پلاسفا | plusfa

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد

مقدمه در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب و مطرح می باشد و در عمل نیز چرخه ی فعالیت های مختلف پیکره اجتماع بطور مس

12,000

قیمت

آریافایل

فروشگاه

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد
 

توضیحات >>

مقدمه:
در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب و مطرح می باشد و در عمل نیز چرخه ی فعالیت های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اکنون گرفتار سیگار شده اند که آنان را در کام خویش فرو می برد و توان حرکت و فکر را از آنان می-گیرد و هستی را از آن ها ساقط میکند .
۱ – بالاترین رقم سنی معتادان در ایران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشکیل می دهند.
۲ – افرادی که به انواع سیگار اعتیاد پیدا کرده اند، اغلب اولین تجربه شان را به صورت تفریحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع کرده اند.
۳ – تشخیص رفتارهای آشکار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سیگار دشوار است.
۴ – نوجوانانی که از بودن در خانواده یشان احساس رضایت داشته اند و روابط صمیمی بین اعضای خانواده وجود داشته است، کمتر به دنبال سیگار، الکل و انواع مخدرها بوده اند.
یکی از مشکلات عمده ای که نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرایش به مصرف سیگار است. از آن جا که مصرف این گونه مواد (انواع سیگارها، قرص¬ها، مخدرها و…) در بین جوانان و نوجوانان رو به افزایش است، وظیفه والدین، مربیان و سایر نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سیگار به مراتب سنگین تر از قبل می شود. با توجه به این موضوع، والدین و مربیان باید سعی کنند با استفاده از روش ها و آموزش های لازم، بچه ها را از همان دوران کودکی و پیش نوجوانی با آثار زیان بار مصرف سیگار و اثرات و پیامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.
فهرست
مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد
فصل اول: کلیات
۱-۱ . مقدمه
۱-۲ . بیان مسأله
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۶ . تعریف اصطلاحات، مفاهیم کلیدی و متغیر ها
۱-۶ -۱٫ تعاریف نظری
۱-۶ -۱-۱٫ تعاریف اعتیاد
وابستگی به مواد(Substance dependence)
تفاوت عادت و اعتیاد
۱-۶ -۱-۲٫ پیشگیری چیست؟
۱-۶ -۱-۳٫ بهداشت روانی
۱-۶ -۲٫ تعاریف عملیاتی
۲-۱٫ موضع گیریهای نظری و یافتههای پژوهشی در خصوص اعتیاد به سیگار و سیگار
۲-۱-۱٫ دیدگاههای مربوط به سوء مصرف مواد
دیدگاه زیست شناختی و پزشکی
دیدگاه اجتماعی
دیدگاه روانتحلیلی
دیدگاههای یادگیری و شناختی- رفتاری
عوامل مخاطره آمیز
دوره نوجوانی و جوانی
ژنتیک
صفات شخصیتی
اختلالهای روانی
نگرش مثبت به مواد
موقعیتهای مخاطره آمیز فردی
تاثیر مواد بر فرد
عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی
عوامل مربوط به خانواده
عوامل خانوادگی
ستیزه والدین
رفاه اقتصادی خانواده
در دسترس بودن موادمخدر
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
بیکاری
عوامل مربوط به دوستان
روش‌‌های مقابله با فشار همسالان
واکسیناسیون ذهنی
آموزش قاطعیت
آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی
عوامل مربوط به محیط آموزشی
عوامل مربوط به محل سکونت
عوامل مخاطره آمیز اجتماعی
مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی
کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی
عدم دسترسی به سیستمهای خدماتی، حمایتی، مشاوره ای و درمانی
۲-۱-۱٫ سیگار
۲-۱-۱-۱٫ مقدمه
۲-۱-۱-۲٫ تعریف
۲-۱-۱-۳٫ اپیدمیولوژی
۲-۱-۱-۴٫ سبب شناسی
اثرات نیکوتین بر بدن
۲-۱-۱-۵ . درمان و ترک سیگار
تصمیم جدی برای ترک
خانواده درمانی
ترک سیگار با تصوردرمانی
۳-۱-۱٫ اعتیاد
سوء مصرف مواد (substance abuse)
انواع مواد و شیو ههای مصرف
مواد افیونی کدامند؟
توتون
تریاک
هروئین
چگونه کمک کنیم ؟
کدئین
مرفین
حشیش
ماری جوانان
کوکائین
مواد توهم‌زا
ال.اس.دی (LSD لیسرژیک اسید دی اتیل آمید)
LSD از کجا میآید ؟
فن سیکلیدین (P.C.P)
آثار مصرف فن سیکلیدین
داروهایی که مصرف پزشکی دارند
آمفتامین‌ها
اکستاسی
اثرات MDMA
الکل
عوارض مصرف طولانی الکل
علائم ترک
استروئیدها
مواد استنشاقی
آثار مصرف مواد استنشاقی
عوارض مصرف طولانی مواد استنشاقی
آشنایی با ابزار مصرف مواد
عوامل خطر ساز و محافظت کننده در سوء مصرف و وابستگی به مواد
چه افرادی مستعد اعتیاد به سیگار هستند؟
عوامل موثر بر اعتیاد
استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد
فعالیتهای پیشگیری متمرکز بر آگاهسازی و آموزش والدین
مراحل درمان
معتاد:
غیر معتاد(سالم)
اضطراب
اضطراب هستی
روش انجام پژوهش
پیشینهی پژوهش
پژوهشهای انجام شده در ایران
پژوهشهای انجام شده در خارج
هدفهای پژوهش
جامعهی آماری و حجم نمونه
روش جمعآوری اطلاعات
ابزار تحقیق
تجزیه و تحلیل دادهها
منابع و مآخذ
منابع انگلیسیمقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد
مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد
مقدمه: در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب و مطرح می باشد و در عمل نیز چرخه ی فعالیت های مختلف پیکره اجتماع بطور مس
تحقیق مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري در دانشگاه
تحقیق مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري در دانشگاه
دانلود تحقیق با موضوع مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد، در قالب word و در 187 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: در هر جامعه­ اي، نير
تحقیق مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري در یک دانشگاه
تحقیق مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري در یک دانشگاه
بخشی از متن تحقیق: 1-1 . مقدمه: در هر جامعه اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه¬هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي باشد و در عمل نيز چرخه فعاليت هاي مخت
بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان ابهر
بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان ابهر
مقدمه: مطالعه و تحقيق در مورد ويژگي هاي شخصيتي در حقيقت قديميترين تحقيقات در روانشناسي ورزش است ، تحقيق در اين زمينه از دهه 1950 تا 1970 روانشناسي ورزش را تحت ن
تحقیق بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر
تحقیق بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر
دانلود تحقیق با موضوع بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار پسر و دختر، در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: مطالعه و تحقيق
مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد
مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد
فهرست مطالب : فصل اول- طرح تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش هدف اصلی پژوهش اهداف فرعی پژوهش فرضیه­ های پژوهش محدودیت­های پژوهش تعاریف نظری
تحقیق رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
تحقیق رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
دانلود تحقیق با موضوع رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل: ف
تحقیق بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان
تحقیق بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان
دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان ، در قالب Word و در 82 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب : چكيده فصل اول : كليات تحقيق مقدمه بيا
تحقیق مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري
تحقیق مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري
دانلود تحقیق با موضوع مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري، در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: كليات ت

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa