id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
دانلود مقاله بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی آنها

دانلود مقاله بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی آنها

 این فایل در مورد دانلود مقاله بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی آنها و هم اکنون در فروشگاه shivefile موجود می باشد.
  دسته بندی: علوم انسانی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:7,500
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

captcha
captcha"

مقدمه پژوهش مقدمه 9 بیان مساله 12 اهمیت و ضرورت پژوهش 15 اهداف پژوهش 17 پرسش پژوهش 19 فرضیه پژوهش 19 متغیر­های پژوهش 19 تعریف اصطلاحات و مفاهیم پژوهش 20 پیشینه پژوهش شاخص­های سلامتی و سلامت روانی 22 دچار شدن به استرس در زندگی 24 استرس چیست؟ 24 شناسایی عوامل استرس­زا 26 انطباق اجتماعی 28 جنبه­های روانی – اجتماعی استرس 29 منابع استرس 31 تشخیص نشانه­های اولیه استرس 36 اختلالات اضطرابی 37 ماهیت اختلال­های اضطرابی 38 تاثیر استرس بر سلامت 48 استرس، رفتار و بیماری 50 اختلال استرس حاد و اختلال استرس پس از آسیب 54 عوامل روانی اجتماعی تعدیل کننده استرس 56 کنترل فردی و سلامت 60 شخصیت مقاوم 63 مقاوم بودن و سلامت 64 چگونه می­توان استرس را کاهش داد؟ 65 استرس می­تواند مفید باشد؟ 68 روش پژوهش مقدمه 72 جامعه آماری 72 روش نمونه گیری 72 نمونه پژوهش 73 ابزار پژوهش 73 روش اجرا 77 روش آماری 77 تحلیل داده­ها 77 یافته­های پژوهش الف) توصیف داده­ها 80 توصیف حجم نمونه از لحاظ میزان استرس­های روزانه 85 ب) استنباط داده­ها 88 نتایج پژوهش خلاصه پژوهش 91 محدودیت­های پژوهش 92 پیشنهادهای پژوهش 92 مقدمه

بدون شک باارزش­ترین واساسی ­ترین ویژگی موجودات،سلامتی یاسالم بودن آنهاست. تمامی موجودات اعم ازجانداروغیرجاندارتنهادرصورت سالم بودن می­توانندکارایی­هایی که بنابرویژگی­های موجودیت شان برایشان تعریف شدهرزمان بطورکامل بروز دهند و مسلمادرصورت به مخاطره افتادن وضعیت سلامتشان،به همان نسبت ازکارایی آنهاکاسته می­شود. باکمی تعمق درویژگی­های ساختاری وعملکردی ساده­­ترین موجودات تاپیچیده­ترین آنها،می­توان دریافت که بارزترین ویژگی مشترک،هماناهماهنگی ونظم است. بنابراین هرگونه عاملی که باعث آسیب به ساختار و عملکرد یک مجموعه ملکولی یاسلولی- ملکولی منظم وهماهنگ شود،می­تواندبسیارحائزاهمیت باشد.

امروزه بدلیل زحمات وتحقیقات فراوانیکه توسط دانشمندان علوم روان­شناسی،عصب شناسی وزیست شناسی سلولی ملکولی صورت گرفته است، نقش ملکولی بیوشیمیایی در بدن که مسوول انجام یک یا چند وظیفه حیاتی بوده و تحت تاثیر سیستم عصبی هستند، بیش از پیش محسوس گشته است. مقدار و میزان این واسطه­های بیوشیمیایی در خون بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت کاهش یا افزایش معنی دار هر یک از آنها، باید منتظر بروز عواقب و علل مربوط به تغییرات آنها در بدن بود.

با توجه به شیوه زندگی افراد در این روزگار، ضرورت تأمل و تحقیق در باب ظرائف سالم بودن و مهم­تر از آن سالم زیستن بویژه در کشورهای در حال توسعه و فقیر، بسیار احساس می­شود. بطور کلی عوامل متعددی می­توانند مخل سلامتی شوند و در مبحث مذکور دخیل باشند، اما در میان آنها عواملی وجود دارند که شاید در ظاهر قابل توجه نباشند و سهل انگاشته شوند ولی با مرور زمان آثار جبران ناپذیری که می­توانند برگشت ناپذیر هم باشند، هویدا می­گردد. از جمله این موارد می­توان به فشارهای عصبی و اضطراب اشاره کرد که به دلیل فعالیت مداوم و نامتناسب اعصاب، منجر به آزاد سازی واسطه­های بیوشیمیایی خاص خود در بدن شده و بر حسب نوع، شدت یا زمان اینگونه فشارها، آثار نامطلوب آنها برروز پیدا می­کند. بدین ترتیب بررسی جوامع مختلف انسانی از جنبه­های گوناگون (شغل، جنسیت، جغرافیا) و همینطور ویژگی­های فشار عصبی که بر آن جوامع در حال وارد شدن است، می­تواند در تعیین بروز ناهنجاری و عوارض ناشی از این فشارها بسیار سودمند واقع شود. یکی از این جوامع دانشجویان هستند که اغلب در آینده صاحبان مشاغل متفاوت تخصصی خواهند بود. بنابراین بررسی و تفحص در مورد ارتباط میان استرس روزانه دانشجویان با سلامتی آنها نه تنها خالی از لطف نخواهد بود، بلکه بسیار هم واجب به نظر می­رسد. هنگامی که در رابطه با سلامتی یک دانشجو صحبت می­کنیم و با خودمی­اندیشیم که کدام یک از ابعاد سلامتی یک دانشجو می­تواند بیشتر حائز اهمیت باشد، اولین گزینه، سلامتی و آرامش ذهن و روان به نظر می­رسد. از سوی دیگر اولین عاملی هم که قادر است این سلامتی و آرامش فرد را بر هم زند، استرس است. استرس ضمن تاثیرات نامطلوب بر جسم، ناراحتی­ها و پریشانی­های متفاوت شخص را تشدید می­کند. به بیان روشن تر افرادی مانند دانشجویان که فعالیت مغزی و فکری آنها نسبت به سایر افراد بالاتر است هم به فضای ذهنی آرام نیاز دارند و هم به جسمی سالم تا توانایی­های ذهنی خود را تقویت نمایند. لذا اهمیت بررسی عوامل برهم زننده اینگونه تعادلات بسیار بالاست. پژوهش حاضر در راستای یافتن ارتباط معنی دار میان استرس روزانه و سلامت دانشجویان انجام شده است تا ضمن مشخص شدن اهمیت این رابطه، ماهیت یکی از ناهنجاری­های روانی و تاثیرات آن تا حدی مشخص­ترگردد. خلاصه پژوهش دانشجویان بخش عظیم و بسیار بزرگی از جمعیت کشور ما را تشکیل می­دهند و از آن جهت که این گروه در آینده­ای نه چندان دور قسمت عمده­ای از بازار کار و پست­های حیاتی و کلیدی جامعه را اشغال خواهند کرد، سهم بسیار زیادی در پیشرفت و پویایی جامعه به عهده خواهند داشت. همانگونه که همه اعتقاد دارند، سلامتی بزرگ­ترین و با ارزش­ترین نعمتی است که به انسان داده شده است و دانشجویان نیز تنها در صورت سالم بودن و سلامت زیستن می­توانند بیشترین و بهترین کارایی را در انجام امور و مسئولیت­های خود داشته باشند. سلامت روان و روح به اعتقاد بسیاری اهمیت و ارزشی هم­پایه و حتی بیشتر از سلامت جسم و بدن دارد. با توجه به شیوه زندگی بشر امروز استرس و فشارهای روانی تاثیر بسزایی در سلامت روان و حتی سلامت بدن دارد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان استرس و فشار روانی بر سلامت عمومی دانشجویان می­پردازد. در این پژوهش گروه نمونه شامل 80 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. به علت عدم علاقه بعضی دانشجویان به پاسخگویی و عدم دسترسی به برخی دیگر بعد از پاسخگویی به پرسش­نامه، تعداد گروه نمونه به 60 نفر تقلیل پیدا کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط معنا داری بین استرس و سلامت عمومی دانشجویان وجود دارد، بنابراین فرضیه پژوهش تائید می­گردد. به عقیده پژوهشگر نتیجه بدست آمده در پژوهش حاضر بسیار قابل تعمق و بررسی است و توجه بیشتر مسوولان مربوطه به پژوهش در این زمینه را می­طلبد. فهرست منابع 1. روان­شناسی سلامت، ادوارد پ. سارافینو، ترجمه گروه مترجمان زیر نظر دکتر الهه میزائی،‌ چاپ اول 1384، ‌انتشارات رشد. 2. آسیب شناسی روانی، ریچارد پی. هالجین، سوزان کراس ویتبورن،‌ ترجمه یحیی سید محمدی،‌ چاپ اول، ‌پائیز 1383، نشر روان. 3. روان­شناسی رشد،‌ لورا ای. برک، ترجمه یحیی سید محمدی، ‌چاپ پنجم، بهار 1385، ‌نشر ارسباران. 4. اصول بیوشیمی نینجر، مایکل ام. کاکسو، دیوید ال، نلسون، چاپ دوم، زمستان 1382، نشر آییژ. 1. ماهنامه روان­شناسی جامعه، شماره 32، 20 اردیبهشت تا 20 خرداد 1385، سال دوم. 2.ماهنامه روانشناسی جامعه، شماره 33، 20 خرداد تا 20 تیر 1385، ‌سال سوم. 3. مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،‌3 و4 خرداد 1385.
نوع فایل : docxتعداد صفحه : 101
...
قیمت
7,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shivefile
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.