پلاسفا | plusfa

اقدام پژوهی: چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

فهرست مطالب چکیده 5 مقدمه 7 بیان مساله و توصیف وضع موجود 8 گردآوری شواهد 1 12 تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی 12 ب مشاهده 13 ج پرسش نامه 14 پیشینه

2,500

قیمت

آنسل

فروشگاه

اقدام پژوهی: چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟
 

توضیحات >>

فهرست مطالبچکیده 5مقدمه: 7بیان مساله و توصیف وضع موجود: 8گردآوری شواهد 1: 12تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی: 12ب. مشاهده : 13ج. پرسش نامه: 14پیشینه تحقیق: 14اهداف تحقیق: 15۲. نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان: 16۳. کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها : 16۴. ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاضی: 16۵. استفاده از روش ایفای نقش توسط دانشآموزان: 17۶. اطلاع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانشآموزان: 17۷. انجام ارزشیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهی آغاز تدریس: 17تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه: 19انتخاب واجرای راه حل: 19توصیف وضع مطلوب(شواهد 2): 25نتیجه گیری: 27موانع ومشکلات احتمالی : 27پیشنهادات: 28منابع ومآخذ: 29

چکیدهاز اوایل سال تحصیلی ، همواره رفتار دانش‌آموزان در زنگ ریاضی، توجه من را به موضوعی از این قرار به خود جلب می¬کرد. بدان معنا که در این زنگ، شاهد چهره¬های درهم رفته و بی حوصله¬ی آنان بودم. بعضی از دانش آموزان در این زنگ با یکدیگر صحبت می¬کردند، برخی از آن ها بی مورد اجازه¬ی بیرون رفتن از کلاس را می¬گرفتند، چند تا ازدانش¬آموزان سرشان را روی میز خود گذاشته چرت می زدند. در واقع آن چه بیش از هر چیز من را متعجّب می‌کند، کم¬تحرکی و بی¬توجهی آنان نسبت به درس ریاضی بود.اما در پایان این پژوهش :دانش¬آموزان در انجام تکالیف ریاضی دقت لازم را دارند.به درس ریاضی و فعالیت¬های آن علاقه¬ی وافری نشان می¬دهند.از نتایج آزمون مداد ـ کاغذی كه حاكي از پيشرفت آنهاست، راضی هستند.فعالیت¬های عملکردی را به دقت انجام می¬دهند.بیش¬تر دانش‌آموزان،تکالیف ریاضی را بدون کمک گرفتن از اولیا انجام می¬دهند.دفتر ریاضی خود را، تمیز و مرتب نگه داشته¬اند.به ساخت وسایل کمک آموزشی مربوط به درس ریاضی علاقه زیادی نشان می¬دهند.با روحیه¬ی شاد، فعالیتهای کلاسی حاضر را انجام می دادند.اولیای دانش¬آموزان از پیشرفت درس ریاضی آنان ابراز خرسندی می¬کنند.با کاربرد ریاضی در زندگی تا حدودی زیادی آشنا هستند.هنگام انجام فعالیت¬های ریاضی به یکدیگر کمک می¬کنند.


دانلود چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم
دانلود چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم
فهرست مطالب چکیده. 5 مقدمه:. 7 بیان مساله و توصیف وضع موجود:. 8 گردآوری شواهد 1:. 12 تعریفعملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی:. 12 ب. مشاهده :. 13 ج. پرسش نامه:. 14 پ
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌آموزان  پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم
فهرست مطالب چکیده. 5 واژگان کلیدی :. 5 مقدمه. 6 بیان مسأله. 8 توصیف وضع موجود ( شواهد 1). 10 الف. شاخص های کیفی وضع موجود. 10 ب. شاخصهای کمّی وضع موجود. 11 اهدا
اقدام پژوهی چگونه می توانم علاقه دانش آموزان مدرسه را جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم
اقدام پژوهی چگونه می توانم علاقه دانش آموزان مدرسه را جهت شرکت در نماز جماعت مدرسه افزایش دهم
فهرست مطالب چکیده. 2 مقدمه. 4 توضیح کلی مسأله. 5 چگونگی تشخیص مسأله. 5 انگیزه. 5 اهداف. 6 بیان مسأله. 6 اهمیت وضرورت. 7 شواهد (1). 8 جمع آوری اطلاعات. 10 مصاحبه
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار وفن آوری افزایش دهم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار وفن آوری افزایش دهم
فهرست مطالب چکیده :. 3 مقدمه و وضعیت موجود. 4 گردآوری شواهد (1). 5 مشاهده. 5 مصاحبه. 6 جمع آوری اطلاعات. 7 ب)یافته های پژوهشی (پیشینه تحقیقاتی): 7 ج)یافته های ع
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم
فهرست مطالب چکیده. 5 مقدمه. 6 مقدمه و وضعیت موجود. 7 شواهد (1) مشاهده. 8 فن آوری واطلاعات چیست ؟. 8 مصاحبه. 9 جمع آوری اطلاعات. 9 ج)یافته های علمی: 10 نقش فناور
اقدام پژوهی راهکار های افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی
اقدام پژوهی راهکار های افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی
فهرست مطالب چکیده.. 3 مقدمه.. 4 بیان مسأله.. 5 اهداف تحقیق.. 7 توصیف وضع موجود ( شواهد 1).. 8 الف. شاخصهای کیفی وضع موجود.. 8 ب. شاخصهای کمّی وضع موجود.. 9 گردآ
اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم
اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم
فهرست مطالب چکیده. 4 مقدمه. 5 توصیف وضعیت موجود. 5 اهمیّت و ضرورت حلّ مشکل:. 6 دلایل انتخاب موضوع اقدام پژوهی:. 7 اهداف مورد نظر در اقدام پژوهی:. 7 گردآوری اطّل
اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی را افزایش دادم
اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی را افزایش دادم
فهرست مطالب چکیده :. 3 بیان مسئله. 6 توصیف وضع موجود ( شواهد 1 ). 8 الف- شاخص های کیفی وضع موجود :. 8 با بررسی نتایج حاصل از آزمون ادبیّات فارسی دی ماه دریافتم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم مهارت انشانویسی دانش آموزان را افزایش دهم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم مهارت انشانویسی دانش آموزان را افزایش دهم
فهرست مطالب چکیده. 2 واژه های کلیدی :. 4 مقدمه. 4 گردآوری شواهد 1. 9 تجزیه و تحلیل داده ها. 10 راهكارهای اجرایی. 11 گردآوری اطلاعات شواهد 2. 14 پیشنهادات. 16 نت

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa