پلاسفا | plusfa

بررسي طلاق و فسخ نکاح و موارد و قواعد آن و مروري بر تفاوت طلاق و فسخ نکاح

مقدمه تعريف خانواده 1« ازنظر حقوقي محض خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصي كه به واسطه قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب يانكاح

3,500

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسي طلاق و فسخ نکاح و موارد و قواعد آن و مروري بر تفاوت طلاق و فسخ نکاح
 

توضیحات >>

مقدمهتعريف خانواده :1« ازنظر حقوقي محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصي كه به واسطه قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب يانكاح يا رضاع حاصل مي شود وخود نكاح ، عقدي است كه به واسطه آن زن و مرد به قصد مشاركت در زندگي وتعاون بايكديگر قانوناً متحد شده اند واين تعريفي است كه حقوقدانان ما تقريبا به طور هم آهنگ از نكاح نموده اند »«خانواده به معناي عام ، ياخانواده گسترده عبارت ازگروهي است مركب ازشخص وخويشان نسبي همسر او ، گروهي كه ازيكديگر ارث مي برندمواد 862، 1032 قانون مدني طبقات اقرباء نسبي را بيان مي كند »« ماده 1032 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است .طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنهاطبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .«ضابطه اين خانواده ، همان ارث بردن است البته نكاح با بعضي ازاقرباء سببي قانوناً ممنوع است.»« ماده 1047 قانون مدني بيان ميدارد : « نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع است :1 بين مردومادر وجدات زن اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي ورضاعي .2 بين مردوزني كه سابقاً زن پدر ويايكي ازاجداد زن پسر يازن يكي ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعي باشد .3 بين مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن وشوهر زناشويي واقع شده باشد . »«حتي مامور اجراي احكام نمي تواند متصدي اجراي حكم نسبت به اشخاصي كه با آنها قرابت سببي تا درجه معيني دارد ( ماده 28 قانون اجراي احكام مدني ) به هر حال ،خانواده به معناي گسترده درقديم اهميت بيشتري داشته ولي درعصر جديد اهميت خود را تاحد زيادي از دست داده است. خانواده به فضاي خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستي آنها ست كه معمولا باهم زندگي مي كنند وتحت رياست شوهر وپدر هستند . معيار ضابطه تشكيل اين خانواده همان رياست يك شخص براعضاي آن است ماده 1105 ق .م مي گويد : درروابط زوجين رياست خانواده با شوهر است . »اهميت خانوادهخانواده ، از قديمي ترين ومهم ترين گروه است كه از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولين جمعي است كه انسان در آن وارد مي شود وآداب ورسوم اخلاقي را از آن مي آموزد .« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملي نقش موثري را ايفا مي كند به بيان ديگر ، رابطه اي نزديك بين قدرت ملي وخانواده وجود دارد وسستي وتباهي خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال مي آورد ونيزتاريخ از سستي خانواده دردورهاي انحطاط خبر مي دهد . خانواده ا زنظر اقتصادي نيز نقش مهمي را در طول تاريخ ايفا كرده است، مخصوصاً در كشور ماهنوز اكثر واحدهاي كشاورزي باهمكاري وخود ياري اعضاي خانواده اداره مي شوند. خانواده، از جهت ديگر نيز دراقتصاد كشور موثر است ، كسي كه داراي خانواده است به زندگي وفعاليت هاي اقتصادي علاقه بيشتري نشان مي دهد بيشتر كار مي كند ودرآمد بيشتري به دست مي آورد . »

خانواده از لحاظ اجتماعي :« خانواده، اولين مكتب شايسته اي است كه انسان آنرا اجتماعي بار مي آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگي ومفهوم تعاون را فرا مي گيرد وبراي شركت درگروه هاي بزرگتر آماده مي شود. همبستگي اخلاقي ، اجتماعي در خانواده سبب ميشود كه درروابط زوجين علاوه بر تمايلات جنسي ،روابط آميخته با اخلاقيات وعواطف وتعاون يگانگي به منظور تحكيم مباني انساني ايجاد شده وكانون مقدسي به منظور تامين سعادت افراد خانواده و نتيجتاً پيشرفت اجتماع به وجود آيد » .

تعريف ازدواج :« نكاح يا ازدواج درقانون مدني ايران وبسياري از كشورها تعريف نشده است نكاح درلغت به معني صم ( پيوستن ) است ودر اصطلاح حقوقي مي توان آن راچنين تعريف كرد : « نكاح قرار دادي است كه به موجب آن زن ومرددر زندگي با يكديگر شريک ومتحد شده ، خانواده اي تشكيل مي دهند...»بعضي ازاستادان حقوق درتعريف نكاح گفته اند :« نكاح عبارت از ، رابطه حقوقي است كه به وسيله عقد بين مرد وزن حاصل مي گردد وبه آنها حق مي دهد كه تمتع جنسي ازيكديگر ببرند » .البته تمتع جسمي ازمهمترين اغراض نكاح است وشايد مهم ترين هدفي است كه اشخاص را به عقد نكاح وا مي دارد ولي اغراض ديگري مانند توالد وتناسل وهمكاري درزندگي نيز در نكاح وجود دارد .بعضي ازحقوقدانان اسلامي نكاح را چنين تعريف كرده اند: « نكاح، عقدي است كه به هر يك از زوجين حق استمتاع ازديگري را به وجه مشروع مي دهد »اگراستمتاع را دراين تعريف به معني عام وشامل هرگونه بهره گيري بدانيم تعريف مذكور به جا وقابل قبول خواهد بود .»دراينجا به تعريفي كه فقه از نكاح كرده است مي پردازيم :« النُكاحُ مُستحبُّ مؤكَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّي أنَّ المتّزوَجَ يُحِرزُ نصفَ دينهِ ورويَ: ثُلثا دينه. وَهيَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »ترجمه اينكه : » ازدواج كردن از مستحبات موكد است وفضيلت آن درميان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا كه رهبران ديني گفته اند كسي كه ازدواج مي كند نيمي ازدين خود را حفظ مي كند ودرروايتي آمده است ، دو سوم دين خود را حفظ ميكند واختيار كردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترين بهره ها وفايده ها به شمار مي رود»«درحقوق انگليس نيز ،تعريف مشهور لرد پنزنسLord penzance كه نكاح را ،اتحاد ارادي بين زن ومرد براي مدت عمر دانسته است » .


مبانی نظری جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی
مبانی نظری جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات62حجم180/436 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این نوشتار فصل دوم پایان نامه فسخ نکاح با عنوان جایگاه بیماریهای
پروپوزال جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی
پروپوزال جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات42حجم163/906 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پروپوزال در مورد فسخ نکاح و با عنوان تحلیل فقهی و حقوقی جایگ
موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی
موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات152حجم235/843 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد فسخ نکاح و با عنوان برر
مبانی نظری موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی
مبانی نظری موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات62حجم180/465 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این نوشتار فصل دوم پایان نامه فسخ نکاح با عنوان موارد فسخ نکاح ا
پروپوزال موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی
پروپوزال موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه در وضعیتهای سخت پزشکی
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات42حجم163/934 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل این پروپوزال در مورد فسخ نکاح و با عنوان تحلیل فقهی و حقوقی موارد
عیوب موجب فسخ نکاح
عیوب موجب فسخ نکاح
در دانلود تحقیق رشته حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم0/69 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته حقوق چکیده اصل ا
تحیق فسخ نکاح
تحیق فسخ نکاح
دانلود تحیق با موضوع فسخ نکاح، در قالب word و در 83 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: اهميت خانواده:خانواده، از قديمي ترين و مهم ترين گروه است كه از آغاز بش
تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج
تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات152حجم235/869 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد فسخ نکاح و با عنوان می باشد.ف
مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج
مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی فسخ نکاح با موضوعیت بیماریهای جدید و لاعلاج
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات62حجم0/20 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این مبانی نظری در مورد فسخ نکاح و با عنوان تحلیل فقهی و حقوقی فسخ ن

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa