پلاسفا | plusfa

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی در قالب pptx و در 231 اسلاید قابل ویرایش شامل فصل

45,000

قیمت

نیکان لینک

فروشگاه

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی
 

توضیحات >>

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی،

در قالب pptx و در 231 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: مدیریت منابع انسانی: امروز
مدیریت منابع انسانی چیست؟
چرا برای همه مدیران ، مدیریت منابع انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است؟
صف و ستاد در مدیریت منابع انسانی
اختیارات صف و ستاد
مسئولیت های مدیر صفی (به عنوان مدیر منابع انسانی)
دایره منابع انسانی و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی
وظایف مدیران متخصص در منابع انسانی
محیط در حال تغییر مدیریت منابع انسانی
ناهمگونی نیروی کار
جهانی شدن
روند و ماهیت کار
روند های سیاسی و حقوقی
نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی
افزایش شدید بهره وری و مدیریت منابع انسانی
واکنش های مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی و سازمان های خدماتی
مدیریت منابع انسانی و تعهد کارکنان
مدیریت منابع انسانی و راهبرد های شرکت
برنامه ریزی راهبردی و مدیریت منابع انسانی
ماهیت برنامه ریزی راهبردی
کسب مزیت رقابتی
مدیریت منابع انسانی در زمان کنونی
مدیریت راهبردی منابع انسانی
نقش مدیریت منابع انسانی به عنوان یک شریک راهبردی
نقش مدیریت منابع انسانی در تدوین راهبردها
نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای راهبردها
آینده دایره منابع انسانی از نظر راهبردی

فصل دوم: برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمندیابی
تعریف تجزیه و تحلیل شغل
روش های جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل شغل
دفترچه فعالیت های روزانه
روش های دیگر تجزیه و تحلیل شغل
پرسش نامه تجزیه و تحلیل پست (مقام، سمت)
نوشتن شرح شغل
نوشتن ویژگی های شغل (شرایط احراز شغل)
تجزیه و تحلیل شغل در دنیای ”بدون شغل“
آینده شرح شغل
کارمند یابی و فر ایند انتخاب
برنامه ریزی و پیش بینی نیروی انسانی
پیش بینی تقاضای نیروی کار
پیش بینی عرضه نیرو ی کار از منابع داخلی سازمان
منابع داخلی نیروی کار
پیش بینی عرضه نیروی کار از منابع خارج از سازمان
کارمند یابی (شناسائی داوطلبان واجد شرایط)
سازمان های کاریاب به عنوان یک منبع تامین نیروی کار
کارگران موقت
سازمان های تامین کننده مدیران اجرائی به عنوان منبع تامین کننده نیروی انسانی
دانشگاه ها به عنوان منابع تامین نیروی کار
استخدام به هنگام تحصیل (گرفتن کمک هزینه تحصیلی)
معرف ها و مراجعه شخصی، به عنوان منابع تامین کننده نیروی کار
جذب نیرو از طریق شبکه اینترنت
استخدام نیروی کار ناهمگون
تدوین و استفاده از فرم درخواست کار
فرصت برابر و فرم درخواست کار

فصل سوم: آزمون و انتخاب کارکنان
اصول آزمون و انتخاب کارکنان
معتبر بودن آزمون
رعایت اصول اخلاقی و مقررات در آزمون
شیوه تعیین معتبر بودن یک آزمون
استفاده از آزمون ها در عمل
گزینش
مرکز ارزیابی مدیریت
مصاحبه با کارکنان آینده
مصاحبه ها تا چه اندازه مفید هستند؟
شیوه اجتناب از اشتباهات متداول به هنگام مصاحبه
رهنمود هایی برای انجام دادن یک مصاحبه
استفاده از سایر روش ها برای انتخاب کارکنان
بررسی سابقه و تماس با معرف ها
آزمون صداقت گفتار
کشف نادرستی
کشف نادرستی

فصل چهارم: آموزش و توسعه ی نیروی انسانی
توجیه کارکنان (آشنا کردن افراد با سازمان)
فرایند آموزش
فرایند پنج مرحله ای آموزش وتوسعه
پنج مرحله در فرایند آموزش و توسعه
روش های آموزش
آموزش با هدف های ویژه
آموزش و توسعه مدیریت
الگوسازی رفتاری
مراکز درون شرکت
بهبود سازمانی
تشکیل سازمان های یادگیرنده
تغییر سازمانی
فرایند ده مرحله ای برای ایجاد تغییر در سازمان
ارزیابی آموزش و توسعه کارکنان
محاسبه اثرات آموزش

فصل پنجم: ارزیابی عملکرد
مقدمه ای بر ارزیابی عملکرد
چه کسی باید این ارزیابی را انجام دهد؟
ارزیابی به وسیله زیر دستان
ارزیابی 360 درجه ای
روش های اصلی ارزیابی
روش توزیع اجباری
روش ثبت وقایع حساس
روش مقیاس رتبه بندی رفتاری
روش مدیریت بر مبنای هدف
ارزیابی عملکرد به کمک رایانه
نظارت بر عملکرد کارکنان با استفاده از رایانه
مصاحبه در مورد نتیجه ارزیابی
گامی در ارزیابی عملکرد اثربخش
حل مساله های متداول ارزیابی
مسایل حقوقی در ارزیابی عملکرد
قابل دفاع بودن سیستم ارزیابی

فصل ششم: جبران خدمت کارکنان
عوامل حاکم بر میزان پرداخت
تاثیر اتحادیه های کار گری بر جبران خدمت کارکنان
سیاست های جبران خدمت
مراحل تعیین میزان پرداخت
تعیین ارزش هر شغل ارزیابی شغل
انجام تحقیق پیمایشی در مورد حقوق
دسته بندی مشاغل مشابه در درجه (گروه) های حقوقی
قیمت گذاری هر درجه (گروه)- منحنی دستمزدها
تعیین دامنه (حداقل و حداکثر) مزد هر درجه (گروه) شغلی
قیمت گذاری شغل های مدیریتی و تخصصی
روش رتبه بندی برای ارزیابی مشاغل
روند کنونی در جبران خدمت کارکنان
برنامه های پرداخت انگیزشی
برنامه های پرداخت بر مبنای قطعه کاری
برنامه های پرداخت انگیزشی برای تیم یا گروه
پرداخت های انگیزشی برای مدیران و مقامات اجرایی
برنامه های پرداخت بر مبنای ریسک
مزایای کارکنان
مزایای بیمه
مزایای بازنشستگی
خدماتی که به کارکنان ارائه داده می شود
برنامه های مبتنی بر مزایای انعطاف پذیر
واگذاری امور مربوط به مزایای کارکنان

فصل هفتم: مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی
جنبش کارگری
چرا کارگران سازمان دهی می نمایند؟
اتحادیه ها چه می خواهند؟چه هدف هایی دارند؟
فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمان های صنعتی
اتحادیه ها و قانون
دوره تقویت اتحادیه ها
قانون ناریس _ لاگاردیا (1932)و قانون روابط ملی کار (1935)
دوره تجدید نظر در فرایند تقویت اتحادیه ها و تصویب مقررات: قانون تفت - هارلی
دوره تدوین قوانین مفصل در باره امور داخلی اتحادیه ها: قانون لندرام- گریفین (1959)
حرکت اتحادیه ها و انتخابات
نقش سرپرستان
لغو پروانه انتخابات: هنگامی که کارکنان تصمیم به خروج از اتحادیه می گیرند.
فرایند مذاکره دسته جمعی
مذاکره دسته جمعی چیست؟
مقصود از حسن نیت چیست؟
در چه زمانی مذاکره با حسن نیت انجام نمی شود؟
تیم مذاکره کننده
مراحل مذاکره
بن بست، میانجیگری و اعتصاب ها
مفاد قرارداد
اتحادیه های کارگری پس از این چه خواهند کرد؟
آیا برنامه های مشارکت کارکنان ، قوانین کار را نقض می کند؟

فصل هشتم: ارزش مدیریت مسیر های شغلی و رفتار های منصفانه
سنگ بنای رفتار های منصفانه: چرا باید با کارکنان رفتاری منصفانه داشت؟
ایجاد ارتباطات دو طرفه
برنامه های تشویق به ابراز نظر
برنامه هائی که مسیر بالا به پایین می پیمایند
رفتار منصفانه تضمین شده و اجرای مقررات انضباطی در باره کارکنان
رسیدگی به شکایت ها
رعایت انصاف در مقررات انضباطی
رهنمودهایی در اجرای مقررات انضباطی
مقررات انضباطی بدون تنبیه
تجاوز به حریم شخصی کارکنان با سیستم های الکترونیک
مدیریت بر فرایند اخراج کارکنان
فراهم شدن زمینه های اخراج
دادخواهی نسبت به اخراج های نادرست (اخراج به ناحق)
مصاحبه جهت اخراج فرد
مدیریت مسیر شغلی: از استخدام تا بازنشستگی
اداره امور نخستین گام ها در فرایند مدیریت مسیر شغلی
مدیریت فرایند ارتقای مقام و نقل و انتقال
منتظر خدمت کردن و قانون مربوط به بستن کارخانه
سازگاری با فرایند کاهش نیرو و ادغام شرکت ها
بازنشستگی

فصل نهم: سلامتی و ایمنی کارکنان
بهداشت و ایمنی کارکنان : کلیات
اهمیت موضوع بهداشت و ایمنی کارکنان
خلاصه ای از قانون ایمنی کار
سازمان تامین بهداشت و ایمنی کار
مسئولیت ها و حقوق کارفرمایان و کارکنان
علل حوادث
اعمال ناسالم
شیوه جلوگیری از حوادث
تاکید بر ایمنی
اجرای سیاست مبتنی بر ایمنی
تعیین هدف هایی جهت کاهش دادن زیان های خاص
بررسی های مرتب در مورد بهداشت و ایمنی
نظارت بر کار جهت کاهش دادن بار اضافی و تنش یا فشار روانی
بهداشت کارکنان: مسایل و راه حل ها
مسائلی درباره تنش های شغلی و فرو ماندن کارکنان: تنش
کاهش دادن فشار های روانی ناشی از کار
برای جلوگیری از این نوع تنش یا فشار روانی (فرو ماندن) چه باید کرد؟
مساله های ناشی از کار با رایانه و شیوه های پرهیز از آن ها
بیماری ایدز در محل کار
سیگار کشیدن در محل کار
برخورد با خشونت در محل کارتوضیحات:

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی، از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در مقطع کارشناسی و درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مجموعه مدیریت می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب می باشد که در حجم 231 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.


پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تالیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی
پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تالیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی
دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی، در قالب pptx و در 231 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل
نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی
نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی
نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل جداگانه و در مجموع 23 صفحه فایل پی دی اف
پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت منابع انسانی
دانلود ، در قالب pptx و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مدیریت منابع انسانی چیست، چرا برای همه مدیران ، مدیریت منابع انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است، صف و س
پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمند یابی
پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمند یابی
دانلود ، در قالب pptx و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف تجزیه و تحلیل شغل، روش های جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل شغل، دفترچه فعالیت های روزانه، روش
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آموزش و توسعه ی نیروی انسانی
پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آموزش و توسعه ی نیروی انسانی
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آموزش و توسعه ی نیروی انسانی، در قالب pptx و در 25 اس
پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تالیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت منابع انسانی: امروز
پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تالیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت منابع انسانی: امروز
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت منابع انسانی: امروز، در قالب pptx و در 32 اسلاید
پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی
پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی
دانلود ، در قالب pptxو در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل جنبش کارگری، چرا کارگران سازمان دهی می نمایند، اتحادیه ها چه می خواهند، چه هدف هایی دارند، فدراسیون کارگر
پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت مسیر های شغلی و رفتار های منصفانه
پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت مسیر های شغلی و رفتار های منصفانه
دانلود ، در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل سنگ بنای رفتار های منصفانه: چرا باید با کارکنان رفتاری منصفانه داشت، ایجاد ارتباطات دو طرفه، برنامه های
پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی
پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت منابع انسانی: امروز، در قالب pptx و در 32 اسلاید

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa