id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
دانلودمقاله گزارش کار آموزی کاردانی رشته حسابداری بازرگانی

دانلودمقاله گزارش کار آموزی کاردانی رشته حسابداری بازرگانی

 این فایل در مورد دانلودمقاله گزارش کار آموزی کاردانی رشته حسابداری بازرگانی و هم اکنون در فروشگاه 7maghale موجود می باشد.
  دسته بندی: کتاب ، جزوه
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:4,700
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin


چکیده :
این گزارش مربوط به گزارش کار آموزی من در شرکت گز سکه اصفهان می باشد. ودارای چار فصل- وهر فصل نیز دارای چندین بخش می باشد. فصل اول ، آشنایی با مکان کار آموزی می باشد و دارای دو بخش تاریخچه گز سکه وسازمان و تشکیلات میباشد. که تشکیلات سازمان نیز نمودار سازمانی گزسکه ، انواع بخش ها، تولیدات ، فعالیت های انجام شده و . . . را نشان می دهد. بخش های این سازمان شامل بخش های انبار ، بخش تولید ، بخش خرید ،بخش فروش و بازاریابی ، بخش کارگزینی و اداری ، بخش مدیریت ، بخش حسابداری فروش، و همچنین حسابدارخزانه ، بخش مدیر مالی ،بخش مقض شویی است .
این شرکت دارای بخش حسابداری نیز می باشد که جزء بخش اداری سازمان بشمار می رود که کار آموزی من درهمین مکان بود. فصل دوم : درمورد ارزیابی بخش های مرتبط با رشته های عملی کار آموزی است که شامل موقعیت رشته کار آموزی و بررسی شرح وظایف کار آموز می باشد.
فصل سوم : آموخته ها و نتایج را نشان میدهد وشامل شرح بازدید های انجام شده ، دوره های آموزشی و شرح فعالیت های تئوری وعملی کار آموز می باشد .
شرح بازدید درمورد بازدید از اتاق حسابداری است که در آن اسناد و مدارک مختلف وعلت وجود این اتاق را در این بخش به اختصار توضیح خواهم داد.
آموزش برنامه حسابداری ، برنامه "همکاران سیستم " بود. تقریبا با اصول اولیه برنامه آشنا شدم و در این دوره آموختم که شامل این است که چگونه ایجاد شده و کاربردش چیست .
فعالیت تئوری که در این دوره انجام دادم تحقیق درمورد "همکاران سیستم" می باشد که در تمام بخشهای شرکت از جمله خرید و بازاریابی فروش ، انبارداری ، کارگزینی و. . . نیز کاربرد دارد و در بخش تولید هم از آن استفاده می شود. فعالیت های عملی که انجام دادم یا در واقع آموختم شامل : شروع به مرور اسناد ثبت شده حسابداری شروع به آموزش برنامه حسابداری آن شرکت شدم در ابتدا شروع به مرور اسناد ثبت شده پرسنل حسابداری ، بعد از آشنایی کامل با برنامه حسابداری به ثبت اسناد حسابداری پرداختم ، در ابتدا اسناد فروش و دریافتی ها مشغول شدم و بعد از تسلط بیشتر به ثبت حسابهای واریزی بانکها و مغایرت گیری بانکها و همچنین در کنار آن بایگانی اسناد و مدارک ،و مشغول به ثبت اسناد متفرقه و . . . پرداختم . حتی گزارشگیری اسناد دریافتنی ومغایرت گیری بانکها و کنترل کردن پاس چک ها بود و به علت محرمانه بودن اطلاعات وارد شده در این برنامه اجازه ی یادداشت برداری از مراحل کار با آن داده نشد .
نتیجه گیری و پیشنهادات نیز در فصل چهارم نشان داده شده است . و در انتهای این گزارش فرم های پیشرفت کارآموزی ، پایان دوره کارآموزی و فرم ارزیابی نهایی کار آموزی قرار گرفته است .
دوره کار آموزی من به گونه ای بود که پس از هرهفته ، فعالیت هایی که انجام می دادم را در فرم شماره یک که گزارش فعالیت های هفتگی است یادداشت می کردم .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی
1.تاریخچه گز سکه
2.سازمان و تشکیلات
2ـ 1 . بخش انبار
2ـ 2 . بخش تولید
2ـ 3 . بخش مقض شویی
2- 4 . بخش حسابداری
2- 5 . بخش مدیریت
2- 6 . بخش خرید
2- 7 . بخش فروش و بازاریابی
2- 8. بخش کارگزینی و اداری
فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته عملی کارآموز
1 . موقعیت رشته کارآموزی
2 . بررسی شرح وظایف
فصل سوم : آموخته ها و نتایج
1 . شرح بازدید
2 . شرح دوره های آموزشی
3 . شرح فعالیت های تئوری
4 . شرح فعالیت های عملی
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات


فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی
1 . تاریخچه گز سکه

گز سکه یک بزینس خانوادگی بوده است که عقبه آن به قنادی آذربایجانی می رسد که در سال 1331 توسط شادروان حاج عباسعلی گوهریان تأسیس شد. حدود سال 1341 ، ایشان اقدام به تولید و عرضه محصول گز با برند « گز سکه » نمودند وتا اواسط دهه شصت این روند ادامه داشت . در سال 68 وبا فوت حاج عباسعلی پسر آن مرحوم (دکتر محمد گوهریان) که از قضا دانش آموخته اقتصاد هم بودم ، متصدی اداره امور این کسب و کار شد. تقریبا دهه هفتاد را صرف بدست آوردن استاندارد ها و مستند سازی امور نمودند و در سال 79 توانستند به اولین استاندارد ها که برپایه ایزو 9001 تدوین شده بود دست یابند سپس در دهه 80 تمرکزشان را بر مبحث های آموزشی و پژوهشی گذاشتند . از سال 83 اقدام به ایجاد یک دانشگاه ، مستند سازی و ترویج آن نمودند و در سال 84 ، با تأسیس یک مرکز پژوهشی در شهرک تحقیقاتی گام دیگری در راستای اهداف پژوهشی مجموعه برداشتند که این روند تا به امروز ادامه دارد .
آنها از سال 90 تا کنون ، مدلEFQMکه مدل تعالی سازی اروپاست را پیاده می کنند . در جایزه ملی کیفیت که مدت سه سال است بر اساس همین مُدل اجرا میشود ، اشتهار به کیفیت یک ستاره دارند که اگر همین گونه پیش روند ، تا سه سال دیگر وارد سطح تندیس خواهند شد که در آن مدل کسب و کار اجتماعی مطرح است . چهارمین دهه حیات شرکت گز سکه ، آغاز برداشتن گام های نو بود. اگر چه پس از در گذشت مؤسس شرکت گز سکه درسال 69 ، مدیریت جدید به این فکر افتاده بود که اعتبار و نیکنامی گذشتگان وسرمایه اجتماعی به جا مانده را دست مایه گسترش فعالیت های تولیدی کند ، اما در این زمینه با احتیاط گام برداشت . نخستین مطالعات توسعه شرکت در دهه کلید خورد. در یک ارزیابی شتاب زده تا در سال 1392 میتوان گفت پروژه توسعه گزسکه کامیاب بوده است . اگرچه این شرکت توانسته جایگاه سابق خود در بازار را به عنوان یکی از با کیفیت ترین برندهای گز حفظ کند و در عین حال اُفق های جدیدی را پیش روی خود بگشاید. نخستین گام تحول و توسعه شرکت با استقرار یک مدیریت علمی و روزآمد برداشته شد. مدیریت گزسکه امروز سبک رهبری ترغیبی و مشارکتی را برای نیل به اهداف خود پی میگیرد. فهم مدیریت جدید از اقتضائات حضور قدرتمند در بازار یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بوده است. به عنوان مثال گز سکه این نکته را به فراست دریافت که تنها تولید با کیفیت نیست که عرضه قدرتمند محصول را تضمین می کند، بلکه به همین اندازه که کیفیت مؤثر است ،ارائه دل نشین و جذاب محصول و بسته بندی های چشم نواز ومتفاوت نیز تاثیر گذار خواهد بود. اما در کنار کارهای کلان صورت گرفته این ها را باید قدم های کوچک دانست .

2 . سازمان و تشکیلات

نمودار سازمانی گز سکه


2 ـ 1. بخش کارگزینی و اداری :
انواع وظایف و مسؤلیتهای مدیریت منابع انسانی
الف ـ وظایف و مسؤلیتهای عمومی
ب ـ وظایف و مسؤلیتهای اختصاصی

الف ـ وظایف و مسؤلیتهای عمومی :
1 . برنامه ریزی
2 . سازماندهی
3 . هدایت و رهبری
4 . نظارت و کنترل

ب ـ وظایف و مسؤلیتهای اختصاصی :
1 . نیرویابی ، جذب و گزینش
2 . آموزش وتوسعه منابع انسانی
3 . طراحی سیستم های حقوق و دستمزد
4 . شناخت استعدادها، علایق ، انگیزه ها و شخصیت نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی
5 . اقدامات مربوط به نگهداری تن و روان منابع انسانی
6 . اقدامات مربوط به نقل و انتقالات و جابه جایی های کارکنان
7 . اقدامات مربوط به نظم و انظباط و رسیدگی به شکایات
8 . ارزشیابی شایستگی کارکنان (ارزشیابی عملکرد کارکنان)
9 . برنامه ریزی نیروی انسانی
10 . ایجاد نظم رعایت اخلاق و قانون در کار

آموزش و توسعه منابع انسانی :
روند مستمر و مداوم تغییر و تحول درشنون مختلف حیات اجتماعی ، پیشرفت های شگرف و عمیق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغییر ساختارهای سازمانی را از اشکال سنتی به سوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی فراهم آورده است.
درچنین وضعیتی ارتقاء ظرفیت علمی و بینش کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با تحولات ، لازمه تداوم حیات سازمانی و تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی است . زیرا حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارت ها و آگاهی های مختلف کارکنان دارد وهرچه این مهارت ها به هنگام و بهینه باشند ، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می شود .لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش ومهارت های ویژه در مدیران و کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که آنان در ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی سازمان سهیم باشند و خود را با شرایط متغیر محیطی وفق دهند. به عبارت دیگر ، بحث توسعه منابع انسانی مقارن و جدایی ناپذیر از مقوله آموزش است.

عامل اول نیروی انسانی :

شاید در میان صاحب نظران ، کارشناسان و دست اندر کاران صنعت و اقتصاد کسی پیدا نشود که معتقد نباشد انسانها شالوده و بنیاد ثروت ملی هستند .سرمایه انسانی به معنای دانش ،مهارت ها، انگیزشها در سازمان می باشند. صاحبنظران می گویند داراییهای اصلی یک شرکت پیشرو و امروزی ، هرشب محل کار را برای صرف شام واستراحت در خانه ترک میکنند . بنابراین برخلاف تصوری که سالها پیش وجود داشت ، تأسیسات گسترده ، ماشین آلات زیاد و نوین ، هیچ یک بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد وتوانا، سود چندانی برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی نخواهند داشت و مدیران این گونه واحد ها به رغم هزینه بسیار، سودی اندک خواهند داشت . سودی که پس از گذشت مدتی تبدیل به زیان می شود.

توسعه منابع انسانی یعنی توسع :

ــ دانش ها
ــ مهارت ها
ــ نگرش ها

افزایش کارایی سازمان ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است وافزایش کارایی منابع انسانی به آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کارکردن موفقیت آمیز بستگی دارد.

ــ توسعه در این معنا افزایش کیفی را در بر می گیرد نه افزایش کمی .
ــ توسعه در این معنا بالا بردن سطح دانش افراد سازمان را در بر می گیرد نه افزایش افراد با دانش را.
ــ توسعه در این معنا ارتقاء مهارتهای حرفه ای کارکنان را در بر می گیرد نه افزایش کارکنان تک مهارتی را.

اهداف و دلایل منطقی آموزش
الف) عاملی جهت بروز استعدادهای پنهانی :
موفقیت آتی سازمان جهت انجام کار بستگی کامل به فعالیتهای کارکنان آن سازمان داشته تا امور با موفقیت به اتمام رسد. از این رو ارزیابی مناسب توانایی نیروی انسانی و شناسایی استعدادهای نهفته آنها نکته ای بسیار مهم است که باید از محل کارمندیابی لحاظ گردد تا با برنامه های متعدد آموزشی زمینه ظهور آنها فراهم گردد و با ساختار دهی مناسب و حمایت های مدیران آن استعدادهای نهفته فرصت عرضه بیابند در غیر این صورت سرمایه گذاری در رابطه با پرورش نیروی انسانی بطور عمده تلف می گردد.
ب ) منحصر به فرد بودن موقعیت ها :
سازمانها در یافتند هنگامی که کارکنان از نوعی آموزش پایه بهره گرفتند، تنوع پذیری آنها در رابطه با تغییرات راحت تر انجام می گیرد و با توجه به ویژگی خاص هر موقعیت و شرایط انعطاف پذیری مناسب تری را از خود بروز می دهند. باید پذیرفت که حتی کارکنان با تجربه در شرایط جدید با چالشهای زیادی مواجه هستند . اگر کارگری با یک ماشین بطور کامل آشنا باشد ، دلیلی نمی شود که با ماشین های مشابه نیز آشنا باشد.
ج) تغییر شغل :
اکثر سازمانها امروزه دارای حالت پویا بوده و بطور مداوم ابزار، تجهیزات ، روشها وسیاستهای آن در حال تغییر می باشد وبهنگام سازی مداوم جریان دارد .تنوع طلبی افراد،تنوع شغلی را برای آنان مطرح می سازد و این زمانی میسر است که افراد با آموزش های مناسب توانایی پاسخ گویی به این شرایط را بیابند. از این رو یادگیری مهارت جدید ضرورت یافته وسازمانها یا باید کارکنان تازه ای را با مهارت جدید به کار گمارند و یا اینکه آموزش های نوین را در برنامه های پرورشی کارکنان قرار دهند.
د) قوانین و مقررات سازمانی :
قوانین و مقررات سازمانها را در جهت پیشرفت کارکنان ضعیف را تحت فشار قرار می دهد و سازمانها را موظف به طراحی برنامه های آموزشی مناسب می نماید.این فرآیند درجهان معاصر به ویژه دهه های اخیر عمومیت داشته و به طور معمول از کمک حکومتی ودولتی سازمانها در اجرای برنامه های آموزشی برخوردار می شوند.


مراحل آموزش :

1 . تعیین نیازهای آموزشی

2 . تعیین هدفهای آموزش و توسعه منابع انسانی

3 . تعیین محتوی دوره ها

4 . به کار گیری اصول یادگیری

5 . اجرا وارزشیابی

آموزش ضمن خدمت

به آموزش هایی اطلاق می گردد که در ضمن خدمت ودر طول مدت زمانی که مستخدم در اختیار سازمان میباشد ارایه می گردد وعمدتا معطوف به ارایه آموزشهای نظری /عملی مرتبط با شغل می باشند.

2 ــ 2. بخش تولید :
ابتدا مدیر تولید براساس سفارش هر روز خود لیست مواد اولیه که برای سفارش گز آن روز نیاز داردرابه انبار می دهد.وانبار با سفارش تولید درصورتی که موجودی کافی درانبار باشد راتکمیل وبه سالن تولید انتقال می دهد.خلیفه یا همان گز ساز مواد اولیه را بر اساس فرمول خود درپاتیل ریخته ومایع وخمیر اصلی گز را درست میکند وقتی خمیر و جوهره گز آماده شد خمیر را به وسیله ی گاری بر روی سینی های بزر گ پهن می کنند تاخمیر کمی جا افتاده شود و بعد آن راخوب پهن می کنندوبعد به قسمت برش انتقال می دهند در قسمت برش گز را براساس ابعاد و قطرهای مختلف به صورت لقمه ای یا آردی یااشکال مختلف که با توجه به نیاز مشتری است برش می زنند.گزهای برش خورده به وسیله ی نوار به قسمت بسته بندی منتقل می شوند و هر گز باتوجه به نوع کد خود بسته بندی می شود وبعد از بسته بندی با نوار نقاله به قسمت جت پرینت منتقل می شود که تاریخ بسته بندی گز بر روی بسته بندی گز حک می شود وگزها به قسمت بسته بندی منتقل میشود. در قسمت بسته بندی هر کد جداگانه تفکیک می شود مثلا گز18% یا 28% یا 35% بعد با توجه به سفارش مشتری دربسته های 950 گرمی یا 450 گرمی بعد از وزن کردن به صورت چیدمان منظم در جعبه قرار می گیرد وعد از آن جعبه ها را به قسمت شیرینگ منتقل می کنند در قسمت شیر ینگ به وسیله ی دستگاه اتوماتیک جعبه ها شیرینگ شده وبعد در کارتن بسته بندی می کنند.بعد از انجام مراحل فوق بر روی گز، محصول نهایی را به انبار منتقل می کنند ودو روز در انبار محصول نهایی قرار می دهند. در این مدت مسئول کنترل کیفی به صورت نمونه چند عدد از جعبه ها را انتخاب وکیفیت گز و نوع بسته بندی،شیرینگ ،تاریخ وسفتی ونرمی گز را تست می کند ودر صورت تائید مهر تائید را بر روی کارتن می زند حال محصول آ ماه ارسال برای مشتری می باشد .

2 ــ 3 . بخش خرید :

مسئول خرید در شرکت همیشه وظایفی از جمله خرید را بر عهده دارد . در هر شرکت علاوه بر فروش خرید هم انجام میشود یعنی به ازای هر خروجی یک ورودی هم دارد .مسئول خرید وظیفه تأمین نیازهای یک شرکت دارد ممکن است خرید جهت تولید محصول باشد یا تأسیسات یا دستگاهها یا هزینه های متفرقه دیگر مثلا خرید جهت پذیرایی در جشن ها و همایش ها ، یا مواد اولیه جهت انبار یا ملزومات یا وسایل اداری جهت پرسنل ،و یا وسایل مورد نیاز قسمت های مختلف دیگر جهت پیشبرد کار و فعالیتشان . در شرکت گز سکه یک نفر استخدام میشود جهت انجام امور خرید البته تعداد نیرو بستگی دارد به فعالیت های آن شرکت که با توجه به فعالیت شرکت گز سکه یک نفر فقط مسئول خرید شرکت میباشد .البته یک نفر هماهنگ کننده یا فروشنده است که پس از تأیید از خرید ،مسئول تدارکات تحویل سفارشات را انجام میدهد که در قسمت تدارکات هم سه نیروی انسانی مشغول به کار است .
ـــ روال خرید در شرکت گز سکه :

شرکت گز سکه دارای قسمتهای متعددی است مثلا : انبار ، تولید ، آشپزخانه ، و اداری که شامل ( کنترل کیفیت ـ حسابداری ـ آموزش ـ کارگزینی ـ خرید ـ فروش) است مدیر تولید با توجه به فرم سفارشات قسمت فروش مواد اولیه مورد نیاز خود را برآورد میکند وبعد به مسئول انبار اعلام میکند که امروز به این مواد اولیه نیاز دارد مسئول انبار همیشه باید شمارش به روز کالاهای داخل انبار را داشته باشد و همیشه قبل از به صفر رسیدن موجودی کالای اولیه وظیفه دارد به مسئول خرید درخواست خرید آن کالا را بدهد، که به مشکلات بر نخورد قسمت انبار تأمین کننده نیاز همه قسمت ها میباشد پس همه قسمتها به هر چیزی که مربوط به کالا ـ ملزومات ـ یا مواد اولیه است به انبار رجوع میکنند . و مسئول انبار کالاهایی که امکان صفر رسیدنشان است را یادداشتمیکنند وطی یک فرم درخواست کالا ، موادی که نیاز دارد را در فرم یادداشت میکند. به عنوان مثال موجودی شرکت درمورد "کالای شکر یک تن می باشد . مسئول انبار میداند که تولید شرکت هر روز بر اساس سفارش مدیر تولید 500 کیلو است پس میداند تا یک روز دیگر نمیتواند جوابگوی سفارش تولید باشد پس با پیش بینی خود برای یک ماه آینده سفارش شکر را در یک فرم درخواست کالا پر میکند و با تأیید و امضای مسئول انبار درخواست کالا به مسئول خرید داده می شود. مسول خرید موقعی که فرم درخواست کالا را دریافت میکند،شروع به تماس با تأمین کنندگان می پردازد واز هر تأمین کننده قیمت اینکه آیا می تواند نیاز ما را برطرف کنند ونحوه پرداخت که به صورت نقدی ویاچک واینکه درچه مدت میتوان تسویه کرد صحبت میکند وباتوجه به تجربه وتخصصی که دارد از بین چند تامین کننده بهترین تأمین کننده که شرایط خوبی دارد را انتخاب میکند،وقبل از دریافت سفارش شکر از تأمین کننده مورد نظر درخواست میکند که یک نمونه از بار خود را ارسال کند که از لحاظ کیفیت تست وآزمایش شود.شرکت تأمین کننده با ارسال نمونه برای مسئول خرید منتظر جواب میشود.مسول خرید فرم اعلام سفارش راپر کرده وقبل از اینکه با مدیریت هماهنگی کند با حسابداری هماهنگی میکند که آیا میتوانداین سفارش رابه صورت نقدی یا به فرض چک ده روز بپردازد.حسابداری با توجه به موجودی بانکی خود درصورتی که بتوانددرموعد مشخص شده درفرم هزینه خرید شکررا
پرداخت کند فرم را تأئید میکند درغیر اینصورت دوباره با تأمین کننده درمورد باز پرداخت مبلغ شکرباید صحبت شود.بعداز تأئید مدیرمالی، درمرحله آخر مسول خرید تأئید مدیریت که دردرجه اول اهمیت قرار دارد را میگیرد.نمونه بار را با فرم سفارش کالاوتوضیحات کامل که نحوه ی پرداخت به چه صورت،مبلغ ومیزان سفارش بیان شده ومدیریت با توجه به تجربه کاری خود درصورتی که صلاح ببیند فرم راتأئید میکند.حال مسول خرید بعداز گرفتن مجوز لازم جهت سفارش با تأمین کننده صحبت میکند که با هزینه ی شرکت خودمان سفارش را به درب کارخانه ارسال کند،وبعداز انکه بار به درب کارخانه ارسال شد مسول انبار بار را تحویل میگیرد وبعد تمام بار را وزن میکند که با مشخصات ووزن فرم اعلام سفازش کالا برابر باشد درصورت درست بودن وزن بار وتست ونمونه مجدداز بار انباردار بار راتحویل میگیرد.ودر مرحله آخر فرم تحویل کالا در انبار را امضا میکند وهمراه با فاکتور خرید مدارک را به مسئول خرید میدهد ومسئول خرید هم با تأید خود فاکتور خرید را به حسابداری میدهد جهت ثبت حسابداری وپرداخت هزینه ی آن ،این روال درشرکت گز سکه برای خرید هر کالایی اجام می شود.

2-4- بخش حســــــــــــــــابداری:

ــ روال کار در حسابداری گز سکه:

حسابداری شرکت گز سکه قسمت های مهمی است که با تمام تلاش در صدد رسیدن شرکت به سود وجلوگیری از زیان وضرر است، حسابداری شرکت گز سکه با قسمتهای مختلف شرکت مدام درارتنباط است برای گرفتن اطلاعات و ورودی های شرکت .
حسابداری شرکت از برنامه ی همکاران سیستم استفاده میکند قابلیتهایی که این برنامه دارد میتواند به صورت آنلاین اطلاعات سیستم خرید وانبار ویا فروش را ببیند وبه راحتی ثبت حسابداری آنها را بزند .درحسابداری هر فردی وظایف خاص خود را انجام میدهد ودر صورت غیبت هر نفر باید برای خود جانشین قرار دهد تا در روز غیبت خود برای حسابداری مشکلی پیش نیاید. درحسابداری مدیر مالی بر اساس شناخت و توانایی هر فرد آن را در قسمتی مشغول به کار گرفته که در حسابداری پرسنل در قسمت های مختلف فعالیت میکنند به عنوان مثال حسابداری انبار _خزانه_بررسی وبازبینی اسناد وکارهای متفرقه دیگر،مدیر مالی با نظارت کامل کارها وتأییدیه اسناد و واریزی ها ودقت بر روند فعالیت شرکت ومیزان سوددهی و یا زیان آن فعالیت میکند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 21 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدقیمت محصول
4,700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
7maghale
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.