id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
دانلود تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

 این فایل در مورد دانلود تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و هم اکنون در فروشگاه shivefile موجود می باشد.
  دسته بندی: علوم انسانی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:6,000
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

captcha
captcha"

چکیده مقدمه کلیات تحقیق بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت تحقیق و فواید تحقیق تعریف مفاهیم پیشرفت تحصیلی فرضیه پیشینه تحقیق حدود و محدوده مطالعاتی چارچوب نظری آراء جامعه شناسان دیدگاههای فلسفی آراء روانشناسان نظریات روانشناسان در باب پیدایش فراغت عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت کارکردهای اوقات فراغت از دیدگاه اسلام روش تحقیق درآمد جامعه آماری نمونه آماری ابزار پژوهش روش تحلیل داده ها تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه گیری و پیشنهادات پیشنهادات منابع ضمایم چکیده: تحقیقی که پیش روی شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر می باشد. که در فصل اول به طرح و بررسی مسئله اهداف و ضرورت فواید تحقیق و محدوده و حدود مطالعاتی و فرضیات و تعاریف عملیاتی، و پیشینه تحقیق پرداخته شده در فصل دوم اشارهای به نظریات بزرگان اندیشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبیات تحقیق هم گذری اشاره شده، در فصل سوم، روش تحقیق، ابزار اندازه گیری جامعه آماری که جامعه آماری در این تحقیق 1662 نفر است که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده 100 نفر نمونه انتخاب شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل 5 فرضیه زیر پرداخته شده است. به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سپری می شود. به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه معنا داری وجود دارد. به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با بعد خانوار رابطه معناداری وجود دارد. به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج زیر از این تحقیق استخراج شد.بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی رابطه وجود دارد. بین چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد. بین چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه وجود دارد. بین چگونگی گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه وجود دارد. بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. در نتیجه 5 فرضیه با 95% اطمینان و5% خطای تأیید شدن مقدمه: اوقات فراغت را میتوان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشردانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود،برای عالمان دقایق تعمق و تفکر، برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز اوقات این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست. با اینکه انسان از همان دوران اولیه حضورش در کره عرض1 برای تأمین مایحتاج خود به ستیز برخاست نوعی اشتغال در زندگی روزمره اش ظاهر شد اما طبیعت این اشتغال و همینطور میزان پرداختن به این اشتغال به شکلی بوده است که می توان اظهار نمود نه تنها موجب خستگی، افسردگی و دلزدگی وی نمی شود که بعضاً خود نوعی تفریح بوده است.در این دوران نیز به لحاظ ویژگی های کارو اشتغال هنوز نمی توان از فراغت به مفهومی که امروز از آن مقصود است سخن گفت زیرا کشاورزی خود کارفرما و صاحب کار خویش بوده لذا با میل و رغبت به کار می پرداخت در تمدن و یونان قدیم داستانهای فیالی و موهوم جشنهای سالانه و ماهانه انواع ورزشهای پهلوانی بازی های المپیک و نمایش نامه های تئاتر موسیقی و شعر وجود داشت.در امپراطوری روم نیز با صورتازه ای از اوقات فراغت روبرو می شویم.در مصر نیز ورزش مهم ترین عامل گذراندن اوقات فراغت مردم تلقی می شد، به خصوص که در موقع تغییر زندگی از نحوه ابتدایی به سمت مدنیت توجه به تربیت بدنی بیشتر شد. هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود با توجه به شرایط محیط و وضع جسمانی خود باید تلاش کند.از این جهت در میان موجودات انسان وضعیت پیچیده ای دارد به گونه ای که انسان به اقتضای شرایط اقلیمی نوع تولید میزان نیازها به شکلی متفاوت از موجودات زنده تلاش می کند.البته هیچ انسانی وجود ندارد که در تمام فصول به طور شبانه روزی1 کار کند یا بطور کلی کار نکند.با توجه به این واقعیت است که پدیده اوقات فراغت مطرح می شود. به عبارت دیگر وقتی انسان در طول روز ساعاتی به کار پرداخت پس از پایان کار تبعید وقت خود را به گونه ای سپری می سازد که برفی آن را برای رشد شکوفایی شخصیت خود جمعی به صورت تفریح و سرگرمی و عده ای دیگر طی این زمان به استراحت می گذرانند. 1.برای وضعیت اوقات فراغت جوانان زمستان 1381 از سری کتابهای سازمان ملی جوانان. 1بررسی وضعیت اوقات فراغت زمستان 1381 از سری کتابهای سازمان ملی جوانان اهمیت تحقیق: آنچه در خصوص اهمیت چونگی گذران اوقات فراغت گفته شده چنانچه در محدوده نوجوانان و جوانان مطرح شود طبیعی است که حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا می کند.با شناخت نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان هم می توان به کارکرد اوقات فراغت در تعالی روح و اندیشه نوجوانان و جوانان پی برد و هم می توان نشانه هایی از فرهنگ حاکم این قشر را شناسایی کرد. چنانچه کارکردهای فراغت را رفع خستگی و استراحت یا تفریح و سرگرمی1 و بالاخره رشد شکفتگی شخصیت بدانیم.طبیعی است که نیاز به اوقات فراغت مربوط به قشر خاص نیست.ولی از آنجا که کشور ما در ردیف جوان ترین کشورهای دنیا می باشد.هدایت و ایجاد امکانات برای گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می توانند در شکل گیری شخصیت آنان و سازندگی جامعه نقش به سزایی داشته باشد.گفتنی است که یکی از مشکلات پایدار جوامع فعلی فراهم آوردن وسایلی است که نیاز به فعالیتهای تفریحی سالم و کافی را تأمین می نماید.با این که فقدان وسایل تفریح به هیچ وجه علت منحصر بفرد کجروی نیست،غالباً یکی از موجبات آن محسوب می شود. تحقیقات متعدد نشان داده است که رواج تفریحات انحرافی در بسیاری از کشورهای غربی در برفی از کشورهای در حال توسعه ناشی از نداشتن امکانات مناسب تفریحی، عدم آگاهی، نداشتن برنامه صحیح نیز اجرای سیاستهای اجتماعی و اقتصادی نادرست در این زمینه است، که موجب شده است بسیاری از نوجوانان و جوانان به سوی تفریحات ناسالم کشیده شوند.بسیاری در موارد شدید انحرافات در میان نوجوانان و جوانان نتیجه فقدان برنامه ریزی صحیح جهت گذران اوقات فراغت بوده است.از فواید اوقات فراغت می توان افزایش روحیه شادابی در بین دانش آموزان دختر دانست که موجب بالا رفتن عزت نفس و افزایش پیشرفت تحصیلی می شود. پیشینه تحقیق: نخستین رساله در طرفداری اوقات فراغت برای کارگران در اروپا توسط پل لامارکو سوسیالیست نوشته شد که حق تنبل بودن نام داشت در آمریکا نوراشتاین و بلن باندرسین کتاب نظریه فارغ از کار جامعه شناسی زمان فراغت را بنا نهاد.درد مستمر وی 1920 و 1930 در اروپا و آمریکا نخستین پژوهشهای درباره فراغت انجام گرفت، نخستین کنفرانس در سال 1924 دفتر بین المللی را درباره آزاد کارگران برپا کرد که 300 نماینده از 18 ملت در آن شرکت داشتند که نظر عمومی اهمیت دادن به اوقات فراغت بوده است. اما تحقیق محمدمهدی درباره نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان منطقه بزینه رود کرد در این پروژه با بررسی پسران و دختران بر نحوه گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بزینه رود پرداخته شده محیطی که پژوهش در آن صورت گرفته مدارس روستاها بوده اینپژوهش از دانش آموزان 43 روستای تحت پوشش منطقه بزینه رود به عمل آمده و همچنین سازمان ملی جوانان تحقیق بسیار مفصلی در مورد بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان در زمستان 1381 انجام داده است که جای خود پروژه مفصلی است. تحقیق طرح مهری صادقی با عنوان بررسی نحوه گذران اوقات فراغت پسران مقطع متوشطه شهرستان قیدار با تأکید بر فعالیتهای ورزشی از سری طرحهای اداره آموزش و پرورش می توان اشاره کرد که در این پروژه محقق به بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت پسران مقطع متوسطه به زیر پرداخته است.تحقیق دیگر تحقیق(کارشناسی ارشد) –دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، 1377.می توان اشاره کرد.هدف آن تعیین ارتباط چگونگی گذران اوقات فراغت تابستانی میزان علاقمندی نوجوانان دختر با مشخصات فردی آنها در دبیرستنهای دخترانه منطقه 11 شهرستان می باشد، نمونه تحقیق از جامعه پژوهش شامل 800 نفر از دختران دبیرستانی می باشد که توسط نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند ابزارگردآوری داده ما پرسشنامه است که از سه بخش تشکیل شده است ، بخش اول شامل 17 سؤال در مورد مشخصات دموگرافیک واحدماست بخش دوم، شامل پنج سؤال مربوط به چگونگی گذران اوقات فراغت تابستانی نوجوانان و بخش سوم شامل 5 سؤال درباره علاقمندی نوجوانان به چگونگی گذران اوقات فراغت تابستانی می باشد. اطلاعات کسب شده توسط آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.نتایج شامل موارد زیر است نسبت دخترانی که در اوقات فراغت تابستانی خود فعالیت ورزشی، هنری، تفریحی و مطالعاتی می باشند به ترتیب 37/9 درصد 37/2 درصد 53/8 درصد و 21/7 درصد بوده است. تعریف مفاهیم: واژه اوقات فراغت خود از دو کلمه(اوقات فراغت) اوقات در لغت جمع کلمه وقت یعنی هنگام ها، روزگارها، فراغت ، در لغت به معنای آسودگی و آسایش1 است و معمولاً در مقابل اشتغالات و درگیریهای روزمره که نوعاً موجب خستگی می شود به کار می رود.فراغت در لغت به معنای آسایش و آرامش و استراحت و آزاد بودن از کار روزانه هر گونه مجال و فرصت دیگر نیز معنی می دهد.برای اینکه ورزش زا تعریف کنیم لازم است تا ویژگیهایش را متمایز سازیم و حدود آن را بعنوان عنصری فرهنگی مشخص سازیم.ورزش همواره بازتاب2 اصلی ترین ارزشهای مجموعه فرهنگی است که در آن انجام می شود.بنابراین به عنوان شعیره (یا منتقل کننده فرهنگی) عمل می کند.حتی ورزشی که خارجی باشد، به سرعت از نو تعریف می شود به نحوی تطبیق می یباد تا با هنجارها و ارزشهای فرهنگی هماهنگ گردد. پیشرفت تحصیلی: - پیشرفت تحصیلی در معنای لغوی یعنی: ارتقاء تک تک واحدهای درسی در مقاطع مختلف تحصیلی. همین تعریف در معنای محلی، افزایش ریشه ای دروس مورد مطالعه، عوامل زیادی در این موضوع وجود دارد که تعدادی از آن شامل(مطالعه کتابهای کمکی و پایه ای/ استفاده از کلاسهای تقویتی پایه و.....)پیشرفت تحصیلی یکی از عواملی است که در اجتماع برای پیشرفت تمام ارگانهای زندگی است عوامل پایه ای که باعث پیشرفت می شود، دید فرد را نسبت به تمام کارهای روزمره افزایش می یابد.چون همین عوامل ارتقاء تحصیلی در رشته انتخابی که در آینده وجود دارد، بیابد، حال همین موارد ساختار اجتماعی و پایه ای فرد را در زندگی اجتماعی افزایش می دهد. 1.چگونگی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان، از سری کتابهای سازمان ملی جوانان، پاییز 1379. 1.چگونگی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان جامعه شهری، از سری کتابهای سازمان ملی جوانان. 2.بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، زمستان 1381، از سری کتابهای سازمان ملی جوانان. دیدگاههای فلسفی: مک دول معتقد است: بین فراغت و سلامت در زندگی و مفهوم سلامت بدنی –فکری و اساس تندرستی ارتباط وجود دارد. فرانسیس دوگر: فرانسیس دوگر می گوید: به من بگویید اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید تا بگویم چه کسی هستید، فرزندان خود را چگونه تربیت می کنید. تاش: دکتر جی.بی.تاش در کتاب فلسفه و تفریحات سالم در رابطه با اوقات فراغت چنین می گوید: فراغت مربوط به اوقاتی از زندگی می شود که انسان کار موظف و دیگر وظایف شرعی و اجتماعی خود را تمام کرده باشد.یا در خواب ورزش و تفریحات سالم و مشغول بهره برداری از این زمان است فعالیت کودکان در اوقات فراغت بازی است حال آن که این وقت را بزرگسالان در ورزش و سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری می گذرانند. تاگور: شاعر و فیلسوف هنری اظهار داشته که تمدنهای انسانی سرمایه های جاودانی است که از کاشت داشت و برداشت صحیح اوقات فراغت متجلی گشته اند. برتر اندراسل: چنین اظهار نظر کرده است، فنون جدید امکان اینرا بدست داده است که اوقات فراغت را تا حدودی از محدوده امتیازات طبقاتی خارج نموده تمام افراد سرشکن نمائیم. آراء روانشناسان: در این قسمت به تئوریهای مختلف روانشناسان خواهیم پرداخت و همچنین ارتباط این تئوریها با اوقات فراغت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.اریکوفروم روانکاو آلمانی ضمن تأکید بر تفاوت دو جنبه زمینی و اجتماعی انسان را در نیازهای زمینی فیزیولوژیک یا حیوان مشترک می بیند وی نیازهای مختص انسان را به شرح زیر : 1- نیاز به تعالی 2- نیاز به وابستگی 3- نیاز به همانندی 4- نیاز به رجوع به اصل 5- نیاز به وسایل راه یابی آلدرفر در تئوری نعروف معتقد، انسان دارای سه نیاز اساسی می باشد که عبارت اند از: 1- نیازهای زمینی مثل نیازهای جسمانی ، فیزیولوژیک وافیست 2- نیازهای وابستگی مثل نیاز به عشق و تعلق اجتماعی 3- نیازهای رشد مثل نیاز به پویایی و تحقق خویشتن نظریات روانشناسان در باب پیدایش فراغت: 1- اولین نظریه مبنی بر این است که مبنای تفریح مذهب است. چنانچه در جوامع اولیه عملاً رسوم مذهبی از باور و تفریح جدا نبوده است و رقص آواز نمایش رابطه تنگاتنگ با سنن مذهبی داشته است. 2- دومین نظریه فراغت را غریزی بازی و تفریح می داند. «کارل گروس» در کتاب بازی و مرد معتقد است که بازی انسان مانند بازی حیوانات از یک نیاز فطری سرچشمه می گیرد.وظیفه اصلی بازی در سنین کودکی آماده سازی طفل برای بزرگسالی است. عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت: فراغت بستگی به عوامل گوناگون دارد، فراغت آنچنان موضوع پیچیده ای است که عوامل مؤثر در آن بطور کامل قال شناسایی نیست، تغییرات گوناگون اجتماعی که در سالهای افیر در جوامع صورت گرفته ماهیت فراغت و همینطور نحوه استفاده از آن را دگرگون کرده است و موجب گرایش بی اندازه مردم به فراغت گردیده است، عوامل عمئه تعیین کننده فراغت را می توان بدین گونه بیان کرد: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، طبقه اجتماعی خانواده، عوامل فرهنگی که به بررسی هر یک از این عوامل می پردازیم.
نوع فایل : docxتعداد صفحه : 55
...
قیمت
6,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
shivefile
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.