پلاسفا | plusfa

بررسی ديه و فلسفه و انواع و احکام آن

فهرست ديات ديه ديه نفس احكام ديه ديه در اسلام فلسفه وجودي ديه چيست انواع و اقسام ديه ديات همانطور كه قبلا بيان شد حقوق جزاي اسلامي بر پايهفقه اماميه در مباحث

2,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسی ديه و فلسفه و انواع و احکام آن
 

توضیحات >>

فهرست:ديات‌ديه‌ديه‌ نفس‌احكام ديهديه در اسلامفلسفه وجودي ديه چيست ؟انواع و اقسام ديهديات‌همانطور كه‌ قبلا بيان‌ شد حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ بر پايه‌فقه‌ اماميه‌ در مباحث‌ فقهي‌ حدود، تعزيرات‌، قصاص‌،ديات‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ تقسيم‌ بندي‌ بر اساس‌مجازات‌ است‌ به‌خلاف‌ آنچه‌ كه‌ در دانشكده‌هاي‌ حقوق‌،واحدهاي‌ حقوق‌ جزا تقسيم‌ بندي‌ شده‌ است‌ زيرا مبناي‌آن‌ تقسيم‌بندي‌ جرم‌ است‌ لذا جرايم‌ عليه‌ اموال‌ يا جرايم‌عليه‌ اشخاص‌ و... واحدهاي‌ جزاي‌ اختصاصي‌ را تشكيل‌دادند. بررسي‌ حقوق‌ زنان‌، طي‌ مباحث‌ حدود، قصاص‌ وادله‌ اثبات‌ جرايم‌ مرتبط با آن‌ مجازات‌ها انجام‌ شد و اكنون‌به‌ مقايسه‌ حقوق‌ جزايي‌ زنان‌ با مردان‌ به‌ لحاظ جنسيت‌متباين‌ اين‌ دو نسبت‌ به‌ مجازات‌ ديه‌ مي‌پردازيم‌. مبحث‌ديات‌ در كتاب‌ چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ طي‌ سيزده‌باب‌ از ماده‌ 294 تا 497 آمده‌ است‌.ديه‌كلمه‌ ديه‌ مصدر ثلاثي‌ از ريشه‌ «ودي‌» مثال‌ وادي‌ است‌كه‌ فاءالفعل‌ حذف‌ شده‌ و به‌ جاي‌ آن‌ در آخر كله‌ تاي‌ گرد(ه‌) آمده‌ است‌ مانند (وصل‌، صله‌ ـ وهب‌، هبه‌) در لغت‌ درمعناي‌ لازم‌ روان‌ و جاري‌ شدن‌ و در معناي‌ متعدي‌ نزديك‌گردانيدن‌ آمده‌ است‌، اما وقتي‌ كه‌ واژه‌ ودي‌ با قتيل‌ بيايد به‌معناي‌ خونبها را پرداختن‌ است‌، بنابراين‌ ديه‌ را حق‌ قتيل‌(مقتول‌) معني‌ كردند كه‌ جمع‌ آن‌ ديات‌ مي‌شود.اما ديه‌ در اصطلاح‌ و قانون‌، به‌ مالي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌سبب‌ جنايت‌ بر نفس‌ يا عضو به‌ مجني‌ عليه‌ يا به‌ ولي‌ يااوليا دم‌ او داده‌ مي‌شود (م‌ 294 ق‌. م‌). بنابراين‌ ديه‌، مالي‌است‌ كه‌ پرداخت‌ آن‌ به‌ خاطر جنايت‌ برنفس‌ يا اعضاي‌انسان‌ واجب‌ مي‌شود چه‌ مبلغ‌ و ميزان‌ آن‌ مشخص‌ باشد كه‌در اصطلاح‌ آن‌ را ديه‌ مي‌گويند و چه‌ مبلغ‌ آن‌ نامعين‌ باشدكه‌ آن‌ را ارش‌ و حكومت‌ مي‌نامند.در خصوص‌ اين‌ بحث‌ كه‌ ماهيت‌ ديه‌، مجازات‌ جنايت‌جاني‌ بر مجني‌ عليه‌ است‌ يا اينكه‌ خسارت‌ ناشي‌ ازصدمات‌ و لطمات‌ جاني‌ بر مجني‌ عليه‌ است‌ بين‌ فقها وحقوقدانان‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد و در اينجا كه‌ موضوع‌حقوق‌ زنان‌ در خصوص‌ ديات‌ است‌ بدان‌ نمي‌پردازيم‌.اما نكته‌ حائز اهميت‌ اينكه‌ ديه‌، همانند قصاص‌در مورد جنايت‌ برنفس‌ و اعضا مطرح‌ است‌،بنابراين‌ طرح‌ بحث‌ حقوق‌ زنان‌ در مورد ديه‌ به‌همين‌ دو مبحث‌ كلي‌ و ادله‌ اثبات‌ بزه‌ موجب‌ ديه‌برمي‌گردد و مباحث‌ ابواب‌ ديگر مانند تعريف‌ ديه‌،ميزان‌ كميت‌ ديه‌، مهلت‌ پرداخت‌ ديه‌، مسئول‌پرداخت‌ ديه‌، موجبات‌ ضمان‌، اشتراك‌ درجنايت‌ موجب‌ ديه‌ و اجتماع‌ سبب‌ مباشر به‌مطالب‌ كلي‌ و مشترك‌ بين‌ جنس‌ زن‌ و مردپرداخته‌ است‌ كه‌ بررسي‌ تفاوت‌ بين‌ حقوق‌ زنان‌ ومردان‌ مطرح‌ نيست‌.
تحقیق برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد
تحقیق برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد
حاوی 2 تحقیق با محوریت موضوع : برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد تحقیق اول: مقدمه : امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در
تحقیق در مورد تعريف ديه و جبران خسارت در حقوق جزايي ايران
تحقیق در مورد تعريف ديه و جبران خسارت در حقوق جزايي ايران
قسمتی از متن: مقدمه الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگ
تحقیق در مورد مفهوم ديه (قصاص) در اسلام
تحقیق در مورد مفهوم ديه (قصاص) در اسلام
قسمتی از متن: مقدمه الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگ
تحقیق در مورد ديه متفاوت و كفاره مساوي
تحقیق در مورد ديه متفاوت و كفاره مساوي
بخشی از متن اصلی : ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اس
مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران
مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران
دانلود تحقیق با موضوع ، در قالب word و در 160 صفحه، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش) فصل اول: تعريف ديه مبحث اول: معناي لغوي ديه
تحقیق ديه
تحقیق ديه
دانلود تحقیق در مورد دیه، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمهتعريف ديه تفسیر لغوی این مادهماهيت ‏حقوقى ديه ماهيت‏ حقوقى ديه و مجازات مالى ماهيت‏
تحقیق ديه متفاوت و كفاره متساوى
تحقیق ديه متفاوت و كفاره متساوى
دانلود تحقيق در مورد د يه متفاوت و كفاره متساوى ، در قالب doc و در 52 صفحه، قابل ويرايش، شامل: فصل اول: ديه مو فصل دوم: ديه چشم فصل سوم: ديه بيني فصل چهارم: ديه
تحقیق مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران
تحقیق مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران
دانلود تحقیق باموضوع مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران، در قالب word و در 171 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمهالف) بيان موضوع و انگيزه انت
تحقیق مفهوم  ديه (قصاص) در اسلام  مقدمه
تحقیق مفهوم ديه (قصاص) در اسلام مقدمه
دانلود تحقیق باموضوع مفهوم ديه (قصاص) در اسلام مقدمه، در قالب word و در 135 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمهالف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن ب) سوالات ج) فرضيات

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa