id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

 این فایل در مورد تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) و هم اکنون در فروشگاه kavak موجود می باشد.
  دسته بندی: فنی و مهندسی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:15,500
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

captcha
captcha"


نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 177صفحه

چکیده
آنتن های میکرواستریپ به دلیل ویژگی منحصر به فردی مانند هزینه ساخت مناسب و وزن کم دارند، به ویژه در سیستم های بی سیم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از معایب این آنتن بهره نامناسب آن است. تلاش های بسیاری جهت افزایش بهره این آنتن صورت گرفته است، یکی از این موارد، استفاده از ساختار فرامواد به عنوان رولایه آنتن است. فرامواد دارای ساختاری متشکل از اشکال هندسی هستند که ابعاد هر سلول واحد آن از طول موج فضای آزاد بسیار کوچک تر است. این مواد در بازه فرکانسی خاصی دارای ضریب شکست و گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی منفی هستند. این امر سبب می شود که امواج برخوردی به ساختار فراماده به صورت بازگشتی منتشر شود. جهت استخراج این پارامترها روش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند و روش NRW به دلیل این که پاسخ مناسبی ارائه می دهد، استفاده می شود. در این پروژه چهار سلول فراماده جدید معرفی می شوند. جهت بهبود عملکرد ساختار فراماده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات استفاده می شود. این الگوریتم از رفتار طبیعی موجودات الهام می گیرد. در این روش بهینه سازی ذرات در جستجوی بهترین مکان که بیشترین تطبیق را با تابع شایستگی دارد، هستند. کمینه مقدار توان تلفات بازگشتی به عنوان تابع شایستگی تعریف می شود. این الگوریتم از دو نرم افزار مطلب و HFSS به طور همزمان استفاده می نماید. این دو نرم افزار از طریق لینک API و زبان واسط VBS به یکدیگر متصل شده و الگوریتم بهینه سازی اجرا می شود. شرایط مرزی متفاوتی برای این الگوریتم تعریف می شود،جهت افزایش بازده الگوریتم بهینه سازی از دیواره های غیر قابل تشخیص استفاده شده است. دامنه حرکت ذرات و سرعت آن ها با توجه به ساختار آنتن تعیین می شود. خروجی برنامه مطلب به عنوان نقطه بهینه برگزیده می شود. سپس با توجه به فرکانس نوسان سلول واحد فراماده، ابعاد آنتن میکرواستریپ محاسبه می شود. با توجه به اینکه تعیین محل دقیق تغذیه نقش بسیار مهمی در عملکرد آنتن ایفا می نماید، جهت تعیین مکان قرارگیری کابل هم محور از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات استفاده می شود. در نهایت آنتن میکرواستریپ به همراه رولایه که از ساختارهای فرامواد معرفی شده، تشکیل شده است در نرم افزار HFSS شبیه سازی می شود. با توجه به ساختار سلول واحد و ابعاد رولایه، آرایه ای از سلول واحد بر روی آنتن قرار می گیرد. بهره آنتن به طور قابل ملاحظه ای نسبت به آنتن بدون رولایه افزایش می یابد. به طور میانگین افزایش dB 3 الی dB 4 مشاهده می شود. همچنین سمت گرایی آنتن بهبود می یابد و مقدار لوب عقبی نیز کاهش می یابد. این امر نشان میدهد استفاده از فراماده بهینه شده سبب بهبود عملکرد آنتن میکرواستریپ می شود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
۱-۱-آنتن ميکرو استريپ 2
۱-۱-۱-موج بر روی آنتن ميکرو استريپ 3
-۲-۱-۱ امواج سطحی 3
-۳-۱-۱امواج نامتراکم 5
-۴-۱-۱امواج هدايت شونده 5
۱-۱-۵- مشخصات آنتن ميکرو استريپ 6
-۲-۱فرامواد 6
۱-۲-۱- مواد ENG 10
۱-۲-۲- مواد MNG 11
۱-۲-۳- موادDNG 13
۱-۲-۴- کاربرد فرامواد 16
۱-۳- الگوريتم بهينه سازی تجمع ذرات 17
۱-۴-اهداف پروژه 21
فصل دوم : مباحث کلی آنتن میکرواستریپ
۲-۱- مقدمه 23
۲-۲- مزايا و معايب 25
۲-۳- روش های تغذيه 26
۲-۳-۱- تغذيه به روش خط ميکرو استريپ 26
۲-۳-۲- کابل هم محور 27
۲-۳-۳- تغذيه به روش تزويج روزنه ای 28
۲-۳-۴- تغذيه به روش تزويج الکترو مغناطيسی 29
۲-۴- روش های تحليل آنتن ميکرو استريپ 30
۲-۴-۱- مدل خط انتقال 31
۲-۴-۲- مدل حفره تشديد 34
۲-۵- الگوی تشعشعی 37
۲-۶- بازده تشعشعی 39
۲-۷- پهنای باند 41
۲-۸- امپدانس ورودی 42
فصل سوم : مباحث کلی فرامواد
۳-۱- مقدمه 45
۳-۲- انتشار امواج در مواد چپ گرد 46
۳- ۳- چگالی انرژی و سرعت گروه 48
۳-۴- ضريب شکست 50
۳-۵- خواص ديگر فرامواد 51
۳-۵-۱- اثر داپلر معکوس 51
۳-۵-۲- تشعشع چرنکوف بازگشتی 52
۳-۶- ضرايب انتقال و انعکاس 54
۳-۶-۱- محاسبه ضرايب انتقال و انعکاس در وجه مشترک 54
۳-۶-۲- محاسبه ضرايب انتقال و انعکاس تيغه فرامواد 56
۳-۷- کاربرد فرامواد در آنتن 57
۳-۷-۱- استفاده از فرامواد به عنوان رولايه آنتن ميکرو استريپ 58
فصل چهارم : مباحث کلی استخراج پارامترهای محیطی فرامواد
۴-۱- مقدمه 66
۴-۲- روش SMITH 66
۴-۳- روش ZIOLKOWSKI 69
۴-۴- روش NICOLSON ROSS WEIR 71
۴-۵- کاربرد روش های استخراج پارامترهای محيطی 73
۴-۵-۱ سيم باريک 73
۴-۵-۲- SRR 75
۴-۵-۳ ترکيب سيم باريک و SRR 77
فصل پنجم : مباحث کلی الگوريتم بهينه سازی تجمع ذرات
۵-۱- مقدمه 83
۵-۲- ساختار الگوريتم تجمع ذرات 84
۵-۳- تعيين پارامترهای الگوريتم بهينه سازی تجمع ذرات 90
۵-۴- شرايط مرزی 96
۵-۵- کاربرد 99
فصل ششم : مدل‌سازی
۶-۱- مقدمه 103
۶-۲- ساختار فراماده اول 105
۶-۳- ساختار فراماده دوم 109
۶-۴- ساختار فراماده سوم 114
۶-۵- ساختار فراماده چهارم 118
فصل هفتم : نتایج
۷-۱- مقدمه 124
۷-۲- طراحی آنتن ميکرواستريپ با استفاده از ساختار فراماده اول 125
۷-۳- طراحی آنتن ميکرواستريپ با استفاده از ساختار فراماده دوم 129
۷-۴- طراحی آنتن ميکرواستريپ با استفاده از ساختار فراماده سوم 133
۷-۵- طراحی آنتن ميکرواستريپ با استفاده از ساختار فراماده چهارم 137
۷-۶- ساخت آنتن ميکرواستريپ با استفاده از ساختار فراماده اول 141
فصل هشتم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۸-۱- نتايج 146
۸-۲- پيشنهادات 147
مراجع 148


...
قیمت
15,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
kavak
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.