پلاسفا | plusfa

پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت)

فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست جدولها ط فهرست شكلها ي فصل 1 مقدمه 1 1 1 پيشگفتار 1 1 2 واتر جت water jet چیست 2 1 3 چگونه با واتر جت جت آب ماشینکاری می کنند

22,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت)
 

توضیحات >>

فهرست مطالبعنوان صفحهفهرست جدول‌ها ‌طفهرست شكل‌‌ها ‌يفصل 1 مقدمه 11 1 پيشگفتار 11 2 واتر جت (water jet) چیست؟ 21 3 چگونه با واتر جت (جت آب) ماشینکاری می کنند؟ 41 4 فرآیند های مشابه: 71 5 اجزای تشکیل دهنده : 81 6 طرز کار 141 7 فوايد water jet cutting : 161 8 تاریخچه 191 9 سیستمهای ابتدایی جتآب 201 10 جتآب با مواد ساینده 20فصل 2 سیستمهای جتآب و جتآب با مواد ساینده 232 1 آشنایی با سیستمهای جت آب 232 2 کاربردهای جتآب 242 2 1 سوراخکاری با فشار آب همراه مواد ساینده 312 3 کاربرد واترجت در صنایع غذایی 342 4 برشکاری با جتآب 35فصل 3 دستگاه برشکاری با جتآب 363 1 ویژگیهای فرآیند 383 2 عملکرد فرآیند 383 3 کاربردهای فرایند 393 4 ماشینکاری توسط جت آب ساینده 393 4 1 اصول کار 393 5 دستگاه جت آب با مواد ساینده 413 5 1 سیستم پمپاژ 423 5 2 سیستم تغذیه ساینده 423 5 3 نازل جت ساینده 423 5 4 گیره 443 5 5 متغیرهای فرایند 443 5 6 آب 443 6 ساینده ها 473 7 پارامترهای برش 503 8 مزاياي ماشين‌كاري با جت مواد ساينده 543 9 سوالات متداول 573 9 1 آیا می توان فولاد به ضخامت 6 اينچ را با آب ببريد؟ 573 9 2 عمر نازل برش‌كاري؟ 573 9 3 مدت كاركرد مفيد تيوب مخلوط‌كننده؟ 583 9 4 هزينه اصلي عملياتي چیست؟ 583 9 5 تلرانس‌ها و دقت‌هاي قابل دستيابي؟ 583 9 6 جنس قطعه كار؟ 593 9 7 ضخامت قطعه كار؟ 593 9 8 دقت و پايداري ميزكار؟ 593 10 كنترل جت مواد ساينده 603 11 ماشینکاری با جت آب 623 12 اجزای مکانیکی دستگاه 633 12 1 سیستم پمپاژ 633 12 2 انباره 653 12 3 فیلتر 653 12 4 خطوط انتقال سیال 663 12 5 شیر قطع و وصل 663 12 6 مجموعه نازل 673 12 7 مواد افزودنی 693 12 8 جمع کننده آب 69فصل 4 پارامتر های فرایند 714 1 توانایی و قابلیت های فرایند ماشینکاری با واترجت 734 2 مزایا و معایب فرآیند ماشینکاری با جتآب 74فصل 5 جزییات سیستمهای با فشار بالا 755 1 معرفی 755 2 توان ورودی به پمپ آب: 775 3 توان خروجی پمپ به آب: 775 4 توان خروجی جت در نازل 775 5 توان داده شده به سطح کار: 79فصل 6 انتخاب پمپ برای سیستم جت ساینده 826 1 انتخاب پمپ []. 826 2 پمپهای سه پیستون و جابجایی مثبت 836 3 عملیات لولهکشی فشار قوی 916 4 مقایسه پمپهای پیستونی با پمپهای تشدیدکننده [8] 92فصل 7 مقدمه اي بر کامپوزيتها و کاربرد آنها 977 1 تعريف کامپوزيت 977 2 تاريخچه کامپوزيتها 977 3 مزاياي استفاده ازكامپوزيت ها 987 4 كاربرد کامپوزيتها 997 5 طبقه بندي کامپوزيتها 1017 5 1 کامپوزيتهاي ذره اي(تقويت شده باذرات 1017 5 2 کامپوزيتهاي ليفي(تقويت شده باالياف) 1027 6 انواع الياف مورداستفاده دركامپوزيت ها 1037 6 1 الياف شيشه: 1037 6 2 الياف كربن 1047 6 3 الياف آراميد (كولار) 1047 6 4 الياف برن (Boron ) 1057 6 5 الياف پلي اتيلن 1057 6 6 الياف سراميكي 1057 6 7 الياف فلزي 1057 7 ماتريس هاي پليمري 1067 7 1 ماتريس اپوكسي 1067 7 2 ماتريس پلي استر 1077 7 3 ماتريس فنوليك 108فصل 8 بررسی پژوهش های اخیر در زمینه واتر جت 1098 1 بررسی تجربی زبری سطح در فرآیند واتر جت [] 1098 2 مکانیزم شکلگیری Striation [] 1098 3 زبری سطح در نمونه های تیتانیومی [] 1108 4 تورق در نمونه های کامپوزیتی [] 1108 5 تورق در کامپوزیت گرافیت/اپوکسی حین فرآیند واترجت [] 111فصل 9 مقایسه واتر جت و سایر فرآیندها 1129 1 مقایسه ای فرآیندهای برش پلاسما، لیزر و واترجت 1129 2 مقايسه توليد فرآيند واتر جت ساينده با ليزر: 1169 3 مقايسه جت آب ساينده با اسپارک و وايرکات: 1179 4 مقايسه جت ساينده با پلاسما: 1179 5 مقايسه جت ساينده با شعله گاز: 118فصل 10 جمعبندی و پیشنهادات 119فصل 11 پیوست الف) دستگاه های واترجت 12011 1 نمونه های از نازل های مورد استفاده در واتر جت 12211 2 نمونه های از پمپهای مورد استفاده در واترجت 12411 3 نمونه های از کاربردهای واترجت 126فهرست مراجع 129فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول ‏6 1. تفاوت فشار و حجم خروجی با توجه به تغییر قطر پیستون 86جدول ‏6 2: مقایسه پمپهای لنگی با پمپهای تقویت کننده 94جدول ‏8 1: هزینه های جاری هر ماشین / شیفت (ریال) 112جدول ‏8 2: هزینه های سربار هر ماشین (ریال) 112جدول ‏8 3: هزینه های هر ماشین / شیفت (ریال) 112جدول ‏8 4: مقایسه هزینه های برش با مواد مختلف طی فرآیندهای گوناگون در هر شیفت 113جدول ‏8 5: مقایسه کلی انواع فرآیند های برش 113

فهرست شكل‌‌هاعنوان صفحهNo table of figures entries found.شکل ‏1 1. سیستم جت آب با مواد ساینده []. 22شکل ‏2 1. کاربرد جت آب دربرش مواد مرکب []. 25شکل ‏2 2. استفاده از سیستم جتآب در معادن [4]. 28شکل ‏2 3. برشکاری با جتآب [4]. 29شکل ‏2 4. ایجاد سوراخ های با اشکال متفاوت توسط جت ذرات ساینده [4]. 32شکل ‏2 5. تولید قطعات مختلف توسط واترجت با مواد ساینده [6]. 33شکل ‏3 1. شماتیک عملکرد سیستم برشکاری واترجت [1]. 36شکل ‏3 2. نمایی از جت آب ساینده 41شکل ‏3 3. نازل جت آب ساینده ، (a) جزییات ساختمان (b) : نازل با یک جت و تغذیه کناری ، (c) نازل با تغذیه مرکزی و چند جت [2] 43شکل ‏3 4. تأثیر فشار جت آب بر عمق ماشینکاری شده (الف ) در قطعه کار از جنس فولاد نرم برای دبیهای مختلف ساینده (لعل #80 ، قطر نازل ، ( dn ),(u=15 cm/min ,0.025 = (ب)برای قطرهای مختلف نازل( (dn قطعه کار از آلومینیوم T6 6061 (لعل # 80، kg/min 93 /0 = Ma ، cm/min 20= U) [1]. 46شکل ‏3 5: روابط بین دبی ساینده و عمق برش برای (الف) قطعاتکار مختلف با استفاده از لعل به عنوان ساینده ، قطر نازل ( cm/min 15 u = ، 25 0/0 = ، 207 p = ) (ب ) برای قطرهای مختلف نازل روی قطعه کار آلومینیمی ( لعل # 60 ، 207 p = ، Min/ cm 20u = ) [1]. 48شکل ‏3 6 . تأثیر اندازه ذره برشکاری چند مرحلهای در فولاد زنگ نزن ) [6].M= 8/1 k g /min ، U = 20 cm /min , =0 / 0 71 cm ,p = 276 m ( لعل،). 49شکل ‏3 7. تغییر عمق برش با تغییر دبی ساینده های مختلف با استفاده از فولاد ابزار به عنوان قطعهکار (MPa 207 = p وcm 510/0 = dn وcm/min 25 = U ) [1]. 50شکل ‏3 8 : تأثیر سرعت حرکت بر عمق برش [1]. 51شکل ‏3 9. تغییر عمق برش با تغییر تعداد پاس ها. 52شکل ‏3 10. تأثیر فاصله پیشانی نازل تا قطعه کار [1]. 53شکل ‏3 11. تأثیر فاصله پیشانی نازل تا قطعه کار در مسیر برش[5] 54شکل ‏3 12. نمای یک سیستم ماشینکاری با جت آب [2]. 63شکل ‏3 13. نمای از انواع نازلهای مورد استفاده در واترجت با مواد ساینده [4]. 68شکل ‏4 1. ارتباط بین قطر نازل، فشار، دبی، جریان و اندازه پمپ [2]. 72شکل ‏4 2. ماشینکاری جتآب روی یک نوار به شکل نیمقوس. 73شکل ‏6 1. نمای از پمپهای سه پیستون 84شکل ‏6 2. حرکت دادن پیستونها به کمک صفحه نوسان کننده. 87شکل ‏6 3. سطح مقطعی از یک پمپ سه پیستونی 89شکل ‏6 4. نمایی از یک پمپ سه پیستونی[4]. 89شکل ‏6 5. نمایی از پمپهای واترجت [3]. 96شکل ‏6 6. پمپ مورد استفاده در سیستم واترجت برای تولید جریان و فشار بالا. 96شکل ‏2 1: نمونه هايي ازكاربرد كامپوزيت هادرصنايع مختلف 100
بررسی اثر پارامترهای فرآیند متالورژی پودر در تولید كامپوزیت زیرکن
بررسی اثر پارامترهای فرآیند متالورژی پودر در تولید كامپوزیت زیرکن
هدف از این سمینار می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات51حجم2/865 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود سمینار مهندسی صنایع چکیده کامپوزیت های زمینه آلومینیو
تحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای موثر بر آن
تحقیق انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای موثر بر آن
دانلود تحقیق در مورد انتقال حرارت جابجایی اجباری در نانوسیالات و بررسی پارامترهای موثر بر آن، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ويرايش، شامل: ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑ
بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون
بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون
دانلود مقاله مشخصات فایل تعداد صفحات9حجم0/276 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی معدن چکیده کانسار پرفیری مس سونگون شامل
مدل سازی ریاضی برج جذب جهت حذف سولفد هیدروژن و بررسی پارامترهای عملیاتی موثر با نرم افزار کامسول
مدل سازی ریاضی برج جذب جهت حذف سولفد هیدروژن و بررسی پارامترهای عملیاتی موثر با نرم افزار کامسول
فصل 1 : راهنمای کاربری لزوم جداسازی سولفید هیدروژن و کربن دی اکسید فرآیندهای حذف سولفید هیدروژن و کربن دی اکسید جداسازی با استفاده از کریتات ها فرایند کربنات پت
پاورپوینت واتر جت ( برش با فشار آب ) Water Jet Cutting
پاورپوینت واتر جت ( برش با فشار آب ) Water Jet Cutting
دانلود پاورپوینت با موضوع واتر جت، در قالب ppt و در 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت : مـقـدمـه : Water : آب Jet : فواره Cutting : برش عنصر کليدي اين فر
واتر مارک  psd پارس هایپر
واتر مارک psd پارس هایپر
واتر مارک psd پارس هایپر
تحقیق در مورد واتر جت
تحقیق در مورد واتر جت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : 1 - واتر جت چیست ؟ برش
تحقیق درباره واتر جت چیست
تحقیق درباره واتر جت چیست
این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 11 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa