id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
دانلود تحقیق بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری

دانلود تحقیق بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری

 این فایل در مورد دانلود تحقیق بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری و هم اکنون در فروشگاه shivefile موجود می باشد.
  دسته بندی: علوم انسانی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:7,000
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

captcha
captcha"

چکیده ..۳مقدمه… ۵بیان مساله. ۷اهمیت پژوهش…. ۹فرضیه پژوهش.. ۱۱تعاریف عملیاتی….. ۱۱اختلالات رفتاری… ۱۳تعاریف اختلالات رفتاری… ۱۴رفتار بهنجار…. ۱۸برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری… ۱۹بررسی مختصری از تاریخچه و علل اختلالات رفتاری….. ۲۲اصل فراموش شده ژنتیک.. ۲۸ارتباط نقش سیستم ایمنی با افزایش مشکلات رفتاری. ۳۰دسته بندی اختلالات رفتاری.. ۳۲انواع اختلالات رفتاری موجود در هر گروه از دسته بندی های گروه ترویج روانپزشکی.. ۴۳چگونگی ارتباط با والدین با فرزندان و تاثیر آن بر ویژگی های رفتاری آنان….. ۴۹چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر رفتار گرایان ۵۴روشهای رفتار درمانی….. ۵۹اختلالات رفتاری در کودکان تک فرزند و چند فرزند شهر تهران ۶۵جامعه آماری.. ۶۸ابزار پژوهش.. ۶۹اعتبار پرسشنامه راتر….. ۷۲پایایی آزمون راتر….. ۷۳روش اجرای تحقیق… ۷۴روش تحلیل آماری….. ۷۵بحث و نتیجه گیری… ۸۰پیشنهادات. ۸۱محدودیتها. ۸۲منابع…. ۸۳پیوست….. ۸۶پرسشنامه.. ۸۷پرسشنامه مشخصات مربوط به دانش آموز… ۹۳

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری انجام گردید.پس از تشریح کامل اختلالات رفتاری و ذکر انواع آن، پرسشنامه راتر روی 30 کودک تک فرزند و 30 کودک غیرتک فرزند پاسخ داده شده است.این پرسشنامه، مخصوص معلمان بوده و در چند مدرسه ابتدائی کرج به طور تصادفی توزیع شده است.معلمان برحسب آشنایی خود با انش آموزان تک فرزند و غیر تک فرزند پرسشنامه ها را تکمیل نموده اند.آزمودنیهای دانش آموز در این کار پژوهش بین 7 تا 12 سال سن داشته اند.در آخر پس از پایان کار و انجام محاسبات آماری از طریق روش آماری x2(مجذور کا) مشاهده شده که x2(6/06) بدست آمده بزرگتر از x2جدول (5/671) بوده است.بنابراین بین تک فرزندی و اختلالات رفتاری رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر 5% p7است.

مقدمه

بحث درباره رفتارهای انسان و چگونگی بروز اختلال در آن نیازمند بررسی دیدگاهها و نظریه های دانشمندان مختلفی است که با تمام پیچیدگی موضوع، سعی در شناخت بشر و چشمه های زایای نیازهای او دارند.علاقه و کنجکاوی در این زمینه پشینه ای به قدمت زندگی انسان بر کره زمین دارد.اما در یک صد سال اخیر مطالب بسیاری در این باره به رشته تحریر در آمده است که با وجود پراکندگی فراوان، می توان آنها را دسته بندی کرد.در انجام این مهم، در می یابیم که هر یک از دانشمندان در نظریه خود، انسان و رفتارهای او را از بعد خاص مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند، و بر اساس دریافتهای تک بعدی خویش، صبورانه سعی در توجیه و توضیح انسان و رفتارهایش کرده اند و انسان را همان چیزی معرفی کرده اند که خود شخصاً دریافته اند که می توان گفت نظر به آنها به مثابه افرادی است که در مثال مولوی، در تاریکی، بر بخشی از بدن فیل دست کشیده و تلاش در توضیح و تعریف آن موجود بر اساس آگاهی ناقص و محدود خویش دارند، زیرا در حقیقت انسان ترکیب بسیار جالب و قابل تحسینی از جسم (بدن) ، عقل (ذهن) و معنویات (بعد الهی) است و هر یک از اینها امکانات و امتیازات بی شمار برای او به ارمغان دارد که به دنبال خود نیازها و خواسته های بسیاری را نیز ایجاد می کند.

احتمالاً به کرات، اصطلاحات «مشکلات رفتاری» ، «آشفتگی هیجانی» و «بیماریهای روانی» را شنیده ایم.اما هنگامی که می خواهیم آنها را دقیقاً تجزیه و تحلیل و یا تعریف کنیم، این اصطلاحات، مبهم و کلی به نظر می آید و کار بسیار مشکل می نماید.

اصطلاح «اختلال رفتاری» که نتیجه بارز آشفتگی هیجانیاست معمولاً بشتر برای کودکانی که دچار تضاد هستند، به کار می رود.این اصطلاح، بدون آنکه تعریف شود، تقریباً از حدود 85 سال پیش، در فرهنگ ادبیات روان شناسی وارد شده است.از آن هنگام معلمان، پزشکان، روان شناسان، رستاران و افراد دیگری که به مشکلات هیجانی و رفتاری کودکا علاقه مند هستند از این اصطلاح برای بیان مقصود خویش استفاده کرده اند.اما تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد، ارائه نشده است.(سیف نراقی - نادری)

بیان مسئله

به طور کلی شخصیت مستقل و واحد کودک در همان مراحل اولیه زندگی شکل مگیرد.یک کودک ممکن است از نظر ارثی گرایش به خصوصیات شخصیتی معینی داشته باشد اما بسته به اینکه این تمایلات در چه محیطی، رشد یابد، شدت و ضعف آنها تفاوت می کند.(دکتر نبی جمالی)

وجود تعارض، ناسازگاری، اختلالات رفاری و خشونت هایی که زندگی مطلوب و امنیت اجتمتعی را مختل می کندف یکی از مشکلات جوامع امروزی است.از عواملی که می تواند هم به عنوان محیطی برای پیش گیری و کاهش آن تلقی گردد، مدرسه است. در هر کلاس و مدرسه، دانش آموزانی وجود دارند که به دلیل خصوصیات و شرایط فردی، خانوداگی و اجتماعی در پذیرش انتظارات و مقررات محیط آموزشی و انطباق دادن خود با آن و نیز در رفتار و برخورد متعادل با هم سالان و هم کلاسی های خود دچار مشکل می باشند.یکی از این خصوصیات و شرایط فردی، تک فرزندی است که ممکن است عامل اصلی این اختلال و ناسازگاری باشد.البته این امر در حد یک فرضیه بیان شده وتحقیقات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است.بنابراین انجام تحقیق در این زمینه برای یاری رساندن به کودکان و نوجوانان که با اختلالات رفتاری و ناسازگاری درگیرند و عامل اصلی آن تک فرزند بودن است امری مهم می نماید.(دکتر گیتونی)

اهمیت پژوهش:

با توجه به اینکه در جوامع پیشرفته و در حال توسعه امروزی داشتن فرزند زیاد چندان مطلوب نیست و تامین لوازم آسایش زندگی برای تعداد کمتری از فرزندان مقدور است، لذا والدین به داشتن یک تا سه فرزند اکتفا می کنند.این تعداد کم فرزندان، فرزند سالاری را به دنبال خواهد داشت و در بعضی موارد نیز اختلالات رفتاری.بچه ها در محیط خانه به علت حمایتهای زیاد، تامین شدن بی اندازه، تجربه نکردن شکست ،لوس و بی مسئولیت بار می آیند و در آینده ای نه چندان دور در محیط اجتماع مشکل ساز خواهند بود، هم برای خود هم برای اطرافیان.بخصوص هنگامیکه در خانواده مسئله تک فرزندی وجود داشته باشد این امر محسوس تر است.والدین به خاطر علاقه زیاد به تنها فرزند زندگی خود در برخی موارد مشکلاتی را بوجود می آورند،حمایتهای بی مورد، نچشیدن طمع تلخ شکست هر چند کودک، تشویق و تقویت شدن به کارهای نادرستی که انجام می دهد و ندیدن اخم والدین و.... آنها را به افرادی از خود راضی و نوعی مشکل افرین برای سایرین تبدیل میکند.

برای کمک به والدینی که تنها یک فرزند دارند و بررسی رابطه این پدیده با اختلالات رفتاری انجام پژوهش امری مهم می نماید تا راهکاری برای این پدیده رو به رشد یافت...


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 90
...
قیمت
7,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shivefile
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.