پلاسفا | plusfa

پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول

پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول هدف از این پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات

35,000

قیمت

فایلینا

فروشگاه

پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول
 

توضیحات >>

پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول

هدف از این پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات98
حجم424/627 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیppt

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول می باشد. برای بررسی رفع توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد که در این نوشتار موضوعات را در چهار مبحثبه شرح ذیل تحلیل کنیم.

مبحث اوّل؛ پس از بیان معنای رفع توقیف در لغت و در اصطلاح؛ رفع توقیف را در محاکم قضایی و غیر قضایی با شرح و تشریح کامل مورد بحث قرار داده؛


مبحث دوّم؛ شرایط رفع توقیف را به تفصیل مورد برسی قرار می دهد


مبحث سوّم؛ مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف را بیان میکند ؛


مبحث چهارم؛ مقتضیات رفع توقیف در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد بررسی می گردد


فهرست مطالب


رفع توقیف از اموال غیر منقول

بحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف

گفتار اوّل: معنای رفع توقیف
بند اوّل: در لغت
بند دوّم: در اصطلاح
گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه
بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته
الف) شکست قطعی خواهان در دعوا
لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته
الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی
ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان
ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین
بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت
الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت
ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا
بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری
بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد
بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی
بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف
گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف
گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین
گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع


مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی
1-رئیس دادگستری استان
2- رئیس دادگستری شهرستان:
3-رئیس شعبه
4- دادسرا
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه
2- دادورز اجرایی احکام
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند
بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد
1- مدیر کل ثبت اسناد
2- معاون و رئیس ثبت شهرستان
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد
الف ) مصونیت مأمورین اجراء
ب) مسئولیت مأمورین اجراء
ج) مسئولیت مدنی مأمورین اجراء
د ) جهات رد مأمورین اجرایی


مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها

بند اوّل: موجبات رفع توقیف
بند دوّم: چگونگی رفع توقیف

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف

منابع"
مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول
مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات92حجم354/690 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل توقیف معانی مختلفی دارد، بخصوص در حقوق و رویه ق
پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول
پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول
هدف از این در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات98حجم424/627 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل هدف از این پایان نامه
 بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف
بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف
هدف از این پایان نامه می باشد.  مشخصات فایل تعداد صفحات58حجم325/927 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل رفع توقیف از اموال بازداشتی در اجرای احکام دادگاهها
پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول
پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول
هدف از این پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات197حجم424/635 کیلوبایت فرمت فایل اصلی
رفع توقیف اموال غیر منقول و شرایط آن در مراجع قضایی و غیرقضایی
رفع توقیف اموال غیر منقول و شرایط آن در مراجع قضایی و غیرقضایی
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات59حجم329/320 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل معنای رفع توقیف همان رفع اثر از توقیف است یعنی اقدامی
پایان نامه تشریح اموال منقول و غیر منقول
پایان نامه تشریح اموال منقول و غیر منقول
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات64حجم341/857 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل با نگاهی به قانون مدنی آشکار است، که موضوع اموال و تقسیم بندی ها
توقیف اموال غیر منقول در مراجع قضایی و غیرقضایی
توقیف اموال غیر منقول در مراجع قضایی و غیرقضایی
هدف از این پایان نامه تشریح می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات92حجم354/651 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد توقیف اموال و با عنوان ت
دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 115 صفحه مصادره اموال غیر منقول تحقیق و نگارش: «سیده رابعه رضوی علوی» استاد راهنما: دكتر عباس نظیف
بررسی مصادره اموال غیر منقول
بررسی مصادره اموال غیر منقول
فهرست مطالب عنوان صفحه «كلید واژه» 3 «دیباچه» 3 سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر 9 «باب نخست – تاریخچه مصادره در

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa