پلاسفا | plusfa

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی دانلود پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی جهت رشته علوم اجتماعی مشخصات فایل تعداد صفحات 43 حجم 380 215 کیلوبایت فرم

17,000

قیمت

فایلینا

فروشگاه

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی
 

توضیحات >>

پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی

دانلود پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی جهت رشته علوم اجتماعی


مشخصات فایل
تعداد صفحات43
حجم380/215 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpptx

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی جهت رشته علوم اجتماعی در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﺨﺺ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺷﻐﻠﺶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ. ﺍﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺷﻤﺎ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ. . . ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺍﻳﻦ پاورپوینت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻻﺯﻡ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ شرايطي است كه ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﺮگ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺯﻟﺰﻟﻪ،ﺳﻴﻞ،ﺭﺍﻧﺶ،ﻃﻮﻓﺎﻥ،ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺮﻳﻖ ،ﻧﺸﺖ ﮔﺎﺯ ،ﻧﺸﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺩﺷﻤﻦ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻲ ﻭ … ﺍﺳﺖ.

فهرست مطالب
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ
واقعه آتش سوزی ماه محرم در مسجد ارگ تهران
چاره چیست ؟
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ
شرایط اضطراری در پیرامون ما
انواع حوادثی که ما را تهدید می کند و نیازمند تخلیه اضطراری است
محافظت خود وخانواده واطرافیان و محیط کار
طرح عملیات اضطراری
ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ
موارد طرح عملیات اضطراری
آگاهی افراد از یک وضعیت اضطراری
مشخص کردن مسیرها و خروجی های تخلیه
اطمینان کسب کنید که مسیرها ی تخلیه و خروجی های اضطراری دارای شرایط زیر باشد
نقش هماهنگ کننده ها مدیران و سایرین در تخلیه اضطراری
فرد هماهنگ کننده مسولیت های زیر را بر عهده دارد
شرح وظیفه گروههایی که به امداد رسانی خواهند پرداخت
مکان امن برای نگهداری اسناد
مکانی امن برای تجمع افراد بعد از خروج اضطراری
سرشماری افراد پس از تخلیه
تجهیزات خاصی که باید در شرایط اضطراری فراهم کنید
منابع


"
پاورپوینت تخلیه اضطراری بیمارستان و تخلیه بیماران بستری
پاورپوینت تخلیه اضطراری بیمارستان و تخلیه بیماران بستری
دانلود در 40 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم9882/353 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته آموزشی در قالب 40 اسلاید و با فرم
ضوابط پیش تصفیه فاضلاب های صنایع برای تخلیه به شبکه فاضلاب شهری همراه با استانداردهای تخلیه به محیط زیست
ضوابط پیش تصفیه فاضلاب های صنایع برای تخلیه به شبکه فاضلاب شهری همراه با استانداردهای تخلیه به محیط زیست
فایل شما با استانداردهای تخلیه فاضلاب به محیط زیست شامل تخلیه به آبهای سطحی و آب زیرزمینی و مصارف کشاورزی و نیز ضوابط پیش تصفیه فاضلاب صنعتی (پیش نویس سازمان آب
مدل سازی ایمنی در انتخاب مسیرهای بهینه تخلیه اضطراری پس از زلزله
مدل سازی ایمنی در انتخاب مسیرهای بهینه تخلیه اضطراری پس از زلزله
زلزله می‌تواند در مدت زمان کوتاهی خسارات و تلفات بسیار گسترده¬ای بر جای بگذارد آنچه که از این پدیده یک فاجعه می¬سازد، عدم پیشگیری از تأثیر آن و عدم آمادگی جهت پ
پاورپوینت تغذيه در شرایط بحرانی
پاورپوینت تغذيه در شرایط بحرانی
دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه در شرایط بحرانی ، با فرمت ppt و در 17 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : - آیین نامه امداد ونجات ماده 1 - ب - حين سانحه (ام
وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون
وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون
فصل اول – بررسی فیزیولوژی دستگاه تنفسی در طیور در طول تکامل جنینی در طیور تخمگذار ، سه عامل اصلی برای تبادل گازها وجود دارد (Whittow،2000) : 1. غشای کهر ر
دانلود مقاله وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون
دانلود مقاله وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون
فصل اول – بررسی فیزیولوژی دستگاه تنفسی در طیور در طول تکامل جنینی در طیور تخمگذار ، سه عامل اصلی برای تبادل گازها وجود دارد (Whittow،2000) : 1. غشای کهر ر
پاورپوینت اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری
پاورپوینت اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری
دانلود ، با فرمت ppt و در 116 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری « إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ
پاورپوینت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
پاورپوینت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
دانلود ، با فرمت ppt و در 60 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: وضعيت اضطراري وضعيت اضطراري رويداد برنامه‏ريزي نشده‏اي است كه در اثر آن افراد، تاسيسات و
پاورپوینت عنوان دوره آموزشی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
پاورپوینت عنوان دوره آموزشی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
دانلود ، با فرمت ppt و در 60 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: وضعيت اضطراري وضعيت اضطراري رويداد برنامه‏ريزي نشده‏اي است كه در اثر آن افراد، تاسيسات و

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa