پلاسفا | plusfa

مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول

مفهوم ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول می باشد مش

29,000

قیمت

فایلینا

فروشگاه

مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول
 

توضیحات >>

مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول

هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات92
حجم354/690 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

توقیف معانی مختلفی دارد، بخصوص در حقوق و رویه قضایی ما ممکن است در در جاهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. این معانی یکی پس از دیگری ممکن است این نهاد حقوقی را مد نظر قرار دهد که آثار آن با دیگری دگرگون باشد گاهی مقصود از توقیف، توقیف مال است و زمانی توقیف شخص و در جای دیگر توقیف دادرسی مد نظر است. توقیف اموال در آیین دادرسی مدنی ما حکایت از باز داشت سریع، به موقع و موقت مالی می کند تا از یک سو مال توسط محکوم علیه در معرض تضییع و تفریط و احیاناً مخفی شدن و یا معامله فرار از دین قرار نگیرد؛ و از طرف دیگر توسط مقام محترم قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم شایسته قرار گرفته و در پاره ای از موارد از متوقف ساختن روند دادرسی به توقیف تعبیر شده است.

مستند قانونی ما در توقیف اموال ماده 121ق.آ.د.د.ع.م. فعلی(ماده 240 ق.آ.د.م سابق) است. همچنین در باب توقیف دادرسی ماده 105ق.آ.د.د ع.ا.م. است، زیرا؛
ماده 121 از صدور حکم توقیف توسط مقام قضایی سخن می گوید در حالی که در ماده 117 ق.آ.د.دع.ا.م. حکایت از فوری بودن تأمین، ابلاغ، اجراء و جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته به شیوه ای آمره میدان داری می کند.ماده 105 از همان قانون، مقرر می دارد؛ هرگاه یکی از اصحاب دعوا به دلایلی مثل فوت، حجر یا یکی از اسبابی که به موجب آن داخل در دادرسی شده اند زایل گردد؛ جریان دادرسی به طور موقت متوقف می شود.حال صرفنظر از بیان اصطلاحی «توقیف»، درموارد پیش گفته؛ مهمترین بحث،
توقیف در اجرای احکام است.


در مراجع قضای و اجرای احکام مدنی، مستنداً به ماده 49 ق.ا.ا.م و همچنین درآیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرائی مصوب 11/6/1387 و آیین داد رسی کیفری بیان اصطلاحی توقیف کاملاً هویدا است. پایه واساس هریک در مطالب ذیل بیان خواهد شد.در آیین دادرسی کیفری به شرح مبحث اوّل از فصل دوّم، موضوع قرار بازداشت موقت متهم و یا در ماده 16 ازهمان قانون از حبس ضابطین دادگستری رنگ و بوی «توقیف» به مشام می رسد؛

که توضیح بیشتر در این جا ضرورتی ندارد.همچنین در بند «خ» از ماده 1 و ماده 27 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء از توقیف کردن اموال متعهد به «بازداشت» تعبیر شده است.آخرین بحث ما در خصوص بیان «اصطلاحی توقیف» درماده 49 ق.ا.ام. است؛ قانونگذار مقرر کرده که؛ اگر محکوم علیه در موعد 10روزه ای که برای اجرای حکم دارد، حکم را با اراده و خواست خود اجراء نکند، یا ترتیب اجرای حکم را به واحد اجراء احکام اعلام نکند، در صورتی که مالی قبلاً از وی تأمین یا توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند، که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد. مفاد این ماده همان «توقیف در اصطلاح» است.

فهرست مطالب
توقیف اموال
مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف
بند اوّل: معنای توقیف
الف) در لغت
ب) توقیف در اصطلاح
بنددوّم: ماهیّت
بند سوّم: اقسام توقیف
الف) توقیف شخص
ب) توقیف تأمینی
ج) توقیف اجرایی
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته
بند سوّم: اجرای دستور موقت
الف) اهداف دستور موقت
ب) موارد دادرسی فوری
ج) مراجع صدور دستور موقت
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار
بند دوّم: اداره ثبت
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه
ب) مراجع صدور اجرائیه
بند سوم: اداره مالیاتها
الف) اداره امور مالیاتی
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی
ج) شورای عالی مالیاتی
د) اجرائیات اداره دارایی
بند چهارم: تأمین اجتماعی


منابع


"
توقیف و رفع توقیف اموال غیر منقول
توقیف و رفع توقیف اموال غیر منقول
هدف از این پایان نامه در اجرای احکام دادگاه ها و اداره ثبت اسناد می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات299حجم0/20 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نا
پایان نامه تشریح اموال منقول و غیر منقول
پایان نامه تشریح اموال منقول و غیر منقول
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات64حجم341/857 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل با نگاهی به قانون مدنی آشکار است، که موضوع اموال و تقسیم بندی ها
پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول
پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول
هدف از این پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات197حجم424/635 کیلوبایت فرمت فایل اصلی
پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول
پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول
هدف از این در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات98حجم424/627 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل هدف از این پایان نامه
رفع توقیف اموال غیر منقول و شرایط آن در مراجع قضایی و غیرقضایی
رفع توقیف اموال غیر منقول و شرایط آن در مراجع قضایی و غیرقضایی
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات59حجم329/320 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل معنای رفع توقیف همان رفع اثر از توقیف است یعنی اقدامی
توقیف اموال غیر منقول در مراجع قضایی و غیرقضایی
توقیف اموال غیر منقول در مراجع قضایی و غیرقضایی
هدف از این پایان نامه تشریح می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات92حجم354/651 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد توقیف اموال و با عنوان ت
 بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف
بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف
هدف از این پایان نامه می باشد.  مشخصات فایل تعداد صفحات58حجم325/927 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل رفع توقیف از اموال بازداشتی در اجرای احکام دادگاهها
ماهیت و مبانی توقیف اموال
ماهیت و مبانی توقیف اموال
هدف از این تحقیق تشریح می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات44حجم320/654 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل تأمین و توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اس
دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 115 صفحه مصادره اموال غیر منقول تحقیق و نگارش: «سیده رابعه رضوی علوی» استاد راهنما: دكتر عباس نظیف

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa