پلاسفا | plusfa

بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن

عنوان صفحه فصل اول انواع پستهای فشار قوی 1 پستهای فشار قوی از نظر عملکرد

20,400

قیمت

سل یو

فروشگاه

بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن
 

توضیحات >>

عنوان صفحه

فصل اول: انواع پستهای فشار قوی..................................................1

پستهای فشار قوی از نظر عملکرد.................................................1

پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی...............................................2

اجزا تشکیل دهنده پستها...............................................................3

فصل دوم :تعاریف واصول کار ترانسفور ماتور..................................15

نحوه اتصال سیم پیچ ها..............................................................18

تپ چنجر..............................................................................19

سیستمهای خنک کننده ترانسها......................................................22

ترانسفورماتورهای اندازه گیری....................................................27

فصل سوم:شینه بندی ................................................................44

انواع شینه بندی.......................................................................45

آثار وقوع خطا........................................................................54

انواع رله های جریان زیاد...........................................................66

انواع تکیه گاه ومقره ها..............................................................67

فصل چهارم: مدار شکن.............................................................78

فرایند رفع اشکال خط................................................................78

انواع مدار شکن ها...................................................................82

مدار شکن های خلا..................................................................92

فصل پنجم:کدگذاری................................................................117
فصل اول

**انواع پستهای فشار قوی**

1- انواع پستهای فشار قوی از نظر عملكرد

پستهای از نظر وظیفه ای كه در شبكه بر عهده دارند به موارد زیر تقسیم بندی می شوند

الف: پستهای افزاینده ولتاژ

این پستها كه به منظور افزایش ولتاژ جهت انتقال انرژی از محل تولید به مصرف بكار می روند معمولا در نزدیكی نیروگاهها ساخته می شوند.

ب: پستهای كاهنده ولتاژ:

این پستها معمولا در نزدیكی مراكز مصرف به منظور كاهش ولتاژ ساخته می شوند.

ج: پستهای كلیدی:

این پستهای معمولا در نقاط حساس شبكه سراسری و به منظور برقراری ارتباط بین استانهای مختلف كشور ساخته می شوندو معمولا رینگ انتقال شبكه سراسری را بوجود می آورند در این پستها تغییر ولتاژ صورت نمی گیرد و معمولا بخاطر محدود كردن تغییرات ولتاژ از یك راكتور موازی با شبكه استفاده می شود در بعضی از مواقع از این راكتورها با نصب تجهیزات اضافی مصرف داخلی آن پست تامین می شود.

د: پستهای تركیبی تا مختلط

این پستها هم به عنوان افزاینده یا كاهنده ولتاژ و هم كار پستهای كلیدی را انجام می دهند و نقش مهمی در پایداری شبكه دارند.

2- انواع پستهای از نظر عایق بندی

الف: پستهای معمولی

پستهایی هستند كه هادیهای فازها در معرض هوا قرار دارند و عایق بین آنها هوا می باشند و تجهیزات برقرار و هادیها بوسیله مقره هایی كه بر روی پایه ها و استراكچرهای فولادی قرار دارند نصب می شوند این پستها در فضای آزاد قرار دارند در نتیجه عملكرد آنها تابع شرایط جوی می باشد.

ب: پستهای گازی یا پستهای كپسولی ) G.I.S)

در این پستها بجای استفاده از عایق های چینی و شیشه ای p.v.c از گاز هگزا فلوئور سولفور به عنوان عایق استفاده می شود این گاز نقاط برقدار را نسبت به یكدیگر و نسبت به زمین ایزوله می كند در این نوع پستها كلیه تجهیزات درون محفظه قرار دارند و طوری طراحی شده اند كه گاز به بیرون نشت نكند از محاسن این پستها اشغال فضای كم می باشد و چون در فضای بسته قرار دارند تابع شرایط جوی نمی باشند و از معایب آنها به دلیل تكنولوژی بالای كه دارند تعمیر و نگهداری آنها مشكل است.

*** اجزاء تشكیل دهنده پستها ***

سوئیچگیر(سوئیچ یارد):Switchgear

ترانسفورماتر قدرت:Power Transformer

ترانسفورماتور زمین:Ground Transformer

ترانسفورماتور مصرف داخلی:Staition Service ( T )

جبران كننده ها:Componsators

تاسیسات جانبی:

*سوئیچگیر:

به مجموعه ای از تجهیزات كه در یك ولتاژ معین رابطه بین دو باس را برقرار می كند گفته می شود وشامل قسمتهای زیر است:

1- باسبار (شینه): Bas bar

2- كلیدهای قدرت:Circuit Breaker

3- سكسیونرها: Disconector Switch

4- ترانس جریان: Current Transformer

5- ترانس ولتاژ:Voltage Transformer 6- مقره اتكایی: (P.I)

برقگیر:Lighting Arester

8- تله موج: Line Trap

واحد منطبق كننده:L.M.U= Line Matching Unit

* جبران كننده ها:

خازنها

2-سلفها(راكتورها)

*تاسیسات جانبی:

اتاق فرمان.

اتاق رله .

باطریخانه.

دیزل ژنراتور.

تابلو توزیع AC

تابلو توزیع DC

باطری شارژر.

روشنایی اضطراری.

روشنایی محوطه.

10- تاسیسات زمین كردن و حفاظت در مقابل صاعقه.

*بی خط:

به موقعیت ست و تعداد ورودیها و خروجیها بستگی دارد و به مجموعه ای از تجهیزات كه تشكیل یك خط ورودی یا خروجی را بدهند بی خط گفته می شود كه شامل:

برقگیر

ترانس جریان

لاین تراپ

سكسیونر ارت

سكسیونر خط

ترانس جریان

سكسیونر

بریكر

سكسیونر

*بی ترانس:

به تعداد ترانسهای قدرت بستگی دارد و به مجموعه تجهیزاتی كه ارتباط باسبار و ترانسفورماتور را برقرار می نماید بی ترانس گفته می شودو شامل:

1- سكسیونر

1- بریكر

سكسیونر

ترانس جریان

ترانس ولتاژ

1- برقگیر

*تله موج یا تله خط یا موج گیر:Line Trap vawe Trap

از خطوط انتقال نیرو به منظور سیگنالهای مختلف نظر سیگنال اندازه گیری و كنترل ار راه دور مكالمات تلفنی تله تایپ حفاظت جهت ارسال و دریافت فرمان از پست های دیگر نیز استفاده می شود. جهت جلو گیری از تداخل این سیگنالها كه دارای فركانس بالا می باشند و جدا كردن آنها از فركانس سیستم قدرت و هم چنین به منظور جلو گیری از انتقال سیگنال به قسمتهای دیگر و امكان ایجاد عملكرد صحیح از موج گیر استفاده می شود.موج گیرباید طوری باشد كه بتواند حداكثر جریان نامی و جریانهای اتصال كوتاه را تحمل نماید موج گیر بطور سری در انتهای خطوط انتقال نیرو و در ایستگاهها نصب می شود و بعد از ترانسفورماتورهای ولتاژ قرار می گیرد) در انتها و ابتدای خطوط قرار می گیرد).

سیگنالهای p.L.c دارای فركانس بالا بوده و در شبكۀ ایران از 30khz تا500khz تغییر می كند.موج گیرها معمولا از یك سلف كه دارای هسته می باشد و یك مجموعه خازن و مقاومت كه مجموعا بطور موازی با هم قرار گرفته اند تشكیل می شود از سلف(سیم پیچ) جریان خط بطور مستقیم عبور نموده و مجموعه خازن و مقاومت معمولا در داخل سیم پیچ نصب می گردند.

در یك موج گیر برای تغییر فركانس و پهنای باند مسدود كننده فقط با تعویض خازن و تغییر ظرفیت آن این عمل صورت می گیرد. به منظور حفاظت لاین تراپ در مقابل اضافه ولتاژهای ناگهانی كه ممكن است در دو سر لاین تراپ پدید آید از برقگیر استفاده می شود.

*موج گیرها در پستهای فشار قوی به سه طریق نصب می شوند:

1- بصورت آویزی

2- نصب موج گیر بر روی مقره اتكایی

3- نصب موج گیر بر روی ترانسفورماتور ولتاژ.(مزیت این طرح صرفه جویی در زمین پست است.)

*تذكر :موج گیرها فقط در دو انتهای خطوطی كه سیستم P.L.C بین دو پست برقرار باشد نصب می گردد و معمولا بر روی دو فاز نصب می شوند.( گاهی بر روی یك فاز ویا هر سه فاز نیز نصب می گردند.)

*كلیدهای قدرت (بریكر):

كلیدهای فشار قوی تنها یك وسیلۀ ارتباطی بین مولدها و ترانسفورماتورها و مصرف كنندها و خطوط انتقال انرژی و یا مجزا كنندۀ آنها از یكدیگر نیستند بلكه حفاظت دسیگاهها و سیستمها الكتریكی را در مقابل جریان زیاد بار و جریان اتصال كوتاه به عهده دارند.

*شرایط و مشخصات بریكرها:

**در حالت بسته: باید در مقابل عبور جریان بار و حتی جریان شدید اتصال كوتاه از خود مقاومت قابل ملاحظه ای نشان ندهند و نیز در مقابل اثرات حرارتی و دینامیكی این جریانها در یك زمان طولانی دارای پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای باشند

**در حالت باز : بریكرها باید قادر باشند اختلاف سطح الكتریكی موجود بین دو كنتاكت باز را بطور كاملا مطمئن تحمل نماید.

- تمام قسمتهای كلید در شرایطی كه هم پتانسیل فشار را الكتریكی شبكه هستند باید در موقع قطع و یا در حالت وصل بطور كاملا مطمئن نسبت به زمین و نسبت به قطبها و تیغه های دیگر ایزوله و عایق باشند.

- بریكرها باید قادر باشند مدار الكتریكی را در زیر ولتاژ نامی ببندند( بریكرها معمولا برای ولتاژ ماكزیمم شبكه طراحی می شوند).

- بریكرها باید قادر باشند مدار الكتریكی را در ضمن عبور جریان باز كنند.

- بریكه ها باید قابلیت سرعت عملكرد بالایی در قطع و وصل مدار الكتریكی را داشته باشند.

- بریكرها محدودیت جریانی ندارند و برای بزرگترین جریانهای اتصال كوتاه ساخته می شوند.

- یكی از مشخصات مهم بریكرهای قدرت زمان تاخیر در قطع كلید است. این زمان عبارت است از حدفاصله بین لحظه فرمان قطع توسط رله مربوط و آزاد كردن ضامن قطع كلید تا خاموش شدن كامل جرقه.

*ویژگیهای مشترك بریكرها:

1- داشتن مكانیزم عملكرد قطع و وصل : operating Mechanism

2- داشتن مكانیزم خاموش كردن جرقه در اتاق جرقه: Arcextinction Inarcing Chamber

3- داشتن كنتاكتهای اصلی بریكر(كنتاكتهای ساده و متحرك): Fixed& Moving Contacts

4- داشتن سیم پیچ های قطع و وصل: Triping coil& Closing Coil

5- داشتن كنتاكتهای فرعی: Auxiliary Contact

6- داشتن مدارات كنترل بریكر: Control Circuits Circuit Breaker

*انواع بریكر از نظر محل نصب:

1- نصب در فضای آزاد:Out Door

2- نصب در تاسیسات داخلی: In Door

*بریكرها بر اساس مكانیزم خاموش كردن جرقه بصورت زیر تقسیم بندی می شوند:

بریكر تانك روغن یا روغنی: Bulk Oil Circuit Breaker

2- بریكر كم روغن یا نیمه روغنی: Minimum Oil Circuit Breaker

3- بریكر گازی SF6 : Sulphur- hexafluoride(sf6) C.B

4- بریكر با محفظهء خلاء: Vacuum Circuit Breaker

5- بریكر هوایی: Air Circuit Breaker

2- بریكر هوای فشرده: Air Blast Circuit Breaker

*بریكرهای روغنی:

جرقه روغن دی الكتریك را تجزیه می نماید و گازهای ناشی از این تجزیه باعث افزایش فشار درون محفظه ای كه قطع كننده درآن نصب می شود می گردد. گازها از طریق سوراخ هایی درون محفظه هدایت می گردند و جرقه درون سوراخ ها كشیده شده و توسط جریان گاز خنك میگردد. هنگامیكه بریكر یك مدار فعال را قطع می نماید روغن بخاطر گرمای شدید تجزیه شده و گازها و بخارات همچون گازH2 به مقدار 70 درصد C2H2به مقدار 20 درصد و CH2 به مقدار 10 درصدو مقدار كربن از روغن متصاعد می شود كه از میان گازهای مذكور هیدوژن( H2 ) از قدرت دی الكتریك خوبی برای حذف و از بین بردن قوس الكتریكی برخوردار است پس از قطع جرقه فضای كنتاكتها توسط روغن دی الكتریك تازه پر می گردد و قدرت عایقی كافی بین كنتاكتها تامین می گردد.

.

*نقش روغن در بریكرهای روغنی:

1- برای عایق كردن كنتاكتها از بدنه تانك روغن و نیز از زمین.

2- برای آماده كردن یك واسطۀ عایقی در میان كنتاكتها بعد از خاموش شدن جرقه.

3- برای تولید هیدروژن در مدت بوجود آمدن قوس.

نكته: در این نوع كلیدها عموما یك كنتاكت متحرك و دو كنتاكت ثابت وجود دارد.

*نكات ضعف بریكرها روغنی:

1- روغن باعث كربونیزه شدن و ایجاد رسوبات در داخل كلید می شود.

2- تركیب هوا و هیدروژن باعث ایجاد انفجار و آتش سوزیهای خطرناك می شود.

3- ترشح و نشت از مخزن امكان آتش سوزی و انفجار را در بر دارد این محدودیت نیاز به یك تانك روغن بزرگ دارد كه در ولتاژ و جریانهای خیلی زیاد امكان ساخت تانك روغن متناسب با آن جریان و ولتاژ وجود ندارد.

4- حجم بسیار زیادی را اشغال می نماید بخصوص در ولتاژ های بالا.

5- به سرویس و بازدید مرتب از كنتاكتها و روغن نیاز دارد.

6- برای كلید زنی های مكرر مناسب نیستند.

7- در بریكرهای روغنی هر سه فاز می توانند داخل یك تانك قرار داشته باشند و یا اینكه هر فاز تانك مخصوص به خود را داشته باشند.

*دلایل خاموش شدن جرقه:

طولانی شدن قوس( ناشی از عملكرد بازوی مكانیكی).

خنك شدن جرقه.

*با افزایش طول جرقه سطح تماس جرقه با روغن بیشتر شده در نتیجه انتقال حرارت روغن بیشتر و قوس خنك تر می شود.

*دسیكانكت( سكسیونر): Discon nect

كلیدهای غیر قابل قطع و وصل در زیر بار و جریانهای اتصال كوتاه می باشند این نوع كلیدها فاقد محفظۀ خاموش كنندۀ جرقه هستند و تیغه ها كاملا قابل رویت می باشند و هدف از بكار گیری آنها در پست های فشار قوی جدا كردن دو قسمت پست از یكدیگر می باشند.

*سكسیونرها در ولتاژهای متفاوت ساخته می شوند و از سه قسمت اساسی ساخته می شوند:

تیغه های حامل جریان

مقره های اتكایی

مكانیزم عمل كننده و اهرمهای مربوطه

*مكانیزم عمل كنندۀ سكسیونرها:

1-دستی: كه در اینحالت مكانیزم عمل كننده توسط دست تحریك می شود.

2-موتوری: كه مكانیزم عمل كننده توسط یك موتور الكتریكی كه به یك سیستم گیربكس متصل است به اهرمهای عمل كننده نیرو وارد می كنند و باعث باز و بسته شدن سكسیونرها می شود.

*انواع دیسكانكتها:

دورانی( دوستونی):

در ولتاژهای 132kv و بالاتر مورد استفاده قرار می گیرند و عملكرد آنها بصورت موازی با سطح زمین با زاویۀ 90 درجه صورت می گیرد.

دورانی( عمودی):

كه در تمام سطوح ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرند.( سكسیونر تیغه ای)

قیچی شكل( پاندو گراف):

در جاهایی كه اختلاف ارتفاع دارند معمولابكار می رود.

دسیكانكتهای زانوئی( چاقویی):

5- دیسكانكت زمین: Earthing Switch & Grounding Switch

این دیسكانكتها معمولا دارای یك اینترلاك الكتریكی و یا مكانیكی با سكسیونرهای خط و یا ترانسها راكتورها بانكها خازنی می باشند بدین مفهوم كه تا سكسیونر سر خط یا ورودی به ترانس باز نباشد بسته نخواهد شد و تا زمانی كه سكسیونر زمین بسته باشد سكسیونر مربوط بسته نخواهد شد.

*شرایط باز و بسته شدن دیسكانكتها:

1- تنها در مدار جریانهای شارژ خازنی خطوط یا جریانهای مغناطیس كنندگی ترانسهای توزیع كوچك وجود داشته باشد.

2- با باز و بسته شدن كلید ولتاژ دو سر كلید تغییر نكند.

3- بعلت اینكه كلیدها در زیر جریان باز و یا بسته نمی شوند و جریان عبوری از آنها تقریبا صفر است زمان قطع و وصل در سكسیونرها خیلی بیشتر از بریكرها است.

4- برای اطمینان از عملكرد دیسكانكتها در ارتباط با بریكر مدارات فرمانی بنام اینترلاك سیستم در نظر گرفته می شود كه این سیستم اینترلاك هم می تواند الكتریكی باشد و هم مكانیكی.

**برقگیر(L.A) Lighting Arester

* برای حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهایی كه می توانند توسط دو عامل زیر در شبكه قدرت ایجاد شود از برقگیر استفاده می شود:

1- عوامل بیرونی از قبیل صاعقه و رعدوبرق

2- عوامل داخلی كه بر اثر اختلالات شبكه و مواردی نظیر سوئیچینگ اتصال كوتاه و یا رزونانس ممكن است پیش آید.

*خصوصیات تجهیزات حفاظتی در مقابل اضافه ولتاژ بطور كلی عبارتند از:

1- در مقابل ولتاژ نامی شبكه هیچ عكس العملی نشان ندهند.

2- در مقابل اضافه ولتاژهای بوجود آمده بسیار سریع عكس العمل نشان دهند تا به تجهیزات سیستم آسیب نرسد.

3- قابلیت عبور جریان های بسیار زیاد را داشته باشند.

4- پس از رفع اضافه ولتاژ و رسیدن ولتاژ به مقدار نامی عبور جریان از برقگیر قطع و مدارات كاملا باز گردد.

*انواع برقگیرها:

برقگیر میله ای

برقگیر سوپاپی

برقگیر اكسید روی z no

*مشخصات برقگیر:

1- ولتاژ نامی : Rated Voltage

- كه عبارت است از حداكثر مقدار مؤثر ولتاژی كه برقگیر در دو سر خود می تواند

كند و عملكردی نداشته باشد.

2- فركانس نامی : Rated Fregaency

F=50 Hz or 60 Hz - فركانس شبكه ایكه برقگیر در آن نصب می شود

3- ولتاژ جرقه با فركانس صنعتی: Paver Frequency Spark Over Voltage

- عبارت است از حداقل مقدار ولتاژی كه در فركانس صنعتی و در صورت اعمال به برقگیر باعث ایجاد جرقه در دو سر آن می شود.

4- ولتاژ جرقه ای ناشی از موج ضربه ای: Impulse Spark Over Voltag

- مقدار پیك موج ضربه ای 1.2/50 میكرو ثانیه كه در صورت اعمال به برقگیر باعث

آن می شود.

5- حداكثر جریان تخلیه:Rated Discharge Current

- حداكثر جریانی كه از برقگیر می تواند عبور نماید در هنگام تخلیه بدون آنكه به برقگیر صدمه ای وارد گردد.

6- ولتاژ باقیمانده:Residerad Voltage

- مقدار ولتاژی كه در صورت عملكرد برقگیر در دو سر آن ظاهر می شود كه بستگی به جریان برقگیر دارد.

*كنتور برقگیر: Arester Conter

-برای اینكه تعداد دفعاتی را كه برقگیر در اثر اضافه ولتاژها عمل كرده واز خود جریان

عبور داده است از جهت كاربرد آن در طراحی های آینده و برداشتهای آماری داشته

باشیم از كنتور استفاده می كنیم. به ازای هر بار عملكرد برقگیر كنتور یك شماره را

ثبت خواهد كرد كه با توجه به آن تعداد عملكردها در پایان هر ماه فصل یا سال قابل

قرائت و ثبت خواهد بود.

فصل دوم

تعاریف و اصول كار ترانسفورماتور

ترانسفورماتور وسیله ای است كه انرژی الكتریكی را در یك سیستم جریان متناوب از یك مدار به مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ زیاد و بلعكس تبدیل نماید . ترانسفورماتور امروز یكی از وسایل لازم و حیاتی در سیستم های الكتریكی و همچنین سیستم های تبدیل انرژی می باشد و از دو بخش اصلی زیر تشكیل می گردد :

هسته كه از ورقه های نازك فولادی ساخته می شود .

دو یا چند سیم پیچ كه در ترانسفورماتور های معمولی با هم رابطه مغناطیسی و در اتوترانسفورماتورها دیگر رابطه الكتریكی و مغناطیسی دارند .

آن بخش از سیم پیچ كه از مدار الكتریكی انرژی می گیرد سیم پیچ اولیه بخش دیگر كه از آن انرژی گرفته می شود سیم پیچ ثانویه نامیده می شود . سیم پیچ متصل به مدار با ولتاژ زیاد به سیم پیچ فشار قوی (H.W.) و سیم پیچی كه به مدار با ولتاژ كم اتصال می یابد به سیم پیچ فشار ضعیف (L.V) معروف است .

ترانسفورماتورهای كه ولتاژ سیم پیچ ثانویه از ولتاژ اولیه آن كمتر باشد ترانسفورماتور كاهنده و آنكه ولتاژ ثانویه اش از ولتاژ اولیه بیشتر باشد ترانسفورماتور افزاینده نامیده می شود .

اگر یكی از دو سیم پیچ ترانسفورماتور مثلاً اولیه را به منبع ولتاژ متناوب وصل كنیم فوران (فلوی ) متناوبی تولید خواهد شد كه دامنه اش نسبت مستقیم با ولتاژ دو سر سیم پیچ اولیه و شماره دورهای اولیه دارد .

فوران تولید شده ی سیم پیچ ثانویه را نیز دور یمزند و ولتاژی در آن القاء می نماید كه مقدار آن به شماره دوره های سیم پیچ ثانویه بستگی دارد . واضح است كه ترانسفورماتور ها فقط با وجود فوران های متقابل كه هر دو سیم پیچ را دور می زنند كار می كنند .

لازم به تذكر است كه این فوران ها (فلوها) از مواد فرو مغناطیسی (پرمابیلیته) زیاد به مراتب بهتر از سایر موارد عبور مینمایند و از اینروست كه هسته ترانسفورماتورها از آهن (فورمغناطیس ) می باشد . برای جلوگیری از اثر تخریبی هوا و بهبود شرایط خنك شدن ترانسفورماتورهای با قدرت زیاد ، معمولاً هسته و سیم پیچ های آنها را در مخزن پر از روغن قرار می دهند كه این نوع ترانسفورماتور را روغنی می نامند و آنهایی كه توسط هوا خنك می شوند به ترانسفورماتورهای خشك معروفند.

2- انواع كاربری ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورهای قدرت برای انتقال و توزیع انرژی الكتریسیته

ترانسفورماتورهای قدرت كه برای مقاصد خاص مثل كوره ها

3-یكسو كننده ها و واحدهای جوشكاری بكار می روند .

4-ترانسفورماتورهایی كه برای تنظیم ولتاژ در شبكه های توزیع بكار می روند .

5-اتوترانسفورماتورها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت كم و راه اندازی موتورهای القایی

6-ترانسفورماتورهای وسایل اندازه گیری

3- قسمتهای مختلف ترانسفورماتور

اگر چه اصول كار تمام ترانسفورماتورهای ولتاژ یكسان است ولی در ترانسفورماتورهای بزرگ به علت ولتاژ بالا و عبور جریان زیاد آنها ، هسته و سیم پیچ ها به شدت گرم می شوند و امكان بروز خسارت و از كار افتادن ترانسفورماتور وجود دارد ، از این گونه ترانسفورماتورها با وسایل ایمنی مجهز می گردند و ساختمان آنها پیچیده تر از ترانسفورماتورهای خشك با قدرت كم می باشد . با بررسی ساختمان ترانسفورماتورهای روغنی با قدرت زیاد دیگر احتیاجی به تشریح ترانسفورماتورهای كوچی نمی باشد .

قسمتهای مختلف این ترانسفورماتور عبارتند از :

هسته - سیم پیچ ها (بوبین ها) - مخزن روغن - بوشینگ - پاك و لوله انفجار - تاپ چنچر - ترمومترها - رله بو خهلتس – درجه نمای روغن – تابلوهای مشخصات – چرخها – شیرهای مختلف رواشها – لوله های ارتباط – ترانسفورماتورهای جریان – جعبه كنترل (فرمان پنكه ها ، ترموستات ، پمپ ورگولاتور) – سیستم خنك كننده (رادیاتورها – پنكه ها و غیره)

بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن
بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: انواع پستهای فشار قوی..................................................1 پستهای فشار قوی از نظر عملکرد..........................
پاورپوینت گاز sf6 و كاربرد آن در تجهیزات فشارقوی
پاورپوینت گاز sf6 و كاربرد آن در تجهیزات فشارقوی
گاز هگزا فلوئورید گوگرد (SF6) یك دی الكتریك عالی با خواص بی نظیر در قطع كنندگی ( خاموش كردن ) قوس می باشد و این ویژگی منجر به كاربرد وسیع و موفقیت آمیز در كلیده
بررسی میدان الکترو مغناطیسی تولید شده توسط خطوط فشارقوی با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics
بررسی میدان الکترو مغناطیسی تولید شده توسط خطوط فشارقوی با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics
چکیده مقاله: برق فرکانس پایین و میدان مغناطیسی بر سلامت انسان تاثیر مضر دارد. این مقاله با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics به محاسبه میدان های الکترومغ
بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان
بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان
فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ............................................................................................... 1 1-1-مقدمه 2 2-1-تعاریف و اصطلاحات 7
تحقیق در مورد فشارقوی جریان مستقیم
تحقیق در مورد فشارقوی جریان مستقیم
تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 16 در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند: فشار-قوی جریان مستقیم یا اچویدیسی(به انگلیسی: High-voltage direct current یا HVDC) یا ان
نقش صاعقه گیر و برقگیر روی خطوط و پست فشارقوی
نقش صاعقه گیر و برقگیر روی خطوط و پست فشارقوی
استفاده از برقگير در خطوط انتقال به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه و كاهش خطاهاي ناشي از اصابت صاعقه و همچنين حذف مطمئن اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه، صورت مي گير
دانلود تحقیق تست کلیدهای فشارقوی
دانلود تحقیق تست کلیدهای فشارقوی
فهرست : مقدمه اهمیت کلیدهای فشارقوی عیوب کلیدها تست تایمینگ مزایای کاهش مدت زمان قطع کلید مزایای کاهش مدت زمان وصل کلید تست مقاومت کنتاکتها میگر تست تست حداقل و
بررسی اثرات شرایط محیطی (فشار ، دما ، رطوبت) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات
بررسی اثرات شرایط محیطی (فشار ، دما ، رطوبت) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات
مقاله بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات در 71 صفحه word قابل ویرایش
پروژه آنالیز کلیه پستهای فوق توزیع
پروژه آنالیز کلیه پستهای فوق توزیع
پروژه ای کامل در زمینه پست های فوق توزیع که در 10 فصل و 160 صفحه تهیه شده است چکیده امروزه مي توان گفت كه تمام وسايل صنعتي و خانگي و تجاري بطور مستقيم يا غير مس

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa