پلاسفا | plusfa

پروژه آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب (مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل)

چکیده حوضه آبریز کردیل یکی از زیر حوضه های حوضه آبریز رودخانه قره آغاج می باشد این حوضه از شمال به قشلاق عشایری گود گرازی و روستای نه تن و از شمال غربی به روس

15,000

قیمت

آریافایل

فروشگاه

پروژه آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب (مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل)
 

توضیحات >>

چکیده:
حوضه آبریز کردیل یکی از زیر حوضه های حوضه آبریز رودخانه
قره آغاج می باشد. این حوضه از شمال به قشلاق عشایری گود گرازی و روستای
نه تن و از شمال غربی به روستای کماسیج (کومه سیاه) و از شمال شرقی به
روستای کردیل و از شرق به ارتفاعات کوه بی راه امتداد می یابد.
ار عوامل
مؤثر در مطالعات خصوصیات هیدرولوژیکی و رژیم آبی یک حوضه به خصوص در مورد
حوضه های فاقد ایستگاه آب سنجی، فیزیوگرافی حوضه آبریز است. بررسی خصوصیات
فیزیوگرافی حوضه آبریز، اطلا عات باارزشی برای شناخت نزولات جوی، چگونگی آب
دهی و رسوب گذاری حوضه آبریز به دست می دهد.
با توجه به اینکه حوضه
مورد مطالعه فاقد آمار اندازه گیری دبی می باشد استفاده از روش های تحلیل
آماری امکان پذیر نمی باشد. روش های تجربی نیز که هر یک برای شرایط اقلیمی و
توپوگرافی محلی خاصی واسنجی شده اند مورد استفاده قرار گرفت، جواب های
متفاوت با یکدیگر را نتیجه می دهند . بنابراین در این مطالعه تعیین دبی به
روش سازمان حفاظت خاک آمریکا بر اساس منحنی شدت - مدت - فراوانی (برای
تداوم بارش 6 ساعت) انجام شده است.
حوضه آبریز کردیل فاقد چاه بوده و
منابع آب آشامیدنی اهالی روستاهای پایین دست حوضه (کردیل و نه تن) از چاه
عمیق که در روستای کردیل توسط سازمان آب حفر شده تأمین می شود و کلیه باغات
و اراضی کشاورزی پایین دست حوضه از چاه های نیمه عمیق واقع در دشت آبرفتی
پایین دست که توسط اهالی حفر شده تأمین می شوند و هدف از این مطالعه نیز
بهبود کیفیت و آب دهی چاه های نیمه عمیق پایین دست حوضه می باشد.
در
حوضه مورد مطالعه توزیع رسوبات آبرفتی گسترش قابل ملاحظه ای داشته و اکثر
رسوبات آبرفتی در نزدیکی خروجی حوضه و در مسیر آبراهه های اصلی حوضه تجمع
یافته اند.
به طور کلی منطقه مورد مطالعه بخشی از زون چین خورده زاگرس
می باشد و از نظر زمین ساختی در بخش پیشانی (Forland) تراست اصلی زاگرس
قرار گرفته است.
حوضه مورد مطالعه با مساحت 463/1 هکتار معادل 4/631
کیلومتر مربع واقع در شهرستان قیروکارزین ب موقعیت جغرافیایی 34 28 52 تا
16 24 52 طول شرقی و 12 24 30 تا 34 19 30 عرض شمالی در جنوب شهر قیر واقع
شده است . حداقل ارتفاع 722 متر و حداکثر ارتفاع 1485 متر از سطح دریا ی
آزاد و همچنین حدود 85 درصد از حوضه را مناطق کوهستانی داری شیب متوسط آن
30 درصد برآورد گردیده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: فیزیوگرافی
1-مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریزکردیل
1-1-مقدمه
2-1-محدوده جغرافیایی حوضه
3-1-تراکم نسبت انشعاب وشبکه آبراهه های حوضه
4-1-خصوصیات ژنومتری حوضه
1-4-1-مساحت حوضه
2-4-1-محیط حوضه
3-4-1-طول آبراهه اصلی
4-4-1-شکل حوضه
1-4-4-1-ضریب شکل
2-4-4-1-ضریب فشردگی
3-4-4-1-نسبت دایره ای
4-4-4-1-نسبت کشیدگی
5-4-4-1-مستطیل معادل
6-4-4-1-قطر دایره معادل
5-1-ارتفاع حوضه
6-1-شیب حوضه
7-1-شیب آبراهه اصلی
1-7-1-شیب ناخالص ابراهه
2-7-1-شیب خالص آبراهه
3-7-1-شیب متوسط آبراهه
8-1-زمان تمرکز
1-8-1-روش کرپیچ (kirpich)
2-8-1-روش برانس بای-ویلیامز (williams-Bransby)
فصل دوم: هیدرولوژی
2-مطالعات هیدرولوژی حوضه آبریز کردیل
1-2-مقدمه
2-2-برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کردیل
3-2-برآورد رواناب
4-2-هیدروگراف واحد حوضه
1-4-2-هیدروگراف واحد مصنوعی SCS
5-2-هیدروگراف سیل حوضه
6-2-نتیجه گیری
7-2-هیدروژئولوژی حوضه آبریز کردیل
1-7-2-مقدمه
2-7-2-موقعیت جغرافیایی منابع آب
3-7-2-هیدروژئوشیمی نمونه آب منطقه
1-2-7-2-سختی (Hrdnes)
2-2-7-2- کل مواد جامد محلول (TDS)
3-2-7-2-نسبت جذب سدیم(ARS)
4-7-2-تیپ آب
فصل سوم: زمین شناسی
3-مطالعات زمین شناسی حوضه آبریز کردیل
1-3-کلیات
2-3-سازند های زمین شناسی حوضه آبریز کردیل
1-1-3-گروه بنگستان
1-1-2-3-سازند سروک
2-1-2-3-سازند ایلام
2-2-3-سازند گورپی
3-2-3-سازند پابده
4-2-3-سازند آسماری
5-2-3-سازند گچساران
6-2-3-آبرفت های عهد حاضر
3-3-بررسی زمین ساختی و ساختاری حوضه کردیل
1-3-3-منشا زمین ساختی حوضه کردیل
فصل چهارم: پوشش گیاهی
4-مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبریز کردیل
1-4-مقدمه
2-4-مقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
3-4-روش کار
1-3-4-جداسازی تیپ های گیاهی
2-3-4-نمونه برداری و اندازه گیری پارامتر های پوشش گیاهی
3-3-4-لیست فلورستیک حوضه مورد مطالعه
4-4-آنالیز مرتع
1-4-4-تعیین وضعیت
2-4-2-گرایش مرتع
5-4-تراکم پوشش گیاهی
6-4-علل تخریب پوشش گیاهی در حوضه و راه حل های مناسب جهت کنترل و حذف آنها
1-6-4-عدم وجود یک نظام بهره برداری مناسب
2-6-4-چرای بی رویه و غیر اصولی دام
3-6-4-بوته کنی وقطع درختچه های مرتع
4-6-4-عدم آگاهی دام داران وسایر بهره برداران به اصول علم مرتع داری و آبخیز داری
7-4-تشریح تیپ های گیاهی حوضه مورد مطالعه(کردیل)
1-7-4-تیپ گیاهی شماره I
2-7-4-تیپ گیاهی شماره II
3-7-4-تیپ گیاهی شماره III
فهرست جداول

تحقیق پروژه آبخیزداری مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل
تحقیق پروژه آبخیزداری مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل
دانلود تحقیق با موضوع پروژه آبخیزداری مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل، در قالب word و در 58 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریز کردیلمحدوده جغ
بررسی مسئله رسوب و فرسایش در حوزه آبریز نیروگاههای برق آبی جریانی
بررسی مسئله رسوب و فرسایش در حوزه آبریز نیروگاههای برق آبی جریانی
مقاله كارشناسی در رشته مهندسی برق با عنوان مشخصات فایل تعداد صفحات12حجم0/22 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله رشته برق * قابل استفاده برای رش
تحقیق برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای  مدل  MPSIAC
تحقیق برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای مدل MPSIAC
دانلود تحقیق با موضوع برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای مدل MPSIAC ، در قالب Word و در 26 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : چکیده آثار سوء پدی
تحقیق برآورد فرسایش و رسوب
تحقیق برآورد فرسایش و رسوب
دانلود تحقیق با موضوع برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی بااستفاده از مدل MPSIAC (مطالعه موردی :حوزه آبخیز زیارت)، در قا
پاورپوینت فرسایش و رسوب
پاورپوینت فرسایش و رسوب
با هجده اسلاید قابل ویرایش می باشد موضوعات نحوه ی شکل گیری فرسایش عوامل موثر در فرسایش عوارض سطحی ایجاد شده در اثر فرسایش شکلهای مختلف فرسایش رسوب کاربرد رسوب گ
برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی بااستفاده از مدل MPSIAC
برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی بااستفاده از مدل MPSIAC
بخشی از متن تحقیق: چکیده آثار سوء پدیده فرسایش در کوتاه مدت ممکن است چندان چشمگیر و محسوس نباشد، ولی در بلند مدت محسوس خواهد بود. فرسایش و هدررفت خاک یکی از عوا
طرح جابربن حیان درباره فرسایش خاک و عوامل فرسایش خاک
طرح جابربن حیان درباره فرسایش خاک و عوامل فرسایش خاک
طرح جابر بن حیان مورد نظر دارای: - تیتر مربوط به طرح با طراحی زیبا و رنگی - مقدمه - اهداف - سوالات تحقیق که در متن به آن جواب داده می شود - (تحقیق زمینه ای) چند
پروپوزال رشته زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
پروپوزال رشته زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده رشته زمین شناسی ، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است. ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع
پروپوزال رشته زمین شناسی گرایش رسوب شناسی
پروپوزال رشته زمین شناسی گرایش رسوب شناسی
پروپوزال رشته زمین شناسی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته زمین شناسی ، می‌ باشد که طبق اصول و

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa