پلاسفا | plusfa

اقدام پژوهی: چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

فهرست مطالب چکيده 4 مقدمه 7 توصيف وضع موجود 9 گردآوری داده ها &ndash شواهد 1 12 تجزيه و تحليل و تفسير داده ها 19 راه کارهای پيشنهادی 22 خلاصه اجرای راه کارهای

2,500

قیمت

آنسل

فروشگاه

اقدام پژوهی: چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟
 

توضیحات >>

فهرست مطالبچکيده 4مقدمه 7توصيف وضع موجود 9گردآوری داده ها – شواهد 1 12تجزيه و تحليل و تفسير داده ها 19راه کارهای پيشنهادی 22خلاصه اجرای راه کارهای پيشنهادی سال گذشته و نظارت بر آن 24اجرای راه حل دوم 26اجرای راه حل سوم 27اجرای راه حل چهارم 28اجرای راه حل پنجم 30اجرای راه حل ششم 30اجرای فعاليت های تکميلی در سال جاری و نظارت بر آن 32نتايج به دست آمده از اجرای راه حل ( شواهد 2 ) 49ارزيابی تاثير اقدام جديد و اعتبار آن 50اعتبار يابي 55تجديد نظر و پيشنهادها 57فهرست منابع 59نتايج فرم های تکميل شده توسط دانش آموزان 60

چکيدهدر سال تحصیلی 92 91 كه در مدرسه عفت حاجی آباد شهرستان علی آباد به كار داشتم با هدف افزایش علاقه مندی دانش آموزان به رسم هندسی کتاب ریاضی راهنمایی طرحی را با شش راه كار بردانش آموزان مدرسه راهنمایی عفت حاجی آباد ارائه دادم . راه کارهای انجام شده عبارتند از : 1 بازدید اماکن متبرکه 2 رسم چند قوس و و گنبد 3 طراحی چند قطعه مکانیکی توسط دانش آموز 4 درست کردن الگوی فراکتال هندسی 5 معرفی ستاره جغرافیا که معرف جهات اصلی و فرعی در جغرافیاست 6 معرفی چند کتاب .علی رغم نتایج مثبتی که انجام این طرح براي من ودانش آموزان داشت بعضی از راه کارها ناتمام ماند یا موفق به اجرای آنها نشدم. بنابراین با یک رویکرد فرایندی و راهبردی منسجم طرح های قبلی را با کمی تغییر و اصلاح مجدد و روش های جدید و متنوع ديگر به تقویت موضوع در دانش آموزان و دبیران محترم ریاضی پرداختم .در راه کارهایم برای حل این مسئله با فعالیت های تکمیلی سعی کردم دانش آموزان ودبیران ریاضی را با کاربرد و کارایی رسم های تزیینی و فنی در مکان ها و موقعیت های مختلف آشنا کنم تا یک تصویر عینی ساده و روشن در ذهن آنان بوجود آید و زمینه را برای علاقه مندی آنان ایجاد کنم .به منظور آشنایی و تعمیم و تطبیق کاربرد رسم ریاضی ، کاربرد رسم های كتاب دوره راهنمایی را در منبت کاری آینه کاری و... نشان دادم ، همچنین با در اختیار گذاشتن طرح هایی دانش آموزان احجام هندسی زیبا و نقوش سنتی و معماری را با اشکال هندسی درست کردند .کاربرد رسم را در تذهیب و الگوهای خیاطی به آنان شناساندم ، شش کتاب درزمینه آشنایی با رسم جهت مطالعه به دانش آموزان و همکاران معرفی نمودم .از جمله اقدامات انجام شده برای دبیران تهیه پوستر و برنامه Power point بود . پس از اجرای این راه کارها دبیران ریاضی نیز نسبت به رسم هندسی بی تفاوت نبودند. همچنین دانش آموزان اعتراف بر جذاب بودن رسم هندسه و زنگ ریاضی كردند . آنان رسم ابتکاری شان را بصورت کارت پستال در آورده و به معلم شان تقدیم می کنند اولیای آنها نسبت به اجرای این طرح اظهار رضایت نمودند . درضمن تدریس ریاضی به شیوه نو و جدید تحقق یافت . نتایج به دست آمده حاکی از افزایش علاقه مندی و توجه دانش آموزان و دبیران ریاضی به رسم هندسی می باشند .

کليد واژه ها : فعالیت هاي تکمیلی ، كاربرد رسم تزیینی و فنی در زندگي ، اماكن مذهبيمقدمه

چو بنگریم کرات ، سیارات و ستاره ها را برمداری از نظم ریاضی ببینیم که اندک تغییری در این حرکت می توانست نابودی را به ارمغان آورد و چون گوش فرا دهیم هر ترنمی جان مایه ای از راز ریاضی را به جان دارد .ریاضی علم مناظر و مرایا ، علم مقابله و اعداد و علم فهم و نجات ، گاه نهایت را چنان نزدیک که می توان چشم پوشید و گاه نزدیک را چنان دور که عالمی به یاری خواستن . سایه ذره لطف الهی چون بر دلی افتد مجنون وار شیدای دو چندانش کند تا رخصتی یابد وبا چشمه دل ذره بیند و چون ذره در ذره افتد کمال هنر در هر ذره کاینات بیند و اقرار نماید که اوست اولین معلم ریاضی و اولین معلم هنر . ( مظفر غربي )در این سیر سایه رضوان بردلم افتاد و درپی فرصتی تا اولین معلم هستی را از خود خشنود گردانم قلم وجان در وادی عشق به مشق واداشتم وبا تلاشی بدون چشم داشت سعی کردم که دانش آموزان و دبیران ریاضی را به رسم هندسي که بخشی از درس ریاضی راهنمایی است علاقه مند کنم .امید است مثمر ثمر واقع شده و مورد عنایت همکاران و خوانندگان عزیز قرار بگیرد .


اقدام پژوهی چگونه مشکلات درس عربی دانش آموزان را رفع کنیم
اقدام پژوهی چگونه مشکلات درس عربی دانش آموزان را رفع کنیم
چگونه مشکلات درس عربی دانش آموزان را رفع کنیم 95-94 فهرست مطالب عنوان مقدمه تشخیص و بیان مسئله بیان وضعیت موجود گردآوری اطلاعات و شواهد (1) گردآوری اطلاعات و شواهد (2) انتخاب راه جدید و موقتی نتیجه گیری مقدمه: امروزه در آموزش و پرورش دنیا دو جزء لاین
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم رفتار ناپسند  را در دانش آموزم برطرف كنم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم رفتار ناپسند را در دانش آموزم برطرف كنم
فهرست مطالب چكیده. 3 مقدمه. 4 توصیف وضعیت موجود. 5 تعریف واژگان. 6 گرد آوری اطلاعات (شواهد 1). 6 مشاهده. 6 شیوه های مشاهده. 6 الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری. 6 هفته اول. 7 مصاحبه:. 7 یافته های علمی. 8 عوامل موثر بر پرخاشگری. 8 عوامل خانوادگی پ
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس محمود از آموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس محمود از آموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم
فهرست مطالب مقدمه 3 بیان مساله: 4 توصیف وضعیت موجود 5 توصیف روستا: 5 توصیف کلاس درس: 5 توصیف دانش آموز: 6 بیان مساله: 7 گردآوری اطلاعات 7 پیرامون مساله 7 ترس چیست؟ 7 روش های درمان ترس 9 گردآوری شواهد (1) 10 تجزیه و تحلیل اطلاعات : 13 اجرای راه حل 14
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد
مقدمه. 3 مسئله. 4 گردآوری اطلاعات از وضع موجود(شواهد1). 5 3- راههای پیشنهادی. 6 تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6 انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آنها. 6 1-پرسش و پاسخ گروهی. 7 2-استفاده از رایانه و نمایش فیلم. 7 3- استفاده از تصاویر و نقشه ها. 8 4- خوان
اقدام پژوهی: چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟
اقدام پژوهی: چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟
فهرست مطالب چکیده 2 مقدمه: 3 بيان مسئله: 6 گردآوری شواهد 1 7 هدف هاي کلي درس تاريخ در دوره متوسطه 9 الف) هدف هاي شناختي 9 هدف هاي درسي در پايه دوم متوسطه 11 ج) هدف هاي مهارتي 13 هدف هاي درسي در پايه سوم متوسطه 13 ج) هدف هاي مهارتي 15 1.توانايي نسبي ب
اقدام پژوهی: چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟
اقدام پژوهی: چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟
فهرست مطالب مقدمه: 4 توصیف وضع موجود: 5 جمع آوری شواهد 1 6 ۱ـ مشاهده ی رفتار فاطمه: 6 ۲ ــ مصاحبه با فاطمه: 6 ۳ ـ مصاحبه با همکاران: 7 ۴ ـ مصاحبه با معاون مدرسه خانم خاکی معاون پایه: 10 ۵ ـ مصاحبه با مادر دانش آموز: 11 ۶ـ در اینترنت سایت www.aftabir.
اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی را افزایش دادم
اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی را افزایش دادم
فهرست مطالب چکیده :. 3 بیان مسئله. 6 توصیف وضع موجود ( شواهد 1 ). 8 الف- شاخص های کیفی وضع موجود :. 8 با بررسی نتایج حاصل از آزمون ادبیّات فارسی دی ماه دریافتم : 9 ب - شاخص های کمی وضع موجود :. 9 جدول شماره 1:جدول درصد فراوانی نتایج آزمون ادبیّات فار
پاورپوینت ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SPACE)
پاورپوینت ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SPACE)
دانلود پاورپوینت با موضوع ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SPACE)، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: دلايل شكست استراتژي‌ ها الگوی جامع مديريت استراتژيک چارچوبي جامع براي تدوين استراتژي ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SP
دانلود اقدام پژوهی چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم
دانلود اقدام پژوهی چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم
فهرست مطالب چکیده. 2 مقدمه. 3 توصیف وضعیت موجود. 3 وضعیت دانش آموزان. 3 گردآوری شــواهـد ۱ : 4 اهداف آموزش عربی. 4 اهداف آموزش عربی:. 5 اهمیت هدف در آموزش. 6 تقویت انگیزه درونی شاگرد. 6 پرورش ابتکار عمل و خلاقیت در دانش آموزان. 7 اهمیّت تدریس عربی در

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa