پلاسفا | plusfa

وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور

سر آغاز موسیقی از جمله هنرهایی به شمار میرود شمار میرود كه نقش یاری رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثیرات آن بر افزایش اداراك و توانایی ذهنی افراد بر كسی پوشی

18,000

قیمت

سل یو

فروشگاه

وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور
 

توضیحات >>

سر آغاز

موسیقی، از جمله هنرهایی به شمار می‌رود شمار می‌رود كه نقش یاری رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثیرات آن بر افزایش اداراك و توانایی ذهنی افراد، بر كسی پوشیده نیست.

موسیقی ، بی واسطه و مستقیما با روح انسانی پیوند بر قرار نموده و گوش جان او را لبریز می‌سازد.

صدا به عنوان پدیده ای روانی، تاثیرات مختلفی را برانسان به جای نهاده و صداهای موزون و موسیقیایی به او آرامش اعطا كرده و اصوات ناهنجار نیز او را ناآرام می‌سازد. بشر از ازل به نوعی با این هنر، آشنا بوده، در طبیعت.

ضربان قلب با ضرباهنگی خاص او را همراهی می‌كند، نغمه پرندگان و الحان مرغان خوش آواز مایة آرامش جان او می‌شده و او را به شنیدن اصوات موسیقایی نیازمند می‌ساخته است.

امروزه انسان ها بی نیاز ازارضای حس زیبایی دوستی خود نیستند در این میان هنر موسیقی، از جمله هنرهایی بوده كه همیشه انسان را به خود جلب می‌كرده است.در دنیای كنونی جایگاه آموزش موسیقی در نظام تعلیم و تربیتی ملل موفق در امر آموزش و پرورش ، جایگاهی تثبیت شده ، جدی و در خور تعمق و تفكر است. جایگاهی كه مسئولان این نظام ، با جدیت آن را تثبیت كرده اند و بی كم و كاست آن را به اجرا در می‌آورند. با این شیوه حداقل نتیجه ایی كه حاصل شده ، این است كه شنوندگان خوبی برای شنیدن موسیقی جدی،هنری، علمی‌و … تربیت شده اند و فرهنگ شنیداری با علم به آنچه مورد مصرف قرار می‌گیرد، رشد نموده است. شاید در جامعه كنونی ما اجرای آموزش موسیقی به شیوه معین و هدفمند ، بتواند به وضعیت آشفته فرهنگ شنیداری، یا سلیقه های نازل مخاطبان كنونی موسیقی در ایران، در دراز مدت سامانی دهد .هدف از آموزش موسیقی به شیوه اصولی، تربیت موسیقیدان نیست بلكه اعتلای فرهنگ جامعه است و در این راه بهترین زمینه، اجرای آموزش موسیقی در بستر آموزش رسمی‌است.

در این مقاله ، تلاش شده است ، وضعیت آموزش این هنردر حیطه آموزش رسمی‌كشور، مورد كنكاشی هر چند اجمالی قرارگیرد و راهكارهایی در حد توان، درك و بینش نگارنده و با توجه به امكانات و شرایط آموزش موسیقی در آموزش و پرورش برای دستیابی به وضعیت متعادل و كار آمد پیشنهاد شود.

مسلما این پژوهش ، در قالب این مقالة اجمالی ، دارای كمبود ها و كاستی هایی است كه از نظر اساتید به دور نخواهدماند اما ، نگارنده تلاش نموده با استفاده از منابع مكتوب و تحقیقات میدانی، نمایی از وضعیت معاصر در فضای آموزش كشور ارائه نماید.

ضمنا بخشی از این تحقیق، برگرفته از پایان نامه كارشناسی ارشد نگارنده با موضوع ((بررسی نظام آموزش موسیقی از دوره پیش از دبستان تا پایان دوره متوسطه)) به راهنمایی دكتر ناصر تكمیل همایون و مشاورة خانم توران میرهادی است كه در سال 1380 از آن دفاع شده.

شیوه های آموزش موسیقی پس از انقلاب

بررسی شیوه آموزش موسیقی ، در دوره پس از انقلاب ، به دلیل كثرت انواع آموزش ها، اعم ازرسمی‌و غیر رسمی‌و كثرت انواع مراكز آموزشی، اداره های دولتی ، نیاز به انواع

نامه نگاری ها و اجازه نامه ها، دسته بندی و چهار چوبی را لازم داشت كه فضا و حیطه كار را مشخص نماید و مرزهای آن را به درستی نمایان سازد. نمودارهایی كه در ذیل مشاهده می‌كنید، نشانگر چگونگی دسته بندی این سیر تحقیقاتی و چگونگی پرداختن به آن است:

به دلیل اینكه روند تحقیقات دارای مرز مشخصی باشد، سیر آموزش موسیقی به دو دستة آموزش رسمی‌( در مراكز تحت نظر آموزش و پرورش و ارشاد) و غیر رسمی‌(خارج از چهار چوب برنامه ریزی آموزش و پرورش و تحت نظر سازمان هایی چون شهرداری ، بهزیستی و … ) پی گیری شد. ضمن اینكه گفتنی است در این مقاله تنها نتایج حاصل از پژوهش در حیطه آموزش رسمی‌و یك مدرسه بین المللی تطبیقی موجود در ایران ( تهران ) ذكر خواهد شد.

در خصوص روند آموزش در مرحله رسمی، لازم به توضیح است كه طبق اجازه نامه آموزش و پرورش ، حق دیدار ، مختص به مدارس دخترانه بوده است كه ضمن صلاحدید اساتید مشاور این طرح و كارشناس و مشاور وقت تحقیقات آموزش و پرورش كل استان تهران « آقای كسایی» 9 مدرسه از سه مقطع دبستان ( سه مدرسه ) راهنمایی ( سه مدرسه ) و دبیرستان ( سه مدرسه) از منطقه مركزی تهران ( حافظ شمالی تا حوالی میدان راه آهن ) برگزیده شد. ( علت انتخاب این محدودة جغرافیایی به دلایل قدمت اصالت بافت مدارس در این محدوده و گوناگونی طبقاتی دانش آموزان در این محدوده بوده است.)

مدارس از سه مقطع ، از ناحیه حافظ شمالی( منطقه شش) ناحیه مركزی محدوده انقلاب ( منطقه6 ) و ناحیه راه‌ آهن ( منطقه 12 )برگزیده شدند.

آموزش موسیقی در محدوده آموزش رسمی‌

با توجه به وضعیت آموزش در مدارس دولتی، كمبودها و كاستی هایی كه بدون اغراق و پیش داوری ، جامعه از آن آگاه است و مشكلاتی كه در روند آموزش دولتی در تمامی‌مقاطع ، وجود دارد شاید به دنبال موسیقی رفتن و انتظار برخوردی درخور، اسلوب آموزش های دولتی داشتن كمی‌و یا حتی تا حد زیادی، تجملاتی و غیر واقعی به نظر رسد، اما روش آموزش رسمی‌هنوز در بسیاری از كشورها ، تنها روشی است كه مورد بهره برداری جدی قرار می‌گیرد و شیوه ای است كه برای حصول به برخی اهداف بسیار مناسب است. از آنجا كه آموزش موسیقی به شیوه ای طبقه بندی شده و مشخص در برنامه آموزش هنر مدارس موجود نیست، كل تحقیقات این بخش به سوال و جوابهایی محدود شده كه علاقه مندی دانش آموزان به این هنر و لزوم وجود آموزش آن را در مدارس، نمایان می‌ساخت.

- 1/1 دبستان نمونة علامه طباطبایی ( منطقه شش، آبان شمالی )

- در گفتگویی كه با مربی سرود دانش آموزان دبستان به عمل آمد ، ایشان، آموزش موسیقی به كودكان دبستانی را جزو دروس فوق برنامه ذكر نمودند و اذعان داشتند كه از طرف منطقه، نوار سرود در اختیار مدارس قرار می‌گیرد و شعرهای كتاب همراه با ملودی آن، خوانده می‌شود. این مربی[1]، عقیده داشت كه موسیقی در یادگیری بهتر اشعار موثر است و كودكان شعری را كه به همراه موسیقی می‌آموزند ، به ندرت فراموش می‌كنند . او همچنین ذكر كرد كه تخصصی در این زمینه ندارد و تجربه اش در حد شنیدن موسیقی است ضمن اینكه درس موسیقی را نشاط آور توصیف كرده و معتقد بود، دانش آموزان بسیاری مشتاق شركت در كلاس هستند.

نواری كه در كلاس ها استفاده می‌شد. گلبانگ مدرسه نام داشت كه شاعرو خواننده اش تأیید شده بودند .

- طی صحبت با كودكان اول ابتدایی، دوم و چهارم، تقریبا همگی ایشان ، علاقه خود را به داشتن این درس ابراز داشتند و با زبانی كودكانه عشق خود را به موسیقی و سرود ابراز نمودند.

2/1 - مدرسه راهنمایی نور ( منطقه شش آبان )

مواد درس هنر در این مدرسه، بیشتر بر اساس انجام كارهای دستی با موضوعاتی چون كارتهای نوروزی، قالی بافی، ساخت ماكتهای مختلف چون هفت سین، و … بنا نهاده شده بود. همچون مدرسه پیشین ، دانش آموزان به درس هنر علاقة جدی نشان می‌دادند اما آن را مكررات دانسته و زنگ هنر را برابر با زنگ تفریح بر می‌شمردند. سرود، آموزش جدی موسیقی و یا حتی مفاهیم ابتدایی و اولیه آن در زنگ هنر جایی نداشت . گفتنی است كه این دو مدرسه، از مدارس نمونه دولتی و با امكاناتی در سطح مطلوب تر از مدارس دیگر، به شمار می‌آمدند.

در منطقه مركزی خیابان حافظ ، محدوده انقلاب ، سه مدرسه از سه مقطع مورد بازدید قرار گرفت. این مدارس با نامهای شهید عباسپور ( ابتدایی) گشتاسب ( راهنمایی) و پندارنیك( دبیرستان)، عمل كردی مشابه با دیگر مدارس در زمینه آموزش هنرداشته و هیچ امكانی از نظر آموزش موسیقی ، در نظر نگرفته بودند.

در دبیرستان دخترانه پندار نیك ، اجازه مصاحبه با دانش آموزان داده نشد، اما مدیریت دبیرستان نحوه آموزش هنر را جدی عنوان نموده و یاد آوری كرد كه هنر، درسی نیست كه بتوان بدون ضابطه به دانش آموزان در این خصوص نمره داد .

- در مدرسه راهنمایی گشتاسب ، در كلاسی متشكل از چهل دانش آموز، دو مربی به آموزش درس هنر ، مشغول بودند. یكی از آنها مربی خط و دیگری مربی نقاشی و هر دو از دانشجویان مركز تربیت معلم و دانشجویان رشته هنر بودند. در گفتگویی كه با این دو مربی انجام شد، اذعان داشتند كه مجبورند بر طبق دستور العمل آموزش و پرورش عمل نموده و دانش آموزان نیز مجبورند از آن برنامه آموزشی پیروی نمایند و طبق دستورالعمل آموزش و پرورش هیچ برنامه ایی برای آموزش موسیقی در كلاس ، در نظر گرفته نشده است و ایجاد گروه های سرود ، شعر خوانی و دیگر فعالیتهای هنری مختص ساعات فوق برنامه است.

- در منطقه 11 آموزش و پرورش (راه آهن ) ، براساس روند پیشینِ پی گیری آموزش هنر در مدارس، با معلمان هنر مدارس و دانش آموزان صحبت شد و در كلاس حضور به عمل آمد. در دبیرستان محمود زاده، در مصاحبه ایی با دانش آموزان كلاس، عنوان شد كه به این درس بها داده نمی‌شود و از پایه به دانش آموزان ، آموزش داده نمی‌شود .دانش آموزان انتظار فعالیت بیشتری داشتند و در عین حال مشتاق بودند كه با رشته های مختلف هنری از قبیل موسیقی، نمایش، ادبیات و عكاسی آشنا شوند، ضمن اینكه به علت كمبود امكانات و برنامه ریزی ناردست آموزش و پرورش ، تحقق این علاقه را ناممكن بر می‌شمردند.

در این جا به دلیل مشابهت نتایج حاصل از گفتگوهای انجام شده در دو مدرسه دیگر، از ذكر گفتگوها خودداری به عمل آمده و به بررسی و نقد وضعیت پرداخته می‌شود. در واقع به دلیل نبودن برنامه ریزی مشخص در راستای آموزش موسیقی در مدارس ، توسط آموزش و پرورش ، قابل پیش بینی بود كه در مدارس دولتی ، نتایج قابل توجهی به دست نخواهد آمد اما آنچه در این بین جالب توجه بود، علاقه و اشتیاق دانش آموزان سه مقطع در پرداختن به موضوعات هنری به عنوان ((درس)) هنر به شمار می‌رفت.

مسئله دیگری كه در برنامه ریزی این سازمان، دوگانه به نظر می‌رسید ، ایجادگروه های سرود و آهنگ های انقلابی در مدارس و تحت نظر ارگان پرورشی و همچنین طرح درس سرود در كتاب های آموزش هنر مقطع دبستان و راهنمایی بود.

این دوگانگی باعث شد، با كمك مسئول وقت برنامه ریزی كتب درس هنر ( آقای نصیری) در مركز پژوهشهای كتب درسی آموزش و پرورش ، تحقیقاتی بر كتابهای آموزشی مدارس در زمینه هنر انجام گیرد كه نتایج آن به این شرح در اینجا بیان می‌شود و سپس، به نتایج حاصل از بررسی وضعیت سرود و آهنگهای انقلابی و برنامه ریزی برای آن، در سازمان برنامه ریزی آموزش و پرورش پرداخته خواهد شد.

دانلود تحقیق وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور
دانلود تحقیق وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور
سر آغاز موسیقی، از جمله هنرهایی به شمار میرود شمار میرود كه نقش یاری رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثیرات آن بر افزایش اداراك و توانایی ذهنی افراد، بر كسی پوشی
تحقیق وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور
تحقیق وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور
توضیحات : فایل تحقیق وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمیكشور در 26 صفحه در قالب Word بخشی از متن : سر آغاز موسیقی، از جمله هنرهایی به شمار میرود شمار میرو
پاورپوینت چیستی موسیقی و تاریخ  در اسلام و احکام اسلامی و آثار روانشناختی موسیقی جریان شناسی
پاورپوینت چیستی موسیقی و تاریخ در اسلام و احکام اسلامی و آثار روانشناختی موسیقی جریان شناسی
دانلود پاورپوینت با موضوع چیستی موسیقی و تاریخ در اسلام و احکام اسلامی و آثار روانشناختی موسیقی جریان شناسی ، با فرمت ppt و در 66 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پا
تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر
تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم0/62 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته روانشناسی * ضمیمه شدن پرسشنامه
بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها
بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها
در ۲۰۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فهرست چکیده. «فصل اول». بیان مسئله. موضوع تحقیق :. ضرورت و اهمیت تحقیق.. هدف تحقیق :. تعریف متغیرهای تحقیق..
مقاله بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران
مقاله بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران
در 39 صفحه ورد قابل ویرایش آنالیز قطعه: فرم مارش: این قطعه برای یك اركستر 32 نفره نظامی (meliterj Barnd) تنظیم شده است كه شامل Clarinet Eb Basson Baritone Sax T
ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسیقی و موسیقی درمانی
ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسیقی و موسیقی درمانی
در 170 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : مبانی نظری وپیشینه تحقیق انسان و موسیقی و موسیقی در مانی فهرست مطالب: مقدمه ای كلی راجع به موسیقی و موسیقی در
بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی برروی انسانها
بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی برروی انسانها
چكیده موضوع پایان نامه در رابطه با تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانهاست در واقع یك پژوهشی كتابخانه ای می باشد و به برر سی توصیفی تأثیر موسیقی و موسیقی
دانلود پاورپوینت حکمت هنر اسلامی(تعریف هنر و هنر اسلامی از دیدگاه های مختلف )PPT
دانلود پاورپوینت حکمت هنر اسلامی(تعریف هنر و هنر اسلامی از دیدگاه های مختلف )PPT
دوستان گلم سلام.به فروشگاه ما خوش آمدید.هر فایلی که بخواین در فروشگاه ما هست فقط کافیست یک دقیقه در فروشگاه ما سرچ کنید و پروژه ها همه کاملو جامع هستن. این پاور

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa