پلاسفا | plusfa

تحقیق حضرت ابا صالح مهدی (ع) و فلسفه ظهور آن حضرت

تحقیق حضرت ابا صالح مهدی ع و فلسفه ظهور آن حضرت مشخصات فایل تحقیق حضرت ابا صالح مهدی ع و فلسفه ظهور آن حضرت قالب بندی فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات

30,000

قیمت

نیکان فایل

فروشگاه

تحقیق حضرت ابا صالح مهدی (ع) و فلسفه ظهور آن حضرت
 

توضیحات >>

تحقیق حضرت ابا صالح مهدی (ع) و فلسفه ظهور آن حضرت

مشخصات فایل:
تحقیق حضرت ابا صالح مهدی (ع) و فلسفه ظهور آن حضرت
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 103


بخشی از متن تحقیق:
مقدمه :
انتظار
ظهور يك مصلح بزرگ آسمانى، و اميد به آينده و استقرار صلح و عدل جاويدان،
امرى فطرى و طبيعى است كه با ذات و وجود آدمى سر و كار داشته و با آفرينش
هر انسانى همراه است و زمان و مكان نمى شناسد و به هيچ قوم و ملّتى اختصاص
ندارد.
از اين رو، همه افراد طبق فطرت ذاتى خود مايلند روزى فرا رسد كه
جهان بشريّت در پرتو ظهور رهبرى الهى و آسمانى و با تأييد و عنايت
پروردگار، از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات يافته، شور و بلوا در جهان
پايان پذيرد و انسانها از وضع فلاكت بار موجود نجات يابند و از نابسامانى و
نا امنى و تيره روزى خلاص شوند و سرانجام به كمال مطلوب و زندگى
شرافتمندانه اى نايل آيند.
به همين دليل، در تمام اديان و مذاهب مختلف
جهان، از مصلحى _ كه در آخر الزمان ظهور خواهد نمود و به جنايتها و
خيانتهاى ضد انساني خاتمه خواهد داد و شالوده حكومت واحد جهانى را بر اساس
عدالت و آزادى واقعى بنيان خواهد نهاد _ سخن به ميان آمده و تمام پيامبران و
سفيران الهى در اين زمينه به مردم با ايمان جهان، نويدهايى داده اند.
در اين زمينه، يكى از نويسندگان معروف چنين مى نويسد:
«موضوع
ظهور و علايم ظهور، موضوعى است كه در همه مذاهب بزرگ جهان واجد اهميّت
خاصّى است. صَرفِ نظر از عقيده و ايمان كه پايه اين آرزو را تشكيل مى دهد،
هر فرد علاقه مند به سرنوشت بشريّت، و طالب تكامل معنوى وقتى كه از همه نا
اميد مى شود، و مى بيند كه با وجود اين همه ترقّيات فكرى و علمى شگفت
انگيز، باز متأسّفانه، بشريّت غافل و بى خبر، روز به روز خود را به سوى
فساد و تباهى مى كشاند و از خداوند بزرگ بيشتر دورى مى جويد، و از اوامر او
بيشتر سرپيچى مى كند; بنا به فطرت ذاتى خود متوجّه درگاه خداوند بزرگ مى
شود، و از او براى رفع ظلم و فساد يارى مى جويد.
از اين رو در همه قرون
و اعصار، آرزوى يك مصلح بزرگ جهانى در دلهاى خداپرستان وجود داشته است. و
اين آرزو نه تنها در ميان پيروان مذاهب بزرگ، مانند: زرتشتى و يهودى و
مسيحى و مسلمان، سابقه دارد، بلكه آثار آن را در كتاب هاى قديم چينيان و در
عقايد هنديان، و در بين اهالى اسكانديناوى و حتّى در ميان مصريان قديم و
بوميان و حتّى مكزيك و نظاير آنها نيز مى توان يافت».
آرى! عقيده به
ظهور يك مصلح بزرگ آسمانى در پايان جهان، يكى از مسايل بسيار مهمّ و حسّاسى
است كه نه تنها در آيين مبين اسلام، بلكه در همه اديان آسمانى، و نه تنها
در ميان پيروان اديان و مذاهب بلكه در نزد بسيارى از مكاتب مختلف جهان
سابقه ديرين دارد، و تمامى پيروان اديان بزرگ عالم از مسيحيان، كليميان و
زرتشتيان گرفته تا پيروان مكتب هاى الحادى، همه و همه بدان عقيده دارند.
ناگفته
نماند كه پيروان اديان و مذاهب گوناگون، و ديگر ملل و اقوام گذشته و مكاتب
مختلف جهان درباره نام آن بزرگوار باهم اختلاف نظر دارند، مسلمانان او را
«مهدى موعود منتظر(عليه السلام)»، و پيروان ساير اديان ومكتبها و ملّتها و
توده هاى محروم، وى را «مصلح جهانى» يا «مصلح غيبى»، يا «رهاننده بزرگ» يا
«نجات بخش آسمانى» و يا «منجى اعظم» مى نامند; ولى در باره اوصاف كلّى،
برنامه هاى اصلاحى، تشكيل حكومت واحد جهانى بر اساس عدالت و آزادى، و ظهور
او در آخرالزمان اتّفاق نظر دارند.
جالب توجّه اين كه حتّى در اين
اواخر نيز، اين عقيده در بين گروهى از دانشمندان و فلاسفه بزرگ جهان به
عنوان: «لزوم تشكيل حكومت واحدجهانى» درسطح وسيعى مطرح گرديده است: «در عصر
اخير دوشادوش پيشرفت همه جانبه اى كه در تمام مسايل علمى نصيب بشريّت شده،
اين ايده و عقيده نيز از مرز اديان و مذاهب قدم فراتر نهاده و به عنوان
يكى از مهمترين مسايل حياتى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است».
آرى !
امروز بسيارى از انديشمندان و فلاسفه مشهور جهان نيز عقيده دارند كه با
پيشرفت سريع صنعت و تكنولوژى، زندگى ماشينى، رقابت هاى نا سالم نظامى،
بازيهاى خطرناك سياسى، و احساس يأس و نا اميدى در بين جوامع بشرى براى
رهايى از اوضاع نا بسامان كنونى، تشكيل حكومت واحد جهانى بر اساس عدالت و
آزادى لازم و ضرورى است.
بنابراين، برغم افكار بيمارگونه كوته نظران كج
انديش كه مى پندارند مسأله مهدويّت و انتظار ظهور يك رهبر بزرگ آسمانى در
پايان جهان، از مختصّات مسلمانان و يا از عقايد خاص شيعيان است و مى كوشند
تا با تلاش مذبوحانه خود آن را در يك مكتب خاصّ محصور كنند، اين مسأله
اختصاص به مسلمانان و شيعيان ندارد; بلكه يك اعتقاد عمومى مشترك است كه همه
اُمّتها و ملّتها و پيروان اديان ـ و حتّى مكاتب مختلف، فلاسفه، دانشمندان
و انديشمندان واقع بين جهان نيز ـ در اين عقيده و مرام باهم شريك اند.
اصالت اعتقاد به ظهور مُنجى
عقيده
به ظهور يك نجات دهنده بزرگ آسمانى و اميد به يك آينده روشن كه در آن،
نگرانيها و هراسها مرتفع گردد، و به بركت ظهور يك شخصيّت ممتاز الهى همه
تاريكيها از پهنه گيتى برچيده شود، و ريشه ظلم و جهل و تباهى از روى كره
زمين بركنده شود، يك اعتقاد عمومى ثابت است كه همواره در همه وقت، در همه
جا، و در همه زمانها بين تمام ملّتها شايع و رايج بوده است.
بر اساس
تحقيقات پژوهشگران مسايل اسلامى، اين عقيده در طول دوران زندگى انسانها
پيوسته در ميان همه ملّتها و پيروان اديان بزرگ موجود بوده، و حتّى اقوام
مختلف جهان چون: اسلاوها، ژرمنها، اسنها و سلتها، نيز معتقدند كه سرانجام
بايد پيشوايى در آخر الزمان ظهور كرده، بى عدالتى ها را از بين برده، حكومت
واحد جهانى تشكيل داده، و در بين مردم بر اساس عدالت و انصاف داورى كند.
آنچه
از تاريخ اُمّتها استفاده مى شود اين است كه: مسأله عقيده به ظهور يك رهبر
مقتدر الهى و آمدن مصلحى در آخر الزمان به نام مُنجى موعود جهانى به قدرى
اصيل و ريشه دار است كه در اعماق دل ملّتها و پيروان همه اديان الهى، و
تمام اقوام و ملل جهان جا گرفته است تا جايى كه در طول تاريخ بشريّت،
انسانها در فراز و نشيب هاى زندگى، با يادآورى ظهور چنين رهبر مقتدرى،
پيوسته خود را از يأس و نا اميدى نجات داده، و در انتظار ظهور آن مصلح
موعود جهانى در پايان جهان، لحظه شمارى مى كنند.
براى اثبات اين مطلب،
كافى است بدانيم كه عقيده به ظهور يك «نجات دهنده» حتّى از نظر يهود و
نصارى نيز قطعى است. و حتّى اين كه در ميان همه طوايف يهود و همه شاخه هاى
مسيحيّت وجود اين عقيده قطعى و مسلّم است.
انتظار ظهور «منجى» در بين يهود و نصارى
نويسنده
آمريكايى كتاب «قاموس مقدّس»، درباره شيوع اعتقاد به ظهور، و انتظار
پيدايش يك «منجى بزرگ جهانى» در ميان قوم «يهود» چنين مى نويسد:
«عبرانيان
منتظر قدوم مبارك «مسيح» نسلاً بعد نسل بودند، و وعده آن وجود مبارك . . .
مكرّراً در «زبور» و كتب انبيا، على الخصوص، در كتاب «اشعيا» داده شده
است. تا وقتى كه «يحياى تعميد دهنده» آمده، به قدوم مبارك وى بشارت داد،
ليكن «يهود» آن نبوآت (پيشگوييها) را نفهميده با خود همى انديشيدند كه
«مسيح» (سلطان زمان) خواهد شد، و ايشان را از دست جور پيشگان و ظالمان
رهايى خواهد داد، و به اعلا درجه مجد و جلال ترقّى خواهد كرد».
نويسنده
كتاب «قاموس كتاب مقدّس» در كتاب خود ازيهوديان، زبان به شكايت مى گشايد كه
دعوت عيساى مسيح را بعد از آن همه اشتياق و انتظار، سرانجام نپذيرفتند و
او را مسيح واقعى نپنداشتند و او را با مسيح موعودى كه سلطان زمان خواهد
بود و منجى واپسين و مژده اش را كتاب مقدّسشان داده بود و سالها در انتظارش
در التهاب سوزان لحظه شمارى مى كردند، مطابق نيافتند. از اين رو، با او به
دشمنى برخاستند، حتّى وى را جنايتكار به ملّت اسرائيل، و تعاليمش را، ضدّ
آرمان اساسى كتب مقدّس «عهد عتيق» (تورات و ملحقات آن) دانستند، ناچار به
محاكمه اش فراخواندند و به اعدام محكومش كردند، و همچنان با احساس غبنى
جانكاه مجدداً در انتظار «مسيح موعود» و رهايى بخش از رنج و ستم، نشستند.
مسيحيان،
با اين كه حضرت عيسى(عليه السلام) را «مسيح موعود» يهوديان مى دانستند،
چون نسبت به پيروى او احساس ناتمامى كردند، يكباره اميدشان از «زمان حال»
بركنده شد; حماسه انتظار را از سرگرفتند و در انتظار «مسيح» و بازگشت وى از
آسمان، در پايان جهان نشستند.
طبق نوشته «مستر هاكس» آمريكايى، در
كتاب خود «قاموس كتاب مقدس» كلمه «پسر انسان» 80 بار در «انجيل» و ملحقات
آن (عهد جديد) به كار رفته كه فقط 30 مورد آن با حضرت عيسى(عليه السلام)
قابل تطبيق است، و 50 مورد ديگر از «مصلح» و نجات دهنده اى سخن مى گويد كه
در آخر زمان ظهور خواهد كرد( [4] ).!
مسيح هاى دروغين
اعتقاد به
ظهور يك «منجى بزرگ جهانى» و اشتياق، به ظهور يك رهبر آسمانى در ميان يهود و
نصارى، آن چنان اصيل و ريشه دار است كه در طول تاريخ اين دو ملّت، مدّعيان
شگفتى را پديد آورده، و افراد زيادى پيدا شده اند كه خود را به دروغ «مسيح
موعود» معرّفى كرده اند. به طورى كه صاحب كتاب «قاموس كتاب مقدّس» در باره
شماره مدّعيان دروغين «مسيح موعود» مى نويسد:
«24 نفر مسيحيان (مسيح
هاى) دروغگو در ميان بنى اسرائيل ظاهر گشتند كه مشهورترين و معروفترين آنها
«بركوكبه» است كه در اوايل قرن ثانى مى زيست. و آن دجّال معروف ادّعا مى
نمود كه رأس و رئيس و پادشاه قوم يهود است.
و در مائه دوازدهم تخميناً
ده نفر از مسيحيان، ـ يعنى: مسيح هاى دروغگو ـ ظاهر گرديده، جمعى را به خود
گروانيده، و اين مطلب اسباب فتنه و جنگ شده، و جمعى كثير نيز در آن معركه،
طعمه شمشير گرديدند. و آخرين مسيحيان ـ مسيح هاى دروغگو ـ «مردخاى» است.
او شخصى بود آلمانى كه در سال 1682 ميلادى ظهور كرده، اسباب اشتداد فتنه، و
اشتعال نائره فساد گشت، و چون آتش فتنه بالا گرفت، فرارى گرديده معدوم
الاثر شد.
نويسنده كتاب «ديباچه اى بر رهبرى» بعد از نقل اين جريان از كتاب «قاموس كتاب مقدس» مى نويسد:
«متأسّفانه
اطّلاع مؤلّف آمريكايى ـ كتاب «قاموس كتاب مقدّس» به زبان فارسى، كه سالها
نيز ساكن «همدان» بوده است ـ درباره شماره مدّعيان «مسيحائى» و همچنين
درباره آخرين كسى كه به عنوان «مسيح موعود» قيام كرده است، نارساست.
شماره
اين مدّعيان، به مراتب بيشتر از آن است كه وى يادآور شده است، همچنين قيام
«مردخاى» آلمانى در قرن هفدهم، واپسين قيامى نيست كه تاريخ مسيحيّت آن را
به ياد مى آورد. تنها طى دو قرن هيجده و نوزده در انگلستان، بالغ بر شش تن،
به نام «مسيح موعود» ظهور كرده اند، و اغتشاشهايى را هم دامن زده اند، و
پاره اى از آنان نيز به كيفر رسيده اند».
«البته به موازات دين مسيح، در
دين يهود نيز، مسيح هاى دروغين متعدّد ظهور كرده اند. از جمله، يكى از
مسيح هاى يهودى، «داود آل روى» از يهوديان ايران است. او در اواسط قرن
دوازدهم در ميان يهوديان ايران، مدّعى شد كه او «مسيح موعود» است».( [6] )
عقايد اقوام مختلف جهان درباره مصلح موعود
مسأله
عقيده به ظهور مصلحى جهانى در پايان دنيا امرى عمومى و همگانى است، و
اختصاص به هيچ قوم و ملّتى ندارد. سر منشأ اين اعتقاد كهن و ريشه دار،
علاوه بر اشتياق درونى و ميل باطنى هر انسان ـ كه به طور طبيعى خواهان
حكومت حقّ و عدل، و برقرارى نظام صلح و امنيّت در سرتاسر جهان است ـ
نويدهاى بى شائبه پيامبران الهى در طول تاريخ بشريّت به مردم مؤمن و آزادى
خواه جهان است.
تمام پيامبران بزرگ الهى در دوران مأموريّت الهى خود به
عنوان جزيى از رسالت خويش به مردم وعده داده اند كه در آخر الزمان و در
پايان روزگار، يك مصلح بزرگ جهانى ظهور خواهد نمود و مردمان جهان را از ظلم
ظالمان و ستم ستمگران نجات خواهد داد و فساد، بى دينى و بى عدالتى را در
تمام جهان ريشه كن خواهد ساخت و سراسر جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد.
سيرى
كوتاه در افكار و عقايد ملل مختلف جهان مانند: مصر باستان، هند، چين،
ايران و يونان و نگرش به افسانه هاى ديگر اقوام مختلف بشرى، اين حقيقت را
به خوبى روشن و مسلّم مى سازد كه همه اقوام مختلف جهان با آن همه اختلاف
آرا، عقايد و انديشه هاى متضادّى كه با يكديگر دارند، در انتظار مصلح موعود
جهانى، بسر مى برند ...


تحقیق ابا صالح مهدی (ع)
تحقیق ابا صالح مهدی (ع)
دانلود ، در قالب word قابل ویرایش و در 49 صفحه. توضیحات: مقدمه :انتظار ظهور يك مصلح بزرگ آسمانى، و اميد به آينده و استقرار صلح و عدل جاويدان، امرى فطرى و طبيعى
ظهور قیام و تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی بررسی ظهور و قیام امام مهدی وچگونگی تشکیل حکومت جهانی بدست امام زمان عج
ظهور قیام و تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی بررسی ظهور و قیام امام مهدی وچگونگی تشکیل حکومت جهانی بدست امام زمان عج
ظهورقیام وتشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی بررسی ظهوروقیام امام مهدی وچگونگی تشکیل حکومت جهانی بدست امام زمان عج
موضوع تحقیق: ظهور حضرت مهدی (عج) و آثار ظهور آن حضرت
موضوع تحقیق: ظهور حضرت مهدی (عج) و آثار ظهور آن حضرت
فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه 1 ولادت امام زمان (عج) 2 برخی از ویژگیهای ظاهری امام زمان (عج) 4 غیبت امام زمان (عج) 6 وظایف و تكالیف شیعیان در دوران غیبت امام زمان
تحقیق ظهور حضرت مهدي (عج)  و آثار ظهور آن حضرت
تحقیق ظهور حضرت مهدي (عج) و آثار ظهور آن حضرت
بخشی از متن اصلی : بنا به دريافتهاي مردم وآمادگيهاي افكار از عصرهاي پيشين , نسبت به قيام و و انقلاب آن حضرت دوران بارداري امام همچون حضرت موسي مخفي و پنهان از ن
تحقیق ظهور حضرت مهدي (عج) و آثار ظهور آن حضرت
تحقیق ظهور حضرت مهدي (عج) و آثار ظهور آن حضرت
دانلود تحقیق با موضوع ظهور حضرت مهدي (عج) و آثار ظهور آن حضرت، در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه ولادت امام زمان (عج) برخي از ويژگي هاي ظاهري
پاورپوینت شرایط ظهور و تفاوت شرایط ظهور با نشانه‌ های ظهور
پاورپوینت شرایط ظهور و تفاوت شرایط ظهور با نشانه‌ های ظهور
دانلود در 18 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات18حجم625/366 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت شرایط ظهور و تفاوت شرایط ظهور با
تحقیق علائم ظهور حضرت مهدی
تحقیق علائم ظهور حضرت مهدی
دانلود تحقیق با موضوع علائم ظهور حضرت مهدی، در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: در روايات در مورد قيام حضرت مهدى(عج) آمده است كه مركب ايش
تحقیق آثار ظهور حضرت مهدی ده انقلاب در یک انقلاب
تحقیق آثار ظهور حضرت مهدی ده انقلاب در یک انقلاب
دانلود تحقیق با موضوع آثار ظهور حضرت مهدی ده انقلاب در یک انقلاب، در قالب word و در 22 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: کارنامه همه ایدئولوژ‌ی‌های بشری در ع
تحقیق معرفی جامع حضرت مهدی از تولد تا ظهور
تحقیق معرفی جامع حضرت مهدی از تولد تا ظهور
مشخصات فایل : موضوع : معرفی جامع حضرت مهدی از تولد تا ظهور، قالبندی : Word ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات : 63 بخشی از متن تحقیق : نگاهي به تفكر اسلامي پيرامون ظهو

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa