id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
برنامه ریزی کالبدی فرهنگسرا

برنامه ریزی کالبدی فرهنگسرا

 این فایل در مورد برنامه ریزی کالبدی فرهنگسرا و هم اکنون در فروشگاه projecta موجود می باشد.
  دسته بندی: فنی و مهندسی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:18,500
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

captcha
captcha"

فهرست عناوین این پژوهش 44 صفحه ای :

فصل اول : پژوهش درباره سابقه پروژه

1- معرفی پروژه

1-1- تعریف مجتمع فرهنگی

1-2- انواع مجتمع فرهنگی

1-3 طراحی مجتمع فرهنگی

1-4 موقعیت مجتمع فرهنگی

1-5 کارکرد مجتمع های فرهنگی

1-6- بازدید از پروژه

1-7- بررسی زمینه پروژه

1-7-1 بررسی تاریخچه پروژه

1-7-2 بررسی وضع سیاسی- اجتماعی .... پروژه

1-8- بررسی متون یا پژوهش های نوشتاری

فصل دوم : شناسایی اهداف و مقاصد پروژه

2-اهداف و مقاصد پروژه

2-1- اهداف سازمانی

2-2 اهداف ساختمانی

2-2-1 اهداف شکلی

2-2-2 اهداف عملکردی

2-2-3 اهداف اقتصادی

2-2-4 اهداف زمانی

فصل سوم: گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-1 معیارهای طراحی

3-1-1مهمترین عملکرد ها و وظایف مجتمع فرهنگی

3-2 شاخصهای طراحی

3-3 نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-4 ضابطه های طراحی

3-5 تحلیل سایت

3-5-1 بافت سایت

3-5-2 توصیف قانونی

3-5-3 منطقه بندی

3-5-4 ترافیک

3-5-5 خدمات شهری

3-5-6 عوارض زمین

3-5-7 چشم اندازها

3-5-8 سیمای ساخت و ساز موجود

3-5-9 وضعیت خاک

3-5-10 پوشش گیاهی و جانوری

3-5-11 کیفیت های حسی

3-5-12 کیفیت های زیبایی شناختی

3-5-13 معانی قرهنگی در تحلیل سایت

3-6 اقلیم

فصل چهارم: شناسایی راهبردهای برنامه

4-1 راهبردهای سازمانی

4-2 راهبردهای ساختمانی

4-2-1 راهبردهای شکلی

4-2-2 راهبردهای عملکردی

4-2-3 راهبردهای اقتصادی

4-2-4 راهبردهای زمانی

فصل پنجم: تعیین ساختارهای کمی

جمعیت پروژه

5-1ساختار پروژه

5-1-1 چارت سازمانی

5-1-2 ساختار فیزیکی

5-1-3 ساختار فضایی

5-2 جدول تعداد کارکنان

5-3 محاسبه زیربنای فضاهای اصلی

5-4 محاسبه فضاهای وابسته اصلی

5-5 محاسبه فضاهای رفاهی

5-6 محاسبه فضاهی پشتیبانی

5-7 محاسبه فضاهای ناخالص

5-8 شاخص های کنترل پروژه

5-9 ساختار تراکمی

فصل ششم: ترکیب مساله طراحی

6-1 فرم

6-2 عملکرد

6-3 اقتصاد

6-4 زمان

این فایل مطالعاتی برای طراحی فرهنگسرا و ارائه به عنوان تحقیق واحد های درسی کارشناسی و ارشد مناسب می باشد..


...
قیمت
18,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
projecta
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.