پلاسفا | plusfa

پاورپوینت فشار خون و صدا

دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 37 اسلاید و با فرمت ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه چاپ تحقیق و کنفرانس می باشد تعداد اسلاید 37 اسلاید فرمت فایل پ

16,500

قیمت

پوشه

فروشگاه

پاورپوینت فشار خون و صدا
 

توضیحات >>


دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 37 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 37 اسلاید


فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس


قسمتی از متن نمونه:
— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-اسلاید ۱ :

رئوس مطالب

۱- اندازه‌گیری‌های مستقیم

۲- تحلیل هارمونیکی شکل‌موج‌های فشارخون

۳- خواص دینامیکی سیستم‌های سنجش فشارخون

۴- اندازه‌گیری پاسخ سیستم و تاثیر پارامترهای آن روی پاسخ

۵- پهنای‌باند مورد نیاز برای سنجش فشارخون

۶- اغتشاش در شکل‌موج فشار

۷- سیستم‌های اندازه‌گیری فشار وریدی

۸- صداهای قلبی و صدانگاری قلبی (Phonocardiography)

۹- سوندزنی (کاتتر زنی) قلب

۱۰- تاثیرات انرژی پتانسیل و جنبشی روی اندازه‌های فشار

۱۱- اندازه‌گیری غیرمستقیم فشارخون

۱۲- فشارسنجی چشم (Tonometry)

اسلاید ۲ :

مقادیر فشارخون در حفره‌های‌قلب و سیستم رگ‌های جانبی مبین درستی کارکرد سیستم گردش‌خون

اندازه‌گیری فشارخون با روش‌های مستقیم (تهاجمی) و غیرمستقیم (غیرتهاجمی)

صداها: نوسانات فشار در محدوده فرکانس شنوایی

کار ‌گردش‌خون رساندن اکسیژن و مواد مغذی به بافت، و انتقال مواد زاید از سلول‌ها

فرستادن خون توسط بطن‌چپ از طریق دریچه آئورتی به آئورت و توزیع در شبکه انشعابی شریان‌های بزرگ، کوچک، و مویرگها

تنظیم مقاومت در برابر جریان‌‌خون بوسیله رگچه‌ها با کنترل‌محلی، عصبی، و غدد درون‌ریز

برگشت خون به قلب راست از طریق سیستم وریدی، پرشدن دهلیز راست، و انتقال خون به بطن راست از طریق دریچه تری‌کوسپید (Tricuspid)

فرستادن خون به سیستم ریوی از طریق دریچه ریوی توسط بطن راست

جاری شدن خون در رگ‌ها، رگچه‌ها، و مویرگ‌های ریوی و برگشت از طریق ورید ریوی به بطن چپ

بترتیب نفوذ اکسیژن و دی‌اکسیدکربن از جبابچه‌های ششی به خون، و بالعکس در مویرگهای ریوی

پرشدن بطن چپ توسط دهلیز چپ از طریق دریچه میترال، و پمپاژ خون به آئورت توسط بطن چپ در پاسخ به تحریک الکتریکی ماهیچه قلبی

تفاوت فشارهای قلب راست و چپ تاحدی در شکل و دامنه

ارتباط صداهای قلبی با حرکت خون و وقایع مکانیکی و الکتریکی قلب در طول یک سیکل قلبی

اسلاید ۳ :

۱- اندازه‌گیری‌های مستقیم

-تقسیم‌بندی سیستم‌های حسگر فشارخون به دو گروه برحسب محل قرارگیری حسگر

-معمول‌ترین روش اندازه‌گیری مستقیم کلینیکی استفاده از یک حسگر خارجی از طریق یک سوند پرشده از مایع متصل به فشار رگی

-رهیافت دوم حذف کوپلاژ مایع با استفاده از یک حسگر در نوک سوند بنام حسگر فشار داخل رگی (Intravascular)

-حسگرها شامل: SG، LVDT، اندوکتانس و خازن متغیر، الکترونیک‌نوری، پیزوالکتریک، و قطعات نیمه‌هادی

حسگرهای بیرون رگی (Extravascular)

-ساخته‌شده از یک سوند متصل به یک شیر سه‌وضعیتی و بعد حسگر فشار

-سیستم حسگر-سوند، پرشده از محلول قند-نمک، ریختن محلول جهت جلوگیری از لخته شدن خون در نوک

-انتقال فشارخون از طریق سوند ستون مایع به حسگر و سرانجام، دیافراگم

اسلاید ۴ :

حسگرهای درون رگی (Intravascular)

-حذف اتصال هیدرولیک بین منبع فشار و حسگر از طریق حسگرهای نوک-سوندی

-اتصال هیدرولیک موجب محدودیت پاسخ‌فرکانسی سیستم حسگر-سوند بدلیل ایجاد تاخیر

-حسگرها
شامل: Bonded SG با دیافراگم انعطاف‌پذیر و سوند F 5 (مقیاس فرانسوی برای
قطر با اندازه تقریبیmm 0/33 برای هر واحد، F 5 سوند با قطر بیرونی mm
1/67)

-عیب این حسگرها گرانتر بودن و احتمال شکستن پس‌از چند بار
استفاده، حسگر فیبر نوری در اندازه قابل قیاس با SG و ارزانتر، اما
متاسفانه فاقد روشی‌معمول برای اندازه‌گیری فشار بدون یک حسگر فشار ثانویه و
ملزومات دیگر

-استفاده از حسگر فیبر نوری برای اندازه‌گیری in vivo در داخل بدن انسان، تغییر غشاء فلزی نازک در اثر فشارخون

-حسگر فیبر نوری جهت اندازه‌گیری فشار داخل جمجمه در نوزاد از طریق ملاج قدامی

حسگرهای فشار یکبارمصرف

-حسگرهای یکبارمصرف جهت جلوگیری از انتقال عفونت و ارزانتر با قابلیت اطمینان بیشتر

اسلاید ۵ :

-امپدانس خروجی بالای این حسگرها، نیاز به یک مانیتور با امپدانس ورودی بالا

۱- تحلیل هارمونیکی شکل‌موج فشارخون

-تحلیل فرکانسی پالس شریانی حاوی اطلاعات بیشتر از خواص آن

اسلاید ۶ :

۳- خواص دینامیکی سیستم‌های سنجش فشارخون

-اهمیت فهم خواص دینامیکی سیستم سنجش فشار در دقت پویای فشار سنجیده‌شده

سیستم الکتریکی مشابه

-استفاده از روش مدلسازی پارامتری تکه‌ای در تقریب سیستم حسگر-سوند

-حرکت مایع از نوک سوند به سمت حسگر از طریق سوند با افزایش فشار موجب انحراف دیافراگم و حس شدن با یک سیستم الکترومکانیکی

-نمایش خواص سکون، اصطکاک، و کشسانی مایع بترتیب با سلف، مقاومت، و خازن

-حسگر نیز دارای خواص مشابه مایع، ولی دیافراگم دارای خاصیت کشسانی

-خازن دیافراگم بزرگتر از حسگر و سوند، مقاومت و سلف حسگر ناچیز، مدل ساده شامل خازن دیافراگم-مقاومت و سلف سوند

-RC
مقاومت مایع سوند برحسب اختلاف فشار قسمت تحت مدل (ΔP , Pa) و نرخ جریان
مایع (F , m3/S)، و یا سرعت متوسط (m/S) و سطح مقطع سوند (m2)

اسلاید ۷ :

-مقدار RC قابل محاسبه برحسب طول سوند (L , m)، شعاع سوند (r , m)، و ویسکوزیته مایع ( η , Pa×S)

اسلاید ۸ :

-LC مایع سوند در ابتدا ناشی از جرم مایع، برحسب شتاب مایع (a, m/S2)

-m جرم مایع برحسب kg، ρ چگالی مایع برحسب kg/m3

-طول سوند درازتر و قطر آن کمتر در قیاس با حسگر، لذا اندوکتانس و مقاومت حسگر در برابر سوند قابل صرفنظر

-ظرفیت خازنی دیافراگم برابر است با

-Ed حجم کشسانی دیافراگم حسگر، باتوجه به مدار معادل ساده، بازای vi بعنوان فشار ورودی مقدار vo فشار دیافراگم

اسلاید ۹ :

-اثر حبابچه کاهش فرکانس میرایی و افزایش ضریب میرایی، کاهش فرکانس میرایی موجب اغتشاش فرکانس بالا در شکل‌موج فشارخون

۴- اندازه‌گیری پاسخ سیستم و تاثیر پارامترهای آن روی پاسخ

-تکنیک پاسخ‌پله‌گذرا، ساده‌ترین روش برای اندازه‌گیری پاسخ سیستم حسگر-سوند

-روش دقیقتر، اما پیچیده‌تر با تجهیزات ویژه، اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی

پاسخ‌پله‌گذرا

-اعمال یک ورودی ناگهانی به فشار سوند و ثبت نوسانات میراشونده سیستم

-پاسخ‌پله‌گذرا نشان‌دهنده یک سیستم مرتبه دوم

-تعیین ضریب و فرکانس میرایی از روی دامنه و زمان بین پیکهای متوالی

تاثیر پارامترهای سیستم روی پاسخ

-ارتباط خطی بین فرکانس طبیعی میراشونده و طول سوند با رابطه ۱/(L)1/2

-ارتباط خطی بین فرکانس طبیعی میراشونده و قطرداخلی سوند

-جنس سوند، خمیدگی و پیچش سوند، و سوراخ سوزن موثر در فرکانس پاسخ

اسلاید ۱۰ :

۵- پهنای‌باند مورد نیاز برای سنجش فشارخون

-باند فرکانسی لازم جهت عدم اغتشاش در مشخصات دامنه و فاز در شکل‌موج فشارخون

۶- اغتشاش در شکل‌موج فشار

-وابسته بشکل نامناسب پاسخ فرکانسی سیستم حسگر-سوند

-اغتشاش زیرمیرا موجب تخمین اضافی فشار در تشخیص نادرست بیماری تنگی دریچه‌های قلبی (Aortic-valve stenosis)

-پاسخ فوق‌میرا ناشی از حباب‌های بزرگ هوا یا لخته خون در نوک سوند

-خم‌شدن
و حرکت لرزشی سوند ناشی از جریان پالسی در اتصال به شریان بطنی موجب نوسان
فرکانس پایین؛ کاهش این خطا با استفاده از سوند سفت یا قراردادن سوند در
ناحیه با سرعت آهسته جریان خون

۷- سیستم‌های اندازه‌گیری فشار وریدی

-فشار وریدی یک پارامتر مهم در تشخیص عملکرد بستر مویرگی و قلب راست

-فشار وریدهای کوچک کمتر از فشار مویرگی و انعکاس‌دهنده فشار مویرگی

-فشار ورید ریوی (داخل سینه‌ای) مبین فشار دیاستول پرشدن بطن راست

پاورپوینت دستگاه گردش خون و فشار خون  و تعیین گروه خونی
پاورپوینت دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی
این پاورپوینت در مورد دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی در 96 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی،دستگاه گ
پاورپوینت دستگاه گردش خون و فشار خون  و تعیین گروه خونی،pptx،در96 اسلاید
پاورپوینت دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی،pptx،در96 اسلاید
این پاورپوینت در مورد دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی در 96 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی،دستگاه گ
پاورپوینت پرفشاری خون یا فشار خون بالا
پاورپوینت پرفشاری خون یا فشار خون بالا
دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات19حجم341/948 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود جهت رشته ی پزشکی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع
پاورپوینت پرفشاری خون ( فشار خون بالا )
پاورپوینت پرفشاری خون ( فشار خون بالا )
دانلود در 18 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات18حجم85/673 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 18 اسلاید و با فرمت
پاورپوینت دستگاه گردش خون و علل فشار خون ،pptx،در 82 اسلاید
پاورپوینت دستگاه گردش خون و علل فشار خون ،pptx،در 82 اسلاید
این پاورپوینت در مورد دستگاه گردش خون و علل فشار خون در 82 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: دستگاه گردش خون و علل فشار خون ،دستگاه گردش خون،فشار خون،مبانی فیزی
پاورپوینت دستگاه گردش خون، فشار خون و تعیین گروه خونی
پاورپوینت دستگاه گردش خون، فشار خون و تعیین گروه خونی
دانلود پاورپوینت با موضوع دستگاه گردش خون، فشار خون و تعیین گروه خونی، در قالب pptx و در 96 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بافت خونفشار خونعلائم فشار خون بالا مبانی
پاورپوینت پرفشاری خون (فشار خون بالا)
پاورپوینت پرفشاری خون (فشار خون بالا)
دانلود پاورپوینت با موضوع پرفشاری خون (فشار خون بالا)، در قالب ppt و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل: پرفشاری خون (فشار خون بالا) تعریف فشار خون طبقه بندی فشار خو
تحقیق دستگاه گردش خون و فشار خون  و تعیین گروه خونی
تحقیق دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی
این تحقیق در مورد دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی در 62 صفحه و در قالب ورد و شامل دستگاه گردش خون و فشار خون و تعیین گروه خونی،دستگاه گردش خون و عل
پر فشاری خون ( فشار خون بالا )
پر فشاری خون ( فشار خون بالا )
تعداد اسلايد :18 اسلايد پاورپوینت زبان : فارسي قابل اجرا در آفيس 2007 و بالاتر

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa