش سريع نظامي» اين پروانه را دريافت كنند، بايد ساعت ها در صفوف طولاني و خسته كننده در پست هاي ايست و بازرسي صهيونيست ها رفتاري تحقيرآميز را تحمل كنند و بسياري مواقع پس از ساعات طولاني انتظار بدون نتيجه به محل زندگي خود باز گردند.در موارد بسياري ميان عملكرد صهيونيست ها و عوامل رژيم نژادپرست سابق آفريقاي جنوبي تشابه زيادي به چشم مي خورد. به عنوان نمونه آنچنان كه رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي در مورد سياهان اين سرزمين عمل مي كرد، صهيونيست ها نيز در اراضي اشغالي با استناد به قوانين داخلي خود مانند «قانون مربوط به رفتار با زندانيان» مجازند هر فلسطيني مشكوك را بدون اقامه دليل و تفهيم اتهام به مدت يك سال بازداشت كنند و مدت اين بازداشت تا زماني كه مسئولان نظامي و امنيتي صهيونيست لازم بدانند قابل تمديد است و هيچگونه ضمانتي براي آزادي فلسطينيان دربند پذيرفته نمي شود، نمونه عيني تداوم و اجراي متواتر اين قانون جوانان محبوس فلسطيني هستند.مجمع عمومي سازمان ملل متحد به دنبال درخواست هاي برخي كشورها و محافل عدالتخواه در بيستم نوامبر سال 1963 براي «حذف هرگونه تبعيض نژادي و رعايت حقوق بشر» قطعنامه اي را تصويب كرد كه رژيم اسرائيل نيز براي حفظ پرستيژ ظاهري خود به آن رأي مثبت داد. مجمع عمومي در 21 دسامبر سال 1965 هم «قرارداد بين المللي الغاي هرگونه تبعيض نژادي» را از تصويب گذراند كه خود رژيم صهيونيستي هم درماه مارس سال 1966 به موافقان اين قرارداد پيوست.اما عملكرد صهيونيست ها در اراضي اشغالي به گواهي نهادها و ناظران بين المللي جاي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه رژيم اسرائيل كوچكترين پايبندي به قراردادهايي كه خود امضاء كرده، نداشته است.تساوي حقوق همه افراد در دادگاه ها، اجراي عدالت در سازمان هاي مدني، احترام به حقوق فردي، آزادي مسافرت، دسترسي به شرايط عادلانه اقناع كننده براي فرصت هاي شغلي، حمايت از بيكاران، حق استفاده از مزد برابر در قبال كار مساوي و دريافت پاداش عادلانه از جمله مواردي است كه جزء اسناد سازمان ملل به ثبت رسيده اما هرگز شامل حال فلسطينيان نشده است.به اين ترتيب بدون هرگونه توضيح اضافه، محرز است كه رفتار تبعيض آميز صهيونيست ها با فلسطينيان نقض مقررات و قوانين بين المللي و حقوق بشر از جمله قراردادهايي است كه هرگونه تبعيض نژادي را ممنوع كرده و رژيم اسرائيل هم با امضاي خود ملزم به اجراي آنها شده است.در همين حال رژيم صهيونيستي با ادعاي مبارزه با تروريسم مي كوشد با فرافكني و معكوس جلوه دادن مفروضات مسئله در غصب سرزمين مادري فلسطينيان، چهره واقعي خود را زير ماسكي دروغين پنهان سازد و خود را از الزامات حقوق بين الملل براي فيصله دادن به وضعيت اسفبار فلسطينيان معاف بداند، ولي اين رژيم چه بخواهد يا نخواهد، قادر نيست از الزام به تعهد استثنايي و دوگانه اي كه سازمان ملل متحد هنگام پذيرش اين رژيم برعهده آن گذارد، شانه خالي كند.رژيم اسرائيل نمي تواند از انجام تعهداتي كه سازمان ملل متحد در زمان پذيرفتن عضويت آن الزام آور دانست، خودداري و سرپيچي كند. سياست تبعيض نژادي و نقض حقوق بشر فلسطينيان، نقض مشهود قواعد اخلاقي و تخطي آشكار از اصول استوار و نهادينه شده اي است كه رويه قضايي بين المللي در حق همه اقوام مقرر كرده است.به موجب دو مصوبه صريح سازمان ملل متحد «گروه هاي اجتماعي در هر كشور بايد از تساوي كامل بهره مند باشند و اگر در كشور محل زندگي خود از لحاظ مذهب، زبان يا نژاد با طبقه حاكم تفاوت دارند، بايستي امكان زندگي مسالمت آميز و همزيستي بدون تبعيض براي آنان فراهم گردد.» با استناد به همين مصوبات مشكلات قومي در لهستان و آلباني به گونه اي موفقيت آميز حل شد.از جمله موارد ناديده گرفتن مقررات بين المللي از سوي سردمداران «تل آويو»، «قرارداد بين المللي راجع به القاي هرگونه تبعيض نژادي» است كه رژيم صهيونيستي هم به آن رأي مثبت داد، اما همچنان كه پيش تر آمد در مواردي مانند اجراي عدالت در دادگاه ها، رعايت تساوي حقوق افقراد، سفر و آموزش و پرورش، رفتار تبعيض آميز رژيم اسرائيل با فلسطينيان نقض آشكار قراردادي است كه هرگونه تبعيض نژادي را ممنوع دانسته و اين رژيم خود نيز آن را امضاء كرده است.سازمان ملل متحد براساس وظايف و مسئوليت هايي كه اساس مشروعيت اين نهاد به شمار مي رود، موظف است كمك به آوارگان درون اراضي اشغالي و رعايت مقررات بين المللي را همواره پيگيري كند و مدنظر داشته باشد، اما «دفتر كمك به آوارگان فلسطين» كه به منظور كمك به بهبود وضعيت رقت بار آوارگان در نوار غزه و كرانه غربي رود اردن تأسيس شد، به علت كارشكني هاي رژيم اسرائيل با موانع طاقت فرساي سياسي و مالي مواجه شد تا آنجا كه مديران اين دفتر امروز اذعان دارند كه نتايج فعاليت هاي آنان نتيجه اي جز شكست هاي نوميدانه و اسفبار در پي نداشته است.اين سازمان ملل متحد بود كه در سال 1947طرح تقسيم فلسطين را تصويب كرد و سنگ بناي فتنه اي را گذارد كه نيم قرن منطقه و جهان را دستخوش بحران كرده و عامل اصلي چهار جنگ خونين ميان اعراب و اسرائيل بوده است، بنابراين ترديدي نيست كه با وجود همه گونه عذر و بهانه ها كه شايد از نظر برخي دبيران كل و مسئولان اين سازمان موجه باشد، سازمان ملل متحد خود در رأس مسئولان آشوب ها و بلواهايي است كه به متواري شدن فلسطينيان از موطن خود و تبعيد در وطن باقيمانده فلسطينيان منجر شد.اگر سازمان ملل متحد نسبت به آوارگاني از طبقه و نوع ديگر در ساير كشورها مقيد به الزامات اخلاقي و انساندوستانه باشد، به آوارگان فلسطيني در داخل اراضي اشغالي بيش از ديگر آوارگان مديون است. اگرچه سازمان ملل بارها رسيدگي به نقض مقررات بين المللي توسط صهيونيست ها در اراضي اشغالي را در دستور كار خود گذارده و هر بار بر رعايت حقوق اوليه و بديهي آنان تأكيد كرده است، اما آيا چنين ابراز حسن نيتي مي تواند مرهمي بر زخم هاي ملتي كهن باشد كه با تمدن چهارهزار ساله خود، به طرزي ناروا تاوان گناه ديگران را پس مي دهند؟ آيا بازي لزوم اجراي مصوبات سازمان ملل و تمرد صهيونيست ها چرخه اي است كه بدون كيفر مقصران آن تا زمان نامعلوم ادامه خواهد داشت؟نتيجه سياست هاي سركوبگرانه و ميليتاريستي در برخورد با صاحبان اصلي سرزمين فلسطين فراتر رفته و كينه و نفرت عميق ناشي از تحمل سال ها آزار، شكنجه و تحقير گريبان سران و حاميان رژيم در ساير نقاط گيتي را گرفته است و آتش اين كينه هردم فزونتر مي شود و چشم انداز اميدبخشي براي مهار شررهاي آتش هولناك ناشي از اين بحران ديده نمي شود.حتي اگر سازمان ملل متحد هر روز هم رسيدگي به نقض مقررات بين المللي توسط صهيونيست ها را در دستور كار خود قرار دهد و ده ها سخنراني آتشين و حماسه وار ايراد شود، مادام كه فقدان كيفرهاي متناسب با اعمال غيرقانوني صهيونيست ها وجود دارد، جز شكست هاي يأس آور و آينده اي تاريك، دورنمايي به نظر نمي رسد و همه چيز بازيچه نهاد و سرشت متجاوز و ملعبه اميال و آرزوهاي موهوم و افسانه هاي ساختگي صهيونيست ها مي شود كه آوارگان فلسطيني قربانيان اصلي آن هستند.خبرگزاري جمهوري اسلامي

نوشته شده توسط آیتی در 6:38 بعد از ظهر | لینک ثابت • آرشیو نظرات

پنجشنبه 1385/01/31

عملیات شهادت طلبانه در تل آویو

رسانه های خبری از وقوع عملیات شهادت طلبانه در تل آویو خبر دادند که تاکنون دست کم 6 کشته و دهها زخمی به جاگذاشته است، العربیه جنبش جهاد اسلامی را عامل انجام این عملیات معرفی کرد.

منابع امنیتی اسرائیل، علت این انفجار را عملیات استشهادی در یک ایستگاه اتوبوس دانستند .خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که در این انفجار بیش از دهها تن مجروح شدند . منابع پلیس در گفتگو با این خبرگزاری ، علت این انفجار را یک عملیات استشهادی در جنوب تل آویو خواندند .شبکه خبری الجزیره از کشته شدن 4 اسرائیلی در این انفجار خبرداد؛العربیه هم اعلام کرد که گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این عملیات را برعهده گرفته است.

شادی روح این شهید سرافراز صلوات

نوشته شده توسط آیتی در 6:35 بعد از ظهر | لینک ثابت • آرشیو نظرات

پنجشنبه 1385/01/31

آلمان 2 مخالف هولوكاست را محاكمه مي كند

مانهايم- خبرگزاري فرانسهدو پژوهشگر آلماني و بلژيكي مخالف هولوكاست به اتهام ترغيب به تنفر نژادي در دادگاه «مانهايم» آلمان محاكمه مي شوند.به گفته يك سخنگوي دادسراي اين شهر جنوب غربي آلمان، «گرمار رودلف» 41 ساله و زيگفريد وربكه 64 ساله از بلژيك هم چنين بايد پاسخگوي اتهام اهانت به ياد و خاطره قربانيان هولوكاست شوند. اين سخنگو افزود، دو متهم در اينترنت و بسياري از نوشته هاي خود به اين فعاليت هاي غيرقانوني اقدام كرده اند. يك سخنگوي دادگاه  • چهره
  • واقعی
  • رژیم
  • صهیونیستیپنجشنبه
  • 1385 01 31
  • چهره واقعی رژیم صهیونیستی
قیمت محصول
7,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
rezafile
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.