پلاسفا | plusfa

بررسی ورزش همگاني و اهداف و نحوه انجام و تاثیر آن بر جامعه و بررسی نقش تغذیه در ورزش

بررسی تاثیر ورزش همگانى بر جامعه و حافظه فضایی وابسته به سن شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه ورزش بدنی میتواند نروشیمیایی هیپوکمپ را تغییر داده فعالیت عصب

2,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسی ورزش همگاني و اهداف و نحوه انجام و تاثیر آن بر جامعه و بررسی نقش تغذیه در ورزش
 

توضیحات >>

بررسی تاثیر ورزش همگانى بر جامعه و حافظه فضایی وابسته به سنشواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه ورزش بدنی میتواند نروشیمیایی هیپوکمپ را تغییر داده، فعالیت عصبی، ترشح عوامل تروفیک و طول بقای سلولهای عصبی هیپوکمپ را بعد از ایسکمی افزایش دهد (1). از طرف دیگر هیپوکمپ علاوه بر نقش مهم خود در یاد گیری و حافظه در اعمال حرکتی بدن نیز همانند کورتکس مغز دخالت مینماید (2). همچنین در مطالعات الکترو فیزیولوژیک نشان داده شــده که حرکات بدنی (نظیر پریدن، دویدن و قدم زدن) فعالیت الکتریکی هیپوکمپ را افزایش میدهد که علت آن میتواند تغییر فعالت نرونی و نروترانسمیتری باشد(3,4,). یافته های فوق بیانگر تاثیر مثبت ورزش در رفتار وابسته به هیپوکمپ مخصوصا تقویت قدرت یاد گیری و حافظه فضایی است. ضمنا گزارشاتی در مورد کاهش قدرت یادگیری و حافظه فضایی وایسته به سن وجود دارد و شکل بسیار شدید آن بصورت سندروم آلزایمر در بعضی افراد پیر دیده میشود (5). با توجه به مطالب فوق این سوال مطرح میگردد که آیا ورزش بدنی میتواند از کاهش قدرت یادگیری و حافظه فضایی وابسته به سن جلوگیری نماید. در مطالعه حاضر تاثیر ورزش بر

قدرت یادگیری و حافظه فضایی در رابطه با سن مورد بررسی قرار میگیرد.بررسی سیستم آدرنرژیک و نقش اندوتلیوم عروق محیطی در مدل تجربی نارسایی قلبی ایجاد شده توسط آدریامایسین در خرگوشمقدمه: هدف از مطالعه حاضر تحقیق پاسخهای ایجاد شده توسط گیرنده های آدرنرژیک و نیز مطالعه کنتراکتیلیتی عضله صاف عروقی در عروق محیطی بزرگ بدنبال نارسایی قلبی ایجاد شده توسط آدریامایسین به عنوان یک داروی ضد سرطان است.مواد و روش کار: 60 خرگوش نر نیوزیلندی به وزن 2 تا 5/ 2 کیلوگرم (تهیه شده از موسسه پاستور تهران).در دو گروه 30 تایی دریافت کننده آدریامایسین(mg/kg. 1 تزریق IV، دو بار در هفته برای 8 هفته) (گروه آزمایش) و سالین نرمال (گروه کنترل) مورد مطالعه قرار گرفتند نارسایی قلبی در گروه آزمایش توسط هیستوپاتولوژی تایید گردید. پاسخهای وابسته به دوز افزایشی نورآدرنالین، استیل کولین، نیتروپروساید سدیم، آدنوزین، آدنوزین تری فسفات وایزوپرنالین درحلقه های عروقی شریانهای آئورت، کلیوی و سافینوس و وریدهای اجوف، کلیوی و سافینوس و همچنین کنتراکتیلیتی عضله صاف عروق تعیین گردید. آنالیز توسط T test Student's و ANOVA از طریق SPSS و تعیین pEC50 توسط نرم افزارٍPrism و رسم نمودارها توسط Excell انجام گرفت.نتایج: در مقایسه گروه آزمایش با کنترل حداکثر پاسخ انقباضی به نور آدرنالین در شریانهای آئورت کلیوی و سافینوس و وریدهای کلیوی وسافینوس تغیر نکرده ولی مقدار آن در ورید اجوف گروه آزمایش(18/±52/1) در مقایسه با گروه کنترل(27/0±10/2) دارای افزایش معنی دار بود(05/0P<.). همچنین pEC50 نورآدرنالین درآئورت گروه آزمایش(16/0±93/5)) در مقایسه با گروه کنترل(08/0±65/5) دارای افزایش معنی دار بود )050/<0.(P ولی در مورد اثرات گشادکننده استیل کولین، نیتروپروساید سدیم، آدنوزین، آدنوزین تری فسفات، ایزوپرنالین و همچنین کنتراکتیلیتی عضله صاف عروق اختلاف معنی داری دیده نشد.


تغذیه و الگوی مصرف در ایران و جهان و اثرات اصلاح الگوی تغذیه مناسب بر خونواده و جامعه
تغذیه و الگوی مصرف در ایران و جهان و اثرات اصلاح الگوی تغذیه مناسب بر خونواده و جامعه
در این پایان نامه رشته صنابع غذایی به بررسی می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات123حجم5/926 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته صنابع غ
اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه
اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات215حجم386/742 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل اقلیم کردستان به مانند هر قدرت دیگر براساس نظر
مبانی نظری اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه
مبانی نظری اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات119حجم246/640 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل برنامه های ایالات متحده در کردستان عراق و حمایت از حق فدرالی بر
پروپوزال اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه
پروپوزال اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه
هدف از این پروپوزال بررسی اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات26حجم140/777 کیلوبای
دانلود چگونه مشکل چاقی را با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب برطرف نمایم
دانلود چگونه مشکل چاقی را با انجام فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب برطرف نمایم
چکیده : چاقی یکی از مشکلات تغذیهای عمده به ویژه در کشورهای پیشرفته به شمار میآید به طوری که کلیه فعالیتهای فرد را تحت تأثیر قرار داده و حتی از نظر روانی و احساس
تاثیر تغذیه و ورزش در دوران بارداری
تاثیر تغذیه و ورزش در دوران بارداری
عنوان: کامل و مرتب و آماده پرینت / 20 صفحه ( فایل بصورت ورد می باشد) فهرست: چکیده 1 تأمین نیازهای تغذیهای در این دوران .. 2 تغییرات عمومی رژیم غذایی در دوران با
تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات255حجم308/82 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل ژئوپلیتیک شیعه ، تمام ایران، اکثریت عراق و یمن و برخی
مبانی نظری تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
مبانی نظری تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات107حجم181/1013 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل ژئوپلیتیک سوریه به گونه اي است که جایگاهی راهبردی به این کشور
پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم119/286 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل از آنجائیکه سوریه یکی از مهمترین شرکای استراتژیک ایران بویژه در

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa