پلاسفا | plusfa

تحقیق جدایش جریان

دانلود تحقیق جدایش جریان فرمت فایل Word قابل ویرایش تعداد صفحه 196 فهرست فصل اول مقدمه 1-1 جدایش جریان 1-2 نحوه تشکیل و پخش گردابه 1-3 کاربرد جریان¬بندها

50,000

قیمت

آریافایل

فروشگاه

تحقیق جدایش جریان
 

توضیحات >>

دانلود تحقیق جدایش جریان،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 196

فهرست:فصل اول: مقدمه 1-1 جدایش جریان 1-2 نحوه تشکیل و پخش گردابه 1-3 کاربرد جریان¬بندها در مهندسیفصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته 2-1 مقدمه 2-2 هندسه يك سيلندري در جريان آرام 2-3 هندسه يك سيلندري در جريان مغشوش 2-4 هندسه چند سيلندری در جريان آرام 2-5 هندسه چند سيلندری در جريان مغشوش فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن 3-1 طرح مسأله فعلي و جايگاه آن 3-2 هندسه مسأله 3-3 معادلات حاكم در جريان آرام 3-3-1 ميدان جريان سيال 3-3-2 ميدان دما و انتقال حرارت 3-4 معادلات حاكم در جريان مغشوش 3-4-1 ميدان جريان سيال و دما 3-5 جمع¬بندي معادلات 3-6 روش حل مسأله 3-7 شرايط مرزي و نحوه اعمال آنها 3-7-1 مقدمه 3-7-2 شرط مرزي ورودي 3-7-3 شرط مرزي خروجي 3-7-4 شرط مرزي ديوار 3-7-5 شرط مرزي تقارن فصل چهارم: نتایج جریان آرام 4-1 مقدمه 4-2 مقایسه نتایج بدست آمده برای هندسه یک سیلندری با نتایج موجود 4-3 مطالعه شبکه 4-4 مطالعه نسبت انسداد 4-5 تحليل نتايج رژيم جريان آرام 4-5-1 تحليل نتايج جريان سيال براي فاصله بين سيلندري ثابت G=5 4-5-2 تحليل نتايج جريان سيال براي فواصل بين سيلندري مختلف 4-5-3 تحليل نتايج انتقال حرارت و ميدان دما فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش 5-1 مقدمه 5-2 تحليل نتايج بدست آمده برای جريان سيال 5-3 تحليل نتايج میدان دما و انتقال حرارت جمع¬بندي نتايج و ارائه پيشنهادات پيوستهاپيوست الف: متن كامل مقاله ارائه شده در دهمين كنفرانس ديناميك شاره¬ها 1385 پيوست ب: متن كامل مقاله پذيرفته شده جهت ارائه در كنفرانسISME2007 پيوست استخراج معادلات حاكم بر جريان و نحوه بي¬بعد كردن آنها پيوست د: محاسبه مشتق اول با دقت مرتبه دوم در يك نقطه در شبكه غير يكنواخت فهرست منابع فهرست جداولعنوانفصل اول: مقدمه فصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته جدول 2-1 تأثير فاصله پايين¬دست سيلندر در رينولدز 100 و نسبت انسداد 7% جدول 2-2 مقايسه نتايج حاصل از استفاده از شرط مرزی خروجی مختلف جدول 2-3 مقايسه نتايج بدست آمده براي سيلندرهايي با نسبت منظرهاي متفاوت فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن جدول 3-1 مقادير بي¬بعد ابعاد هندسيجدول 3-2 ترم¬هاي مختلف معادلات بي بعد شده جاكم بر مسأله فصل چهارم: نتایج جریان آرام جدول 4-1 مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه¬بندی¬هایی متفاوت در نسبت انسداد10%جدول 4-2 مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه¬بندی¬هایی متفاوت در نسبت انسداد 5% جدول 4-3 مقایسه نتایج بدست آمده پارامترهاي جريان در نسبت انسدادهاي مختلف جدول 4-4 مقایسه نتایج بدست آمده عدد نوسلت سیلندرها در نسبت انسدادهاي مختلفجدول 4-5 مقادير پارامترهاي مختلف جريان در اعداد رينولدز متفاوت براي G=5 4جدول 4-6 پارامترهاي مختلف محاسبه شده جريان در فواصل بين سيلندري مختلف جدول 4-7 مقادير محاسبه شده عدد نوسلت سيلندرها در فواصل بين سيلندري مختلف فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش جدول 5-1 مقادیر عدد نوسلت وجوه مختلف سیلندرها در اعداد رینولدز متفاوت
بخشی از این تحقیق :مقدمه1-1 جدايش جريان محدوده مقادير لزجت در سيالات مختلف بسيار وسيع است. مثلاً لزجت هوا در فشارها و درجه حرارت¬های معمول، نسبتاً کوچک است. اين مقدار كوچك لزجت در بعضی شرايط، نقش مهمی در توصيف رفتار جريان ايفا می¬کند. يکی از اثرات مهم لزجت سيالات در تشکيل لايه¬ مرزی است.جريان سيالی که بر روی يک سطح صاف و ثابت حرکت می¬کند را در نظر بگيريد. به تجربه ثابت شده است که سيال در تماس با سطح به آن می¬¬چسبد (شرط عدم لغزش ). اين پديده باعث می¬شود که حرکت سيال در يک لايه نزديک به سطح کند شود و ناحیه¬ای به ¬نام لايه ¬¬¬مرزی بوجود می¬آید. در داخل لايه مرزی سرعت سيال از مقدار صفر در سطح به مقدار کامل خود افزايش می¬يابد، که معادل سرعت جريان در خارج از اين لايه است. بعبارت ديگر، در لايه ¬مرزي سرعت افقي در امتداد عمود بر سطح تغيير مي¬كند، كه اين تغييرات در نزديكي سطح بسيار شديد است. يک نمونه از توزيع سرعت در لايه مرزی تشكيل شده بر روي سطح يك جسم در شکل 1-1 نشان داده شده است.لايه ¬مرزي نزديك يك صفحه تخت در جريان موازي با زاويه صفر نسبت به امتداد جسم، بعلت اينكه فشار استاتيكي در كل ميدان جريان ثابت باقي مي¬ماند، نسبتاً ساده است. از آنجا كه خارج از لايه¬ مرزي سرعت ثابت باقي مي¬ماند و همچنين به خاطر اينكه در جريان بدون اصطكاك معادله برنولي معتبر است، فشار نيز ثابت باقی خواهد ماند. بنابراين فشار در امتداد لايه ¬مرزي هم اندازه با فشار در خارج از لايه ¬مرزي، ولي در فواصل مشابه است. بعلاوه در فاصله x مشخص از ابتدای صفحه، فرض مي¬شود كه فشار در امتداد ضخامت لايه ¬مرزي ثابت باقي مي-ماند. اين اتفاق بطور مشابه براي هر جسمي با شكل دلخواه، زماني كه فشار خارج لايه ¬مرزي در امتداد طول جسم تغيير كند نيز رخ مي¬دهد. بعبارتي مي¬توان گفت فشار خارجي بر لايه¬ مرزي اثر مي¬گذارد. بنابراين براي حالتي كه جريان عبوري از يك صفحه تخت داريم، فشار در سرتاسر لايه ¬مرزي ثابت باقي مي¬ماند.دو اثر بسيار مهم در جريان سيال، اثرات اينرسی و لزجت است. رابطه بين اين دو اثر با يکديگر مشخص کننده نوع جريان است. اين رابطه بصورت پارامتر بدون بعد Re يا عدد رينولدز که برابر با اندازه نسبت نيروهای اينرسی به لزجتي است، تعريف می¬شود. نسبت نيروی اينرسی به نيروی لزجت براي يك المان سيال با بعد سطح، به وسيله رابطه زير که همان عدد رينولدز است تعريف می¬شود:

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa