پلاسفا | plusfa

بررسی اختیار و قدرت شخص حقوقی در حقوق کیفری و مسئولیت کیفری آنها

شخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آنها 4 تعریف شخص حقوقی 4 ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 4 گفتار اول توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه

4,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسی اختیار و قدرت شخص حقوقی در حقوق کیفری و مسئولیت کیفری آنها
 

توضیحات >>

شخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آنها 4تعریف شخص حقوقی 4ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 4گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها 5گفتار دوم: توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول کلی حقوق جزا: 7انواع اشخاص حقوقی 15مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 15بررسی تئوریهای حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: 17مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران 20شخصیت حقوقی به چه کسی گفته می شود؟ 21مبحث سوم: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم 22مبحث چهارم: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی 22پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی 23شخصیت حقوقی در ایران 24شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی 24قواعد مشترک اشخاص حقوقی 24مسئولیت اشخاص حقوقی 26مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی 26مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی 26مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران 27فرضیه شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 28ضمانت اجراهای مناسب علیه اشخاص حقوقی 29مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین بعد از انقلاب 30تعریف شخص حقوقی 32شخصیت حقوقی 32شخص حقوقی 33مبانی مسئولیت کیفری 34نتیجه گیری 35منابع 36

اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آنهاتعریف شخص حقوقیشخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه ، شرکتهای تجاری ، انجمنها و موقوفات.با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد.شرائط تشکیل و ضرورت وجودی آنبرای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .1 قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی2 هدف دار بودن گروهامروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی،وجود شخص حقوقی است،زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقیدر جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت­های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن­ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی­شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت­های این اشخاص می­داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می­رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می­نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می­آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی­های دیگر صنعتی و غیره می­توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت­ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند می­پردازیم.ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچه­ای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث می­گذاریم.گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنهاپیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع می­نمود. پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری می­نمود. به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود. این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحت­تر نماید. بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینه­های مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی می­نامیم پایه­گذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود می­نگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است. امروزه روابط اجتماعی به درجه­ای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد. با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکت­های حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکت­ها و نقشی که در جامعه ایفا می­کردند شد. بسیاری از تجارتخانه­های کوچکتر برای توسعه فعالیت­های خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکت­های بزرگ­تر تمایل به تاسیس شعب و شاخه­های فرعی به منظور توسعه فعالیت­های خود در ممالک مختلف داشتند. همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت می­دانند. توسعه اقتصادی شرکت­های تجاری در ماوراء بحار و مرزهای ملی و ایجاد شعبه­ها و نمایندگی­ها، تشکیل شرکت­های چند ملیتی، بین المللی شدن اقتصاد جهانی و لزوم انجام طرحهای بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان که حتی قدرتمندترین شرکت­های تجارتی به تنهایی قادر به انجام آن نبودند باعث شد از نیمه دوم قرن بیستم، کمپانی­های بزرگ که هر یک دارای قدرت قابل ملاحظه­ای بودند منابع مالی و امکانات فنی خویش را مشترکا برای انجام طرح یا مجموعه طرحهایی به کارگرفتند. به دنبال این پیشرفت­ها زمینه برای ایجاد رشته­ای به نام تجارت بین الملل فراهم شد تا مسائل حقوقی پیش آمده در این رابطه را تجزیه و تحلیل نماید. به هر حال، اشخاص حقوقی به خصوص شرکت­های تجاری با اینکه در اندازه و تاثیر متفاوت هستند اما یک نیروی قوی در سطوح جهانی، ملی و منطقه­ای تلقی شده و قدرت اقتصادی فوق العاده­ای به حساب می­آیند. اهمیت این اشخاص بویژه شرکت­های چند ملیتی، کارتلها و تراست­ها امروزه به حدی است که برخی دولت­ها خود آلت دست آنها قرار گرفته و بعضا سیاستهای خود را در جهت امیال و مطابق آنها برنامه­ریزی می­کنند. علیرغم تمامی این پیشرفتها و منافع حائز اهمیت بوده و ضرورت تفکر و اندیشیدن تدابیری در برابر آنها را دوچندان می­نماید که ذیلا به پاره­ای از این مسائل اشاره می­کنیم. الف: با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابت به شکلی تنگاتنگ بین آنها در گرفته و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقیب به هر دستاویزی تثبث جسته و در این راه حتی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نمی­نمایند که از این رهگذر خساراتی را نیز باعث می­شوند. سابقا اشخاص مدعی نیز به دلیل آنکه شخصی معینی را نمی­یافتند تا علیه او طرح دعوی نمایند، دریافته بودند که تعقیب این موسسات بی­فایده است. اما به تدریج با نضج گرفتن ادعای مدنی نسبت به شرکت­های مختلف و طلب غرامت از آنها طرح مسئولیت کیفری آنها نیز جان تازه­ای گرفت. ب: تنوع فعالیت این اشخاص به گونه­ای است که در عین حال هم تولید کننده، هم ارائه کننده خدمات و هم مبارزان سیاسی و هم کارفرما و هم آلوده کننده و محیط زیست و بالاخره هم مجرم هستند. ساختار حقوقی که آنها در چهارچوب آن به فعالیت می­پردازند، منافع آنها را تامین می­نماید. شخصیت حقوقی آنها، مالکین­شان را از نتایج کامل ورشکستگی حفظ می­نماید (چرا که تعهدات اشخاص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آنها و نیز موسسین، مجزا و متمایز می­باشد). اساسنامه و مقرراتی که این اشخاص تابع آنها هستند، مفید بودن و خوب بودن آنها را


خرید کار تحقیق مسئولیت کیفری شخص حقوقی
خرید کار تحقیق مسئولیت کیفری شخص حقوقی
حقوقی ها این بارفروشگاه همه چیز دانلود کار تحقیق شما را آماده کرده در موضوع مسئولیت کیفری شخص حقوقی. این مقاله توسط خودمان مخصوص شما طراحی شده و تمام نکات مهم د
نقش اختیار در مسئولیت کیفری و بررسی نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی
نقش اختیار در مسئولیت کیفری و بررسی نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات52حجم0/105 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حقوق نقش اختیار در مسئولیت کیفری
بررسی ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با سایر مشتقات مالی و نهادهای مشابه حقوقی
بررسی ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با سایر مشتقات مالی و نهادهای مشابه حقوقی
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات279حجم1093/514 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل بررسی قرارداد اختیار معامله به جهت حقوقی، مقایسه آن
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
هدف از این نوشتار بررسی  می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات59حجم77/170 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این تحقیق تحت عنوان « » میباشد . که ابت
مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه
مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه
هدف از این تحقیق بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات47حجم439/1007 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این تحقیق با عنوان بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اع
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات134حجم147/871 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقو
مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
هدف از این نوشتار مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ارائه می شود مشخصات فایل تعداد صفحات62حجم82/159 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحا
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات230حجم134/705 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقو

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa