پلاسفا | plusfa

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های تصور از خود یا خودپنداره

در قالب ورد در 21 صفحه قابل ویرایش مشخصات محصول توضیحات فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد پیشینه و مبانی نظری پژوهش همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه

19,000

قیمت

آریافایل

فروشگاه

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های تصور از خود یا خودپنداره
 

توضیحات >>

،
در قالب ورد، در 21 صفحه، قابل ویرایش

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

قسمتی از متن:
تعاریف خود و خودپنداره
- ژیل بوندکر (1992): "خود" آن زمینه ای از دانش است که افراد در مورد آنچه در دنیا به آن عمل می کنند و در پاسخ به پرسش "من که هستم" ساخته اند.
-دیمون و هارت (1982) : مفهوم یا ادراک خود در برگیرنده دانش فرد نسبت به ویژگی ها و توانایی های شخصی و نیز اندیشه بر آن است. ادراک خود، در برگیرنده خود موضوعی و خود فاعلی و اندیشمند است.
-استین (1973): "خود" یک نظریه است که خود را توجیه و آینده را پیش بینی می کند و به لحاظ اعتبار و سودمندی آن ارزشیابی می شود.
-گرگن (1990): "خود" نظامی از مفاهیم قابل دسترسی است که افراد به منظور توصیف خود بکار می برند. مفهومی از خودیت است که پی در پی تجدید ساخت می یابد (خود چند ذهنی ).
در یک نظام شناختی – ساختاری مانند نظام پیاژه، با آنکه تعریف مستقل و خاصی ارائه نشده است ولی در زمینه کلی و اساسی سازمان یابی های مجدد در تمایز شخص از موضوع، "خود" از خلال آگاهی یابی بر خویشتن به عنوان یک خود مستقل و متفاوت از دیگری و دارای دیدگاه خاص شخصی برداشت می شود (محسنی،1375).
خودپنداره به عنوان شیوه ای است که افراد دنیای درونی خودشان را سازماندهی و تفسیر می کنند، و به عنوان کلیت پیچیده، سازمان یافته و سیستم پویا از باورهای آموخته شده، نگرش ها و عقاید است که در هر شخص آن حقیقت مربوط به وجود خودش را حفظ می کند (پورکی، 1988، 5؛ به نقل از نگوان و همکاران ، 2011).
برن (1984) به طور کلی مفهوم خود را به عنوان تصویری که از خود داریم تعریف می کند که به طور خاص عبارت است از نگرش ها، احساسات و دانش ما درباره توانایی ها، مهارت ها، ظواهر جسمانی و پذیرش اجتماعی.
از نظر پاترشیا (1998) مفهوم خود مجموعه پیچیده ای است از احساسات، نگرش ها، ادراکات آگاهانه و ناآگاهانه که فرد در مورد ارزش، نقش و حالات جسمانی خود دارد. مفهوم خود منعکس کننده تفسیر های فرد از تجربیات گذشته، تعامل های اجتماعی و احساسات اوست. مفهوم خود همان خود نیست. خود شامل کلیه کیفیت های ذهنی و عینی است که شخص از خود و دیگران از او دارند، اما مفهوم خود، تصویر ذهنی از خویشتن، عواطف، هیجانات، طرز تلقی و یا کیفیت های اوست (به نقل از سلیمان نژاد، 1387).
نویسندگان متعددی ( مارش و سی شینگ ، 1997) سعی کرده اند ماهیت واژه خودپنداره را تعیین کنند، برای این منظور، آنها به آن به عنوان خلاصه ایی از هفت ویژگی یا جنبه اساسی نگاه کردند: خودپنداره به منزله بعد روانی است؛ چند بعدی است؛ یک سازمان سلسله مراتبی است ( خودپنداره کلی و خودپنداره ویژه)؛ پایدار است، اما همانطورکه ما در سلسله مراتب پایین تر می رویم، خودپنداره خاص تر می شود و بیشتر مستعد تغییر است؛ جنبه های متفاوت خودپنداره با سن و تجربه بیشتر متمایز می شود؛ خودپنداره شامل هر دو جنبه توصیفی و ارزیابی است؛ خودپنداره می تواند از مفاهیم دیگر که به آن وابسته است مانند عملکرد تحصیلی متفاوت شود( به نقل از دباغ قزوینی، 2011).
مالر (1987) مفهوم خود را بدین گونه تعریف کرده است: خزانه رفتارهای توصیف فرد از خود که شامل جنبه های ذیل است: اطلاعات و دانش در مورد خود، حرمت خود (عزت نفس )، خود آرمانی . در اینجا به تعریف جنبه های مذکور می پردازیم:
 دانش در مورد خود : دانش خود عبارت است از زیر مجموعه ای از رفتارهای توصیف گر فرد از خود که با خصیصه ها و خصوصیات او مرتبط است. این دانش در مورد خود شامل توصیف فرد از ظواهر جسمی، رفتارها و توانایی ها و الگو های شناختی است.
 حرمت خود (عزت نفس): زیر مجموعه ای از رفتارهای توصیف گر فرد از خود است که بازتابی از ارزیابی خود می باشد. فرد بعضی از ویژگی های شخصی خود را ارزشیابی می کند.
 خود آرمانی: زیرمجموعه ای از رفتارها توصیف گر فرد راجع به خود است و انعکاس دهنده حالت ها و تمایلاتی است که فرد تلاش می کند آنها را کسب و حفظ نماید. مالر معتقد است که این حوزه مفهوم خود می تواند از طریق رفتارهای وابسته به آموزشگاه یا غیر آموزشگاهی از قبیل بلوغ جسمانی، ارتباط با همسالان، موفقیت تحصیلی و سازگاری اجتماعی اندازه گیری شود (به نقل ازسلیمان نژاد، 1387).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی (فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی (فصل دوم تحقیق)
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظر
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود، خودپنداره و خودپنداره بدنی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود، خودپنداره و خودپنداره بدنی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل
اهمیت خودپنداره و تشریح نظریه های خود و خودپنداره
اهمیت خودپنداره و تشریح نظریه های خود و خودپنداره
هدف از این پایان نامه بررسی و تشریح نظریه های روانشناسی در مورد خود و خودپنداره می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات84حجم113/248 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کام
عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی و تشریح نظریه های خودپنداره
عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی و تشریح نظریه های خودپنداره
هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات47حجم190/636 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی می باش
مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی
مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی
پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خودآرمانی توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی (فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی (فصل دوم تحقیق)
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظر
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تصور بدنی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تصور بدنی
مشخصات این متغیر:منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استف
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی
، در قالب ورد ، در 47 صفحه، قابل ویرایش،تعريف مهارتهاي زندگي : در زمينه مهارتهاي زندگي تعاريف و طبقه بندي هاي مختلفي ارائه شده است وصاحب نظران درتحقيقات خود مها

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa