id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
دانلودمقاله آب

دانلودمقاله آب

 این فایل در مورد دانلودمقاله آب و هم اکنون در فروشگاه 7maghale موجود می باشد.
  دسته بندی: کتاب ، جزوه
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:7,700
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

مقدمه :‌
آب يكي از فراوانترين تركيبات زمين بوده و از آن به عنوان بزرگترين حلال شيميايي ياد شده است آب يكي از اساسي ترين تشكيل دهنده بافتهاي بدن مي‌باشد و يكي از پايدارترين تركيباتي است كه در طبيعات يافت مي شود و به عنوان ضرورترين عامل حيات و فيزيولوژي بدن شناخته شده است بدون آب كليه اعمال حياتي انسان متوقف خواهد شد. تعجب آور نيست كه اين منبع حيات بخش در تمام ادوار جاي مهمي در افكار بشر دارا بوده و بر اساس شواهد موجود همواره اولين زندگي هاي قبيله اي و گروهي در كنار جريانهاي آب بوجود آمده است و شعرا و نويسندگان بطرق مختلف در نوشته هاي خود درباره آب و زيبائيهاي آن مطالبي نگاشته اند. آب نقش اصلي رساندن مواد غذايي به بافتها و سلولها و دفع سموم بدن و همچنين رساندن مواد غذائي اخذ شده از خاك به وسيله ريشه گياهان را عهده دار است. آب با تمام خصوصيات فوق به عنوان مهمترين عامل انتقال بيماري بوده زندگي و حيات بعضي موجودات آبي مثل ماهي كه شايد مهمترين عامل تأمين گوشت انسانها مي‌باشد به آن مربوط مي شود. از آب به عنوان خون رگهاي سياه زمين نامبرده اند و آن را بزرگترين و ارزانترين وسيله شستشو و زدودن كثافات دانسته اند.
در حدود 58 تا 66 درصد وزن بدن يك انسان را آب تشكيل مي‌دهد كه به طور غير يكنواخت در تمام بدن پخش شده است، ميزان آب موجود در بدن انسان به حسب سن و مقدار چربي متغير است براي اطلاع از آب موجود در بدن بهتر است به ارقام زير توجه كنيم:
آب موجود در بزاق 5/99 درصد، خون 79 درصد، بافت قلب 79 درصد، ريه 79 درصد، پوست 72 درصد، چربيهاي بدن 30 درصد، ماهيچه ها 76 درصد، پوست 72 درصد، بدن ماهيها 76 درصد و دانه هاي گياهي 10 تا 95 درصد تعيين گرديده است.
از نظر اطلاع از آب موجود در مواد غذايي كافي است بگوئيم كه مارچوبه 88 درصد، كنگر 85 درصد، بادنجان 92 درصد، كرفس 94 درصد، قارچ 75 درصد و كلم 90 درصد آب دارند. به علاوه آب در بعضي تركيبات معدني به صورت (آب تيلور) ديده مي‌شود مانند ، يا ، اكثراً آبهاي تيلور در 100 درجه سانتي گراد از بين خواهد رفت.
آب در كليه شئون زندگي مثل آشاميدن عمل آوردن محصولات كشاورزي- بگردش در آوردن صنايع مسائل تفريحي، توليد نيرو، پرورش موجودات آبي كه براي انسان جنبه غذائي دارد و بسياري موارد ديگر مورد استعمال دارد. به همين دليل وجود آب در هر اجتماعي به هماناندازه كه در بالا بردن سطح بهداشت عمومي دخالت دارد موجب پيشرفت كشاورزي و صنعت نيز خواهد گرديد.
جهت اهميت مصارف آب در صنايع، كافي است اشاره كنيم كه صنايع در سال 1965 در دنيا سالانه 200 ميليارد متر مكعب آب مصرف مي كردند كه در سال 2000، اين رقم به 2000 تا 3000 ميليارد متر مكعب رسيده است. تنها حدود 35 درصد آب مصرفي در صنايع دنيا به صورت فاضلابهاي صنعتي به محيط زيست تخليه مي گردد و ميزان آلودگي اين فاضلابها از نظر BOD معادل يك اجتماع شهري 350 ميليون نفري است.
اگر توجه كنيم كه هر گاو روزانه 7 تا 12 گالن، هر گوسفند 1 تا 4 گالن، هر اسب 8 تا 13 گالن و بالاخره هر يكصد مرغ 8 تا 10 گالن آب مصرف مي نمايند بايد حيوانات را هم جزو مهمترين مصرف كنندگان آب به حساب آوريم، مخصوصاً توجه داشته باشيم كه حيوانات لازم است از آبي با كيفيت آب آشاميدني براي انسان استفاده كنند زيرا اكثر حيوانات به همان اندازه انسان در برابر آلودگي هاي آب آسيب پذيرند.
گرچه آبي كه براي آشاميدن بكار مي رود در مقايسه بات مصرف آب در كشاورزي و صنعت ناچيز است ولي كيفيت آن در مقايسه با آبهاي زراعي و صنعتي بايد از كيفيت بسيار خوبي مخصوصاً از نظر عاري بودن از عوامل بيماري زا برخوردار باشد انسان در حالي كه روزانه در حدود 2 تا 5/2 ليتر آب مي آشامد و اينقدر آب حداكثر 1/3 درصد وزن هر فرد را تشكيل مي‌دهد نبايد تنها به عنوان عامل رفع تشنگي تلقي گردد بلكه همين مقدار كم آب به علت داشتن املاح محلولي كه بعضي از آنها در مقادير جزئي هستند اثرات فيزيولوژيكي مهمي در بدن دارند مي تواند به عنوان عامل تغذيه باشد و گاهي حالت پيشگيري در مورد بعضي ناراحتي ها مثل جلوگيري از پوسيدگي دندان دارا باشد چه بسا اتفاق مي افتد كه بعضي از املاح محلول آب را در صورت فقدان ناچاريم به صور دستي به آن اضافه نمائيم.
كيفيت آب كه شرح مبسوطي دارد و معاني گوناگوني از آن قابل تصور است در برگيرنده اين معني است كه هر مصرفي از آب به كيفيت خاصي نياز دارد و به اصطلاح براي هر مصرفي استانداردهاي معيني تدوين شده است. بندرت مي توانيم از يك منبع تمام احتياجات را حداقل بدون انجام نوعي تصفيه تأمين كنيم و همانطور كه گفته شد تمام مصارف تحت الشعاع مصارف بهداشتي آب به وسيله انسان مي‌باشد.
با توجه به موضوعات بالا دو موضوع زير از زمانهاي قديم فكر انسان را به خود مشغول داشته است:
1-حفاظت و اصلاح كيفيت منابع آب موجود
2-استخراج و انتقال آب از نقاط دور براي رفع نيازمنديها.
اشاره مي نمايد در بخش پنجم شرح مفصلي در مورد كيفيت آب آشاميدني و در بخش نهم و دهم اشارات زيادي در كيفيت آب براي مصارف صنعتي و كشاورزي خواهيم داشت لذا در اين مقدمه مختصر به منظور جلوگيري از اطاله كلام از ذكر مجدد خواص شيميايي آبها خودداري مي گردد.
جستجو و مطالعه درباره آب كه منشأ حياتاست و پيدايش موجودات از آن آغاز گرديده است و زندگي بدون آن امكان پذير نيست از قديم الايام مورد توجه انسان بوده و چون آبهاي طبيعي به طور مستقيم و غير مستقيم در اثر فعاليتهاي حياتي او در معرض شديدترين آلودگي ها قرار داشته است لذا موضوع حفاظت آبها و احياناً رفع آلودگي آنها هميشه مدنظر انسان بوده است. اگر توجه كنيم كه همه ساله به علت تلف شدن انسانها و يا بيماري آنها در اثر عوامل آلوده كننده آب چه مقدار ساعت كار تلف مي‌شود، اهميت جلوگيري از آلودگي روشن تر خواهد شد. از اين روستكه مهمترين عامل توسعه بهداشت محيط را در تمام دنيا فراهم نمودن آب سالم و در دسترس قرار دادن آن مي دانند. با تمام تلاش كه براي تأمين آب اجتماعات در دنيا به عمل آمده و شايد مبالغ گزافي در اين زمينه سرمايه گذاري گرديده هنوز اجتماعاتي هستند كه آب كافي حتي براي آشاميدن ندارند.
بر اساس آخرين آمار سازمان بهداشت جهاني در هر 24 ساعت 13000 نفر كودك زير يك سال در دنيا در اثر بيماريهائي كه ناقل آن آب بوده تلف مي شوند.
همانطور كه دهه 1960 را دهه فضا ناميدهاند دهه 1970را نيز دهه مبارزه با آلودگي‌ها گفته اند زيرا در اين دهه است كه تمام آلودگي ها عليه انسان بسيج شده اند و زندگي او را با مشكلاتي مواجه ساخته اند. انسان كه در محيط زندگيش با آب و هوا تماس دارد و بدون وجود آنها قادر به ادامه حيات نيست متأسفانه تمام دورريختنيهاي حاصل از فعاليتهاي حياتي خود را به اين دو محيط تخليه مي نمايد و باعث مسموميت شديد محيط زندگي مي گردد.
جهت اطلاع از عظمت و اهميت آلودگيهاي محيط مخصوصاً آب از طريق فاضلابها، كافي است اشاره كنيم كه هر متر مكعب فاضلاب خام در تخليه به جريانهاي آب ممكن است تا 40 متر مكعب آب خوب را به شدت آلوده نمايد. گاهي اوقات تخليه فاضلابهاي صنعتي به حدي باعث آلودگي آبها مي شود كه حتي روشهاي معمولي تصفيه آب قادر به حذف آلودگي ها نيست.
اقتصاد و صنعت در تمام دنيا با سرعت سرسام آوري در حال رشد بوده و رشداقتصادي توأم با افزايش جمعيت نيز مي‌باشد. بالا رفتن سطح بهداشت عمومي همگام با افزايش سريع جمعيت بيش از پيش باعث محدود شدن منابع شده اند، بطوريكه حتي بعضي اجتماعات پيشرفته با ناكافي بودن آب مواجه شده اند. انسان اشتباهات زيادي در مصرف و نگهداري آب مرتكب مي شود كه مهمترين آن آلوده ساختن آن است. متأسفانه كاربرد تركيبات جديد شيميائي در صنايع و همچنين مصرف مواد گوناگون در باروري زمينهاي كشاورزي و مبارزه با آفات نباتي و تخليه تمام اين مواد به جريانهاي آب يا زيرزمين باعث پيچيدگي شديدتر آلودگي آبها گرديده و مخارج تصفيه و تهيه آب با استاندارد مورد نياز از آبهاي آلوده را به مقدار زيادي بالا برده است و حتي اتفاق افتاده كه بعضي از اين مواد در روشهاي معمولي تصفيه آب قابل جدا شدننيستند و اين خود محدوديتي در مصرف آب به وجود آورده است.
با توجه به آنچه كه تا به حال گفته شد مي توان آب را مهمترين و عمده ترين وسيله آسايش و راحتي انسان تلقي نمود. بنابر تحقيقات زيست شناسي حيات اوليه از آب پديدار گشته است و همانطور كه قبلاً گفتيم همين اب موجد حيات در اثر آلودگي مي‌تواند از بين برنده حيات باشد. تمام مسائلي كه مربوط به خواص آب بيان گرديد در آيه كريمه و جعلنا من الماء كل شئي حي نهفته است. تمام اديان آسماني بخصوص اسلام دستورات اكيدي در جلوگيري از آلودگي آبها داده اند و حتي مسلمانها از آب دهان اندخاتن در منابع منع شده اند.
طبق نظريه لاپلاس آب با پيدايش زمين به وجود آمده و بابليها و مصريان قديم پيدايش اجسام را در عالم به علت وجود در قوه مذكر و مؤنث در آب مي دانستند و معتقد بودند وجود اين دو قوه در تركيب آن دو عالم را به وجود آورده است. هنديان مي گفتند زمين مانند تخم مرغي در آب شناور است. دردمكريت آب را يكي از عناصر اربعه دنيا كه همه چيز از آنها بوجود مي آيد مي گفتند.
در مورد آب شناسي نيز ملل و اقوام قديم اطلاعاتي داشتند كما اينكه مصريها از رود نيل براي حاصلخيزي زمينهاي اطراف آن استفاده مي كردند و يا در ايران باستان با زهكشي مصنوعي كشاورزي را توسعه مي دادند و يا براي استفاده بيشتر از آب رودخانه‌ها سدهائي كه آثارشان هنوز هم موجود است بر روي آنها مي ساختند و يا همانطور كه در كتب معتبر نوشته شده مخترع قنات در دنيا ايرانيها بودند.
در آغاز براي مطالعه خواص آب از علائم ظاهري آن استفاده مي شد و يا از خاصيت پرورش موجودات زنده مثل ماهي به خواص آب پي مي بردند ولي با پيشرفت زمان مطالعات علمي تري جهت بررسي خواص آب متداول گرديد تا بالاخره در قرن 19 با پيشرفتهاي شگرف زمين شناسي و شيمي براي مطالعه خواص آب از روشهاي علمي استفاده كردند و با كشف ميكرب آب نه تنها از نظر شيمي بلكه از نظر ميكربي نيز مورد مطالعه قرار گرفت.
در دوره هخامنشي براي رعايت بهداشت فقط از آب جوشيده به عنوان شرب استفاده مي نمودند و در تخت جمشيد آثاري كه دال بر جمع آوري فاضلاب باشد به دست آمده است. مصريان قديم در 4000 سال قبل از ميبلاد روش استفاده از زاج را براي تصفيه اب مي دانستند. مهمترين خواص فيزيكي آب كه شايد آن را در مقايسه با ساير اجسام برتر نموده به قرار زير هستند:
1-بالا بودن وزن مخصوص آب در 4 درجه سانتيگراد كه برابر يك است و از تمام اجسام در اين درجه حرارت بالاتر است. وزن مخصوص آب واحد مقايسه براي اندازه گيري وزن مخصوص ساير اجسامست.
2-بالا بودن گرماي ويژه آب.
3-هدايت حرارتي زياد آب.
4-حلاليت زياد آب در برابر ساير اجسام.
5-انبساط آب در حال انجماد.
بالا بودن وزن مخصوص آب در 4 درجه سانتيگراد از ساير اجسام و كم شدن آن در سرما و انبساط آن در انجماد اين نتيجه را مي‌دهد كه يخهاي سطحي اقيانوسها و درياها نتوانند به اعماق آنها فروشنده و باعث تلف شدن موجودات آبي گردند. سرد شدن آب در زمستان و گرم شدن سريع آن در تابستان در تنظيم حرارت كره زمين اثر فراوان دارد.
براي اولين بار كاونديش تعيين نمود كه آب از هيدروژن و اكسيژن تشكيل يافته و لاوازيه آب را از تركيب مستقيم اين دو عنصر بدست آورد. مطالعات اين دو توسط Meusnier ادامه و معلوم گرديد كه آب دو گرم هيدروژن و 16 گرم اكسيژنم دارد. در 1900 Sutherland سه نوع تركيب مولكولي به صورت يا منوهيدرول و يا دي هيدرول و يا تري هيدرول به دست آورد. بنابراين قبول كرده اند كه فرمول آب بايد به صورت باشد كه ممكن است n در آن 1-2-3-4 باشد اين تجمع مولكولي در اثر پولاريته مولكولها حاصل مي شود. در اين حال مولكوهاي آب يكديگر را در خلاف جهت قطب جذب كرده و دو يا 3 مولكول به هم مي چسبند.
علت ديگر تجمع مولكولي آب وجود اتصالات هيدروژني بين مولكولهاي آن است. اتم هيدروژن مي تواند با بيش از يك مولكول از همان جسم تركيب شود. اين خاصيت هيدروژن به علت از دست دادن تنها الكترون لايه خلرجي خود و ايجاد باند هيدروژن با اجسام الكترونگاتيف است.
در خاتمه فصل بد نيست، به گفته: موريس و اين برگر كه در مورد تخريب تمدنها در اثر آلودگي هاي محيط زيست بصورت زير بيان شده است. اشاره نمائيم:
تمدنها نابود خواهند شد نه به علت يك بلاي آسماني تا فاجعه ناگهان، مانند جنگ هسته اي، بلكه در اثر غوطه ور شدن و خفگي تدريجي در كثافات و دورريزهاي خود انسان.
تأمين و توزيع آب در كشورهاي در حال توسعه مسائل مهمي را بوجود آورده است و دولتها را واداشته تا مبالغ عظيمي پول را در راه تأمين آن سرمايه گذاري نمايند، اين موضوع بخصوص در كشورهاي كه داراي نقاط لم يزرع و نيمه خشك هستند حالت جدي تري بخود گرفته. حتي موضوع بحث سمينارهاي منطقه اي بوده است.
در كشورهائي مثل ايران كه تقسيم آب به علت شكل خاص سرزمينهاي آن بصورت غير يكنواخت توزيع گرديده است بايد سعي شود با اتخاذ بهترين و مدرن ترين روشهاي علمي و فني آبهاي موجود را استخراج و طبق قوانين عادلانه اي در دسترس عموم قرار داد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 63 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدقیمت محصول
7,700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
7maghale
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.