id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
تحقیق درباره بررسی و ارزیابی شبکه های وایرلس و عملکرد آنها

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی شبکه های وایرلس و عملکرد آنها

 این فایل در مورد تحقیق درباره بررسی و ارزیابی شبکه های وایرلس و عملکرد آنها و هم اکنون در فروشگاه parsdigishop موجود می باشد.
  دسته بندی: فنی و مهندسی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:11,000
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه

مقدمه

علاقه مردم نسبت به تكنولوژي بي سيم در زندگي و يا تجارت روز به روز افزايش پيدا مي كند. دستگاه اين اجازه را به ما مي دهند كه به تقويم ،پست الكترونيك ، ليست شمارهPDA هاي ديجيتالي شخصي پيشنهاد GPSتلفن ها و اينترنت دسترسي داشته باشيم . بعضي ا ز تكنولوژي ها حتي به صورت جهاني مي شوندكه اين موقعيت به توانايي اين وسايل در هر جايي از جهان اشاره مي كند . تكنولوژي بي سيم اين اميد را دارد كه در حدوسيع تري پيشنهادشودوكارهاي بيشتري را درچند سال آينده انجام دهد.

تكنولوژي بي سيم به دنبال افزايش تعداد شركت هاي دولتي و كاربران خانگي در همه جا كاربرد دارد .

شركت ها بايد از احتمال خطر امنيتي اتصال به تكنولوژي بي سيم باخبرباشند.شركت ها بايد به فكر راه حل هايي مفيد براي كم كردن خطرهاي تكنولوژي بي سيم باشند.اين مقاله درموردتكنولوژي بي سيم،خطرهاي امنيتي وپيشنهادهايي براي كم كردن اين خطرات بحث مي كند.

1-1- ذكر منابع

اين مقاله را درراستاي پيشرفت مسئوليت هاي قانوني اش NIST انجمن ملي استانداردها و تكنولوژي تحت عنوان حفاظت كامپيوتر در سال 1987 منتشركردوآن را در سال 1996 ارتقا داد.خطوط راهنما در اين مقاله براي نمايندگي هاي فدرالي است كه نسبت به اطلاعاتشان حساس هستند.آن ها بايداز بخش نامه اداره مديريت و بودجه(OMB )پيروي كنند.اين مقاله ممكن است به وسيله سازمان هاي غير دولتي داوطلبانه به كاررفته باشد.كپي برداري ازاين مقاله ممنوع مي باشد.هيچ كدام از مطالب اين مقاله تناقضي با استانداردها ندارد.

2-1- اهداف و محدوده مقاله

هدف از اين مقاله فراهم كردن راهنمائي هايي براي شركت هائي است كه مي خواهند شبكه هاي بي سيم با امنيت بالاتاسيس كنند.نمايندگي ها براي يافتن راه حل هائي براي امنيت تشويق و توصيه شده اند.

اين مقاله مربوط به تكنولوژي هاي بي سيمي است ،كه بيشتر در شركت هاي دولتي مورد استفاده قرار مي گيرند :شبكه هاي محلي بي سيم (wlan)و شبكه هاي ad hoc يا bluetooth . اين مقاله همچنين موارد استفاده دستگاه هاي بي سيم دستي را توضيح مي دهد.اين مقاله شامل توضيحاتي در مورد تكنولوژي هايي از قبيل راديوهاي بي سيم و ديگر استانداردهاي wlan كه به وسيله سازمان كارشناسان مهندسي و الكترونيك (ieee) طراحي نمي شود نيست.اين تكنولوژي ها خارج از محدوده اين مقاله است.

تكنولوژي بي سيم به سرعت در حال تغيير است . محصولاتي جديد با خصوصيات جديد به طور مداوم به بازارمعرفي مي شوند.بسياري از اين محصولات با خصوصيات امنيتي بالايي طراحي شده اند.اماهيچ كدام از اين قابليت ها تا به حال نتوانسته اند احتمال خطر را به صفر برسانند.تكنولوژي بي سيم مراحل تكامل را به سرعت طي مي كند.بنابراين توجه به اين نكته ضروري به نظر مي رسدكه تكنولوژي هاي جديدي به وجود

مي آيد.يك بارديگرتاكيد مي شودكه مطالب موجود در اين مقاله مربوط به مسايل امنيتي ديگرمحصولات بي سيم ويا تكنولوژي هاي بي سيمي كه به وجود آمده اند از قبيل تلفن هاي نسل سوم (3g ) نيست .

3-1- مخاطبان مقاله

اين مقاله جزييات مربوط به تكنولوژي بي سيم و مسايل آن راپوشش مي دهد.ماهيت اين مقاله فني است.

به هر حال اين مقاله يك پيش زمينه كلي در مورد تكنولوژي بي سيم و موضوعات قابل بحث آن را فراهم مي كند . از اين رو افراد مختلف ممكن است برداشت هاي مختلفي از اين مقاله داشته باشند . افراد زير مي توانند استفاده بهتري از اين مقاله بكنند:

مديران دولتي كه مي خواهند از دستگاه هاي مربوط به شبكه بي سيم استفاده كنند. §

مهندسان و سازندگاني كه شبكه ها را طراحي و پياده سازي مي كنند.§

مديران سيستم براي اداره ، امنيت و توسعه شبكه هاي بي سيم.§

مشاورين فني براي تامين امنيت محيط اطراف بي سيم.§

محققين و تحليل گراني كه تلاش مي كنند تا تكنولوژي بي سيم را توسعه دهند.§

اين مقاله وظيفه دارد اطلاعاتي در مورد سيستم عامل ، شبكه و امنيت را به خواننده آموزش دهد . زيرا مرتبا ماهيت امنيت صنعت بي سيم ، خطرها و آسيب پذيري اين نوع تكنولوژي ها تغيير مي كند . خواننده بايد به مزيت هاي اين تكنولوژي و كاربردهاي امروزي آن آشنا شود.

4-1- ساختار مقاله

اين مقاله از 5 فصل تشكيل شده است.

فصل اول تركيبي از تاريخچه ، اهداف، محدوده و ساختار مقاله است.§

فصل دوم يك پيش زمينه كلي در مورد تكنولوژي بي سيم را فراهم مي كند.§

فصل سوم درموردتكنولوژي 11/802 شامل فوايد،خطرهاي امنيتي 11/802 وراهنمايي هايي براي كاهش اين خطرات است. §

  • فصل چهارم در مورد تكنولوژي شبكه هاي bluetooth و ad hoc شامل فوايد ، خطرهاي امنيتي و راهنمايي هايي براي كاهش اين خطرات است.
  • فصل پنجم در باره فوايد و خطرهاي امنيتي دستگاه هاي بي سيم دستي و راهنمايي هايي براي كاهش اين خطرها است.

2-بررسي و نظري اجمالي بر تكنولوژي بي سيم

تكنولوژي هاي بي سيم در ساده ترين معنا ابزار يا ابزارهايي را قادر مي سازند تا بدون برقرارري اتصالات فيزيكي، بدون نياز به شبكه يا كابل هاي وابسته به برقراري ارتباط بپردازند.تكنولوژي هاي بي سيم از ارسال فركانس راديويي به عنوان وسيله اي در انتقال داده ها استفاده مي كنند ، اما تكنولوژي هاي سيمي از كابل استفاده مي كنند . تكنولوژي هاي بي سيم در بر دارنده سيستم هاي پيچيده مثل شبكه هاي محلي بي سيم

(wlan) وموبايل ها وسيستم هاي ساده اي مثل هدفون ها ، ميكروفن ها و ديگر وسايل بي سيمي است كه اطلاعات را ذخيره نمي كنندوروي آن ها پردازشي انجام نمي شود.همچنين آن ها وسايل و ابزارهاي مادون قرمز (ir) را هم در بر مي گيرند مثل كنترل هاي از راه دور و بعضي از موس ها و صفحه كليدهاي بدون سيم و گوشي هاي بي سيم hi-fi كه تمامي آن ها به خط مستقيمي بين ارسال كننده و دريافت كننده نياز دارند تا ارتباط را برقرار كنند . خلاصه اي از شبكه ها ، وسايل ، استانداردها و مسايل امنيتي بي سيم در اين فصل ارائه مي شود.

1-2-شبكه هاي بي سيم

اين شبكه ها مانند مكانيزم انتقال بين دو يا چند دستگاه و شبكه هاي باسيم سنتي وقديمي در نظر گرفته مي شوند . شبكه هاي بي سيم بسيار متنوع و زيادند اما عموما بر اساس محدوده پوشش دهنده شان به سه دسته تقسيم مي شوند:شبكه هاي بي سيم در محدوده وسيع (wwan) ، wlan ها و شبكه هاي بي سيم در حوزه شخصي(wpan). wwan تكنولوژي هاي گسترده اي مثل داده هاي بسته ديجيتالي سلولي(cdpd)

سلولي 2g ، سيستم جهاني براي ارتباطات سيار(gsm) وتلفن هاي همراه است .wlan ارائه دهنده شبكه هاي بي سيم در حوزه شخصي است كه 11/802 و hiperlan و چند گونه ديگررا در برمي گيرد.wpan تكنولوژي هاي شبكه ي بي سيم حوزه محلي مثل bluetooth و ir رادر بر مي گيرد.تمام اين تكنولوژي ها نامحدود هستند ، آن ها از امواج الكترومغناطيسي(em) براي ارسال و دريافت داده ها استفاده مي كنند.

تكنولوژي هاي بي سيم از طول موج هايي به اندازه باند فركانس راديويي گرفته (rf) تا باند ir استفاده مي نمايند . باند rf بخش قابل توجهي از طيف تشعشع em را در بر مي گيرد كه از 9 كيلوهرتز ، كمترين فركانس ارتباطات بي سيم ، تاهزاران گيگا هرتز را در بر مي گيرد . با افزايش فركانس به بيش از طيف rf انرژي em به ir و سپس به طيف نماياني حركت مي كند . اين مقاله به تكنولوژي هاي wpan و wlan مي پزدازد.

2-2- lan هاي بي سيم

Wlan ها نسبت به lan هاي قديمي انعطاف پذيري و قابليت ارسال بيشتري دارند . بر خلاف lan هاي قديمي كه براي اتصال كامپيوتر كاربر به شبكه نياز به سيم داشت ، wlan كامپيوتر ها و ديگر قسمت ها را به شبكه وصل مي كندوازيك دستگاه براي نقطه دستيابي استفاده مي كند.يك نقطه دستيابي با دستگاه هاي مجهز به آداپتورهاي شبكه ي بي سيم ارتباط برقرار مي كند . اين نقطه از طريق يك پورت rj- 45 به lan اترنت با سيم وصل مي شود . دستگاه ها و لوازم نقطه دستيابي معمولا نواحي پوششي تا حدود 300 فوت را در برمي گيرند . ناحيه پوششي رايك سلول يا دامنه مي نامند .كاربران آزادانه بالپ تاپ يا ديگر ابزار شبكه در سلول سير مي كنند.سلول هاي نقطه دستيابي را مي توان به يكديگر منتقل نمود تا به كاربران اجازه دهند در يك ساختمان يا بين چند ساختمان ”پرسه بزنند.“  • وایرلس
  • بیسیم
  • شبکه وایرلس
  • شبکه بیسیم
قیمت محصول
11,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
parsdigishop
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.