پلاسفا | plusfa

بررسي فرآيند تخريب ساختمان با استفاده از روش انفجاري

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1- مقدمه 3 1-1- روش هاي تخريب ساختمان 3 1-1-1- روش تخريب بالا به پايين دستي 3 1-1-2- روش تخريب بالا به پايين مکانيکي 4 1-2- روش

10,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسي فرآيند تخريب ساختمان با استفاده از روش انفجاري
 

توضیحات >>

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل 1- مقدمه 31-1- روش هاي تخريب ساختمان.. 31-1-1- روش تخريب بالا به پايين (دستي) 31-1-2- روش تخريب بالا به پايين (مکانيکي) 41-2- روش گوي تخريب... 101-3- روش انفجار 14فصل 2- نکات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده. 172-1- کليات تخريب... 172-2- اهميت موضوع تخريب، دامنه کاربرد و پيش‌بيني نياز به اطلاعات اين فن‌.. 172-3- شناسايي مقدماتي، تمهيدات اوليه و روش‌هاي تخريب... 212-4- انواع ساختمان‌هاي خاص.... 212-5- انواع ريزش‌ها 222-6- شناسايي مقدماتي و تمهيدات اوليه. 232-7- انواع روش‌هاي مقاوم سازي‌ 242-8- استفاده از ماشين آلات تخريب بازو بلند. 262-9- تخريب با انفجار (استفاده از مواد منفجره) 28فصل 3- نکاتي در مورد تخريب ساختمان ها به وسيله انفجار 303-1- مقدمه 303-2- يک انفجار واقعي از داخل ؟. 303-3- هرچه بزرگتر باشند ، سخت تر فرو مي ريزند. 313-4- ديناميت و گروه انفجار 343-5- انفجار بزرگ... 383-6- روش نوين تخريب سازه‌هاي بلند. 42فصل 4- تاريخچه و پيشينه پژوهش.... 52فصل 5- تخريب ساختمان در مناطق شهري با استفاد از انفجار. 575-1- مقدمه 575-2- انفجار و بار ناشي از آن بر روي ساختمان.. 575-3- اصول كلي تخريب ساختمان با مواد منفجره 605-4- مراحل تخريب ساختمان با مواد منفجره 615-4-1- تعيين نوع ماده منفجره 615-4-2- انتخاب روش كاربرد مواد منفجره 615-4-3- مشخص كردن محل هاي حفر چال.. 625-4-4- حفر چال 625-4-5- خرج گذاري و انفجار 625-4-6- انفجارهاي ثانويه و تكميلي.. 635-4-7- بارگيري و حمل.. 635-5- تخريب ساختمان هاي چندطبقه. 635-6- تخريب با فرو ريختن كامل ساختمان در جاي خود. 655-7- فرو ريختن ساختمان در يك راستاي خاص.... 665-8- ايمني عمليات انفجار 685-9- بررسي منطقه پس از انفجار 695-10- بررسي لرزش زمين.. 705-11- جمع بندي.. 71فصل 6- بررسي روش هاي تخريب انواع سازه ها توسط عمليات انفجار. 736-1- مقدمه 736-2- تخريب پل ها 736-3- تخريب دودكش ها 766-4- تخريب سيلوها 786-5- تخريب سازه هاي بلند. 816-6- تخريب سازه هاي صنعتي.. 846-7- تخريب سازه هاي زيرآب... 846-8- ايمني عمليات انفجار در تخريب سازه ها 86فصل 7- مختصري بر شبيه سازي تخريب انفجاري سازه ها 90فصل 8- منابع 95فصل 1-مقدمه1-1-روش هاي تخريب ساختماندر اين فصل، چهار روش تخريب: بالا به پايين (دستي)، بالا به پايين (مکانيکي)، روش گوي تخريب و روش انفجار مورد بررسي قرار مي گيرد.1-1-1- روش تخريب بالا به پايين (دستي)روش بالا به پايين روشي است که از سقف شروع شده و تا سطح زمين ادامه پيدا مي کند. ترتيب هاي خاصي از فعاليت هاي روش مذکور وجود دارد که ممکن است بر اساس وضعيت کارگاه و اعضاي سازه اي مورد تخريب متفاوت باشند.توالي تخريبتوالي مراحل تخريب بايد بر اساس شرايط واقعي کارگاه، محدوديت ها، جانمايي ساختمان، جانمايي سازه ها و ساخت آن تعيين گردد . به طور کلي مراحل زير بايد اعمال گردد:الف- کليه سازه هاي پيش آمده، سايبان ها، ايوان ها و بخش هاي متصل به ديوارهاي خارجي بايد نخست و پيش از تخريب ساختمان اصلي و سازه هاي داخلي آن تخريب شود.ب - در حين تخريب سازه کف کليه اتاق هاي تاسيسات آسانسور و مخازن آب در ارتفاع، بايد با توالي بالا به پايين نسبت به سطح سقف اصلي تخريب گردند.پ - تخريب دال هاي کف بايد از دهانه مياني آغاز شده و به سمت تيرهاي تکيه گاه ادامه يابد.ت - تيرهاي کف بايد به ترتيب زير تخريب شوند:
  • تيرهاي جلو آمده (يک سر گيردار يا کنسول ها)

  • سپس تيرهاي ثانويه

  • بعد تيرهاي اصليث - ستون ها بايد پس از برچيدن تيرهاي بالاتر تخريب گردند.سازه هاي پيش آمده و بالکن هاسازه هاي پيش آمده، بالکن ها و ايوان ها ممکن است به سمت خارج ساختمان و روي پياده رو يا در برخي موارد بر روي بخشي از خيابان جلو آمده باشند. سازهاي تکيه گاهي موقت، سکوهاي محافظ يا سکوهاي موقت بايد به عنوان اقدامات احتياطي دقيقاً زير آنها قرار داده شود.1-1-2-روش تخريب بالا به پايين (مکانيکي)توالي مراحل تخريب توسط ماشين آلات عموماً مانند روش دستي بالا به پايين بوده به جز اينکه اکثر کارهاي تخريب توسط تجهيزات مکانيکي انجام مي گردد. تخريب با بالا بردن ماشين آلات مکانيکي روي بالاترين طبقه ساختمان آغاز مي گردد.

شکل ‏1‑1: تخريب بالا به پايين (مکانيکي)

بالا بردن ماشين آلاتماشين آلات مکانيکي بايد به وسيله جرثقيل يا ساير ماشين آلات مورد تاييد مهندس سازه داراي پروانه بر روي سقف ساختمان قرار گيرد. منطقه عملياتي بايد درحين بالا بردن ماشين آلات مسدود گردد. درصورتي که نياز به مسدود کردن موقت مسير باشد، مجوزهاي مربوطه از پليس و شهرداري پيش از آغاز عمليات کسب گردد.تکيه گاه هاي ماشين آلات

شکل ‏1‑2: شماتيک ماشين الات در تخريب بالا به پايين (مکانيکي)بايد بار وارد شده از طرف ماشين آلات به کف را مورد بررسي قرار داد. در صورت نياز بايد شمع زني در طبقات پايين تر از طبقه مورد تخريب انجام شود تا ماشين آلات در شرايط ايمن بمانند. جابجايي ماشين آلات واحد مکانيکي بايد تنها در محدوده شمع زني شده انجام شود.ساخت رمپ موقتيماشين آلات بايد به وسيله رمپ به طبقات پاييني انتقال يابد. شيب رمپ نبايد بيشتر از 1.75 به 1 يا مقدار توصيه شده توسط سازنده ماشين آلات باشد . به عنوان روش جايگزين مي توان ماشين آلات را به وسيله جرثقيل پايين آورد.

شکل ‏1‑3: رمپ موقتي در روش مکانيکي

جابجايي ماشين آلات مکانيکي در نواحي زير ممنوع است:- در محدوده دو متري لبه ساختمان- در محدوده 1متري بازشوهاي کف- هر نوع سازه پيش آمده يا کنسول دارتوالي تخريبتوالي مراحل تخريب مطابق با موارد ذيل انجام گردد:الف - کليه دال و تيرهاي پيش آمده، سايبان ها و ايوان ها بايد نخست و پيش از تخريب طبقات داخلي تخريب شود.ب -اعضاي سازه اي به طورکلي بايد به ترتيب زير تخريب گردد:- ابتدا دال تخريب مي شود- سپس تيرهاي ثانويه- بعد تيرهاي اصليث - پنل ديوار شامل تيرها و ستون ها، بايد به تدريج و به شکل کنترل شده تخريب گردد.ايوان ها و بالکن هاي پيش آمدهتخريب ايوان ها و بالکن هاي پيش آمده، مي تواند شديدا اًمنيت عمومي را به مخاطره اندازد و لذا بايد با احتياط و دقت فراوان انجام شود. سازه هاي تکيه گاهي موقت، سکوهاي محافظ يا سکوهاي موقت بايد دقيقاً زير ايوان ها يا بالکن هاي پيش آمده قرار گيرند.


پاورپوینت طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج وفولاد
پاورپوینت طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج وفولاد
دانلود ، با فرمت ppt و در 7 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: كاربردهاي جوشكاري انفجاري با اين روش صفحات فلزي از فلزات مختلف را مي توان به صفحه فلزي مر
پاورپوینت طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد
پاورپوینت طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد
دانلود پاورپوینت با موضوع طراحي فرايند جوشكاري انفجاري صفحات برنج و فولاد ،در قالب ppt و در 7 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: كاربردهاي جوشكاري انفج
گزارش کارآموزی تخريب و ساخت يك ساختمان چهار طبقه
گزارش کارآموزی تخريب و ساخت يك ساختمان چهار طبقه
قسمتی از متن: ابتدا تخريب بناي قديمي جهت آماده سازي محل اجراي ساختمان جديد و احداث پروژه مسكوني جديد در اين مرحله با توجه به اهميت مكان و همچنين بناهاي اطراف با
تحقیق تخريب و ساخت يك ساختمان چهار طبقه
تحقیق تخريب و ساخت يك ساختمان چهار طبقه
دانلود تحقیق با موضوع تخريب و ساخت يك ساختمان چهار طبقه، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: اين گزارش پيرامون تخريب و ساخت يك ساختمان چه
گزارش تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه (معماری)
گزارش تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه (معماری)
دانلود تحقیقتخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه (معماری)، در قالب word قابل ویرایش و در صفحه . توضیحات: اين گزارش پيرامون تخري
پاورپوینت بررسي علت تخريب برقگيرها (400kv-230kv)
پاورپوینت بررسي علت تخريب برقگيرها (400kv-230kv)
دانلود ، با فرمت ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایش. فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها فصل سوم: بررسي
بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب
بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب
نام فایل : فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 26 حجم : 3 مگابایت بسم الله الرحمن الرحیم * فهرست مطالب 1. مقدمه 3. اثر کمی-کیفی طرح های توسعه 4. تحلیل عوامل مؤثر بر
تحقیق بررسي علت تخريب برق گيرهاي پست 230/400 كيلوولت شهيد كشوري كرمانشاه
تحقیق بررسي علت تخريب برق گيرهاي پست 230/400 كيلوولت شهيد كشوري كرمانشاه
دانلود تحقیق با موضوع بررسي علت تخريب برق گيرهاي پست 230/400 كيلوولت شهيد كشوري كرمانشاه، در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه 1-1- کلی
تحقیق بررسي روش هاي به كارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقای فرآيند ياددهي- يادگيري دانشجويان دانشگاه
تحقیق بررسي روش هاي به كارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقای فرآيند ياددهي- يادگيري دانشجويان دانشگاه
دانلود تحقیق با موضوع بررسي روش هاي به كارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقای فرآيند ياددهي- يادگيري دانشجويان دانشگاه، در قالب word و در 185 صفحه، قابل ویرایش، شا

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa