پلاسفا | plusfa

بررسی مفهوم بهزیستی روان و ابعاد مختلف بهزیستی روان

بهزیستی روان شناختی در دو دهه اختر و ادبیات پژوهشی به فور مورد بررسی قرار گرفته است و دامنه مطالعات آن از حوزه ی زندگی فردی به تعاملات اجتماعی کشیده شده است کو

3,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسی مفهوم بهزیستی روان و ابعاد مختلف بهزیستی روان
 

توضیحات >>

بهزیستی روان شناختی در دو دهه اختر و ادبیات پژوهشی به فور مورد بررسی قرار گرفته است و دامنه مطالعات آن از حوزه ی زندگی فردی به تعاملات اجتماعی کشیده شده است (کول، 2002) در راستای تعریف این سازه ی مفهومی، گلداسمیت، ویوم و درایتی (1997) عقیده دارند که بهزیستی روانی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. بهزیستی، اشاره به حسی از سلامتی دارد که آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبه های فرد را در بر می گیرد. بهزیستی روانی شامل ارزش های شناختی افراد از زندگی می شود. آنها، شرایط خود را که به انتظارات، ارزش ها و تجارب قبلی شان وابسته است ارزش گذاری می کنند (دنیر، اوبشی و لوکاس، 2003) بهزیستی روانی، جزو روان شناختی کیفیت زندگی است که به عنوان درک افراد از زندگی در حیطه ی رفتارهای هیجانی، عملکردهای روانی و ابعاد سلامت روانی تعریف شده و شامل دو بخش است اولین بخش آن قضاوت شناختی درباره ی این که چه طور افراد در زندگی شان در حال پیشرفت هستند و دومین بخش آن، سطح تجربه های خوشایند است. برخی از محققان، بهزیستی روان شناختی را از نظر مولفه ها یا فرایندهای ویژه نظیر فرایندهای عاطفی مفهوم سازی می کنند (رونس، کریستن و ویزینگ، 2003).

از دیرباز دو رویکرد اصلی در تعریف بهزیستی وجود داشته است. رویکرد مبتنی بر لذت گرایی که معتقد است بهزیستی به معنای به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است. این رویکرد در طول تاریخ، حامیان خاص خود را داشته است که از آن جمله می توان اپیکور ، هابز ، و استورات میل را نام برد (کینر، 2002). این رویکرد، بهزیستی را خوشی لذت گرایانه یا شادکامی برابر می داند. دیدگاه غالب روان شناسان لذت گرا آن است که بهزیستی در برابر با شادکامی شخص و مرتبط با تجربه ی لذت در مقابل تجربه ی ناخوشی است. رویکرد دوم، مبتنی بر فضیلت گرایی ارسطو است. بر اساس این رویکرد، ارضای امیال، به رغم ایجاد لذت در ما، همیشه منتهی به بهزیستی نمی شود بلکه بهزیستی دربرگیرنده ی تلاش برای کمال و تحقق پتانسیل های واقعی فرد است که ممکن است همواره توام با احساس لذت نباشد. نظریات فضیلت گرا بر این باورند که ارضای امیال، به رغم ایجاد لذت، همواره بهزیستی را در پی ندارد و در نتیجه بهزیستی نمی تواند صرفاً به معنای تجربه ی لذت باشد (کیزه 2002)در رابطه ی امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روان شناختی در دانشجویانجعفر بهادری خسروشاهی و دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

ابعاد بهزیستی روانیدر این قسمت ابتدا مفهوم بهزیستی، الگوی رایج برای مطالعه و ابعاد مختلف آن را توضیح می دهیم و در ادامه مفهوم بهزیستی روان و ابعاد مختلف آن را تشریح می کنیم.موضوعات بهزیستی روان شامل ارتقا کنش وری بهینه و به همان میزان مداخله و کاهش نارسا کنش وری (کنش وری سازش نایافته) می باشد. بهزیستی روان شامل دو بعد گسترده است: اول، بهزیستی روان شامل عدم حضور نارساکنش وری در جنبه های روان شناختی، هیجانی، رفتاری و اجتماعی می باشد. مشکلات هیجانی و رفتاری شامل مواردی مانند: اختلال اضطراب، افسردگی روان گسیختگی و... هستند، حضور چنین شرایطی عمل کرد روزانه را مختل می کنند (مانند عملکرد در مدرسه و روابط بین شخصی) و ممکن است بهزیستی جسمانی (مانند تلاش برای خودکشی) را مورد تهدید قرار دهد. دوم، منظور از بهزیستی روان کنش وری بهینه در ابعاد روان شناختی و اجتماعی می باشد. بهزیستی روان فقط عدم حضور اختلال نیست بلکه حضور و ارتقای کنش وری بهینه شخصی و بین شخصی می باشد.صلاحیت جامعه پسند، تعاملات بین شخصی مثبت، توانایی کنار آمدن با تنیدگی ها و پریشانی ها از جمله مفاهیم مهم در بهزیستی روان مثبت می باشد (کازدین، 1993). محققان برای عملیاتی کردن مفهوم بهزیستی روان از دو سنت فوق یعنی، سنت بالینی (بعد اول) و سنت روان شناختی (بعد دوم) استفاده می کنند (کی یس، 1998؛ نقل از علی نیا کروئی، 1382).اندیشمندان از زوایای گوناگونی، بر ویژگی هایی که به دستیابی و حفظ بهزیستی روان، می انجامد تاکید ورزیده اند.سالیوان (1954) بر این باور است که در بهزیستی روان، ارزش عمده بر کنش اجتماعی موثر قرار دارد.فروم (1942) ارتباط های فرد با محیط اجتماعی، انسان نگری، آزادی و فردگرایی را مورد تاکید قرار می دهد.


ابعاد و عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی
ابعاد و عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی
هدف از این تحقیق بررسی ابعاد و عوامل موثر بر بهزیستی روان شناختی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات39حجم0/158 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل هدف از این ت
بهزیستی روانشناختی و تشریح ابعاد آن
بهزیستی روانشناختی و تشریح ابعاد آن
هدف از این تحقیق می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات31حجم138/479 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق می باشد. در زمینه ی مطالعه روان شناختی ب
مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان با تشریح ابعاد امنیت روانی و سلامت روان
مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان با تشریح ابعاد امنیت روانی و سلامت روان
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات76حجم179/492 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه ب ررسی می باشد. در ابتدا
مبانی نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف
مبانی نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کام
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف
مشخصات این متغیر:منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده د
نظریه ها و الگوهای سلامت روان و بررسی دیدگاه های مختلف سلامت روان
نظریه ها و الگوهای سلامت روان و بررسی دیدگاه های مختلف سلامت روان
هدف از این تحقیق بررسی دیدگاه های مربوط به سلامت روان و ایمان با تاکید بر آیات قرآن می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات51حجم162/416 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضی
مبانی نظری مفهوم بهزیستی روانشناختی
مبانی نظری مفهوم بهزیستی روانشناختی
پیشینه ومبانی نظری تحقیق مفهوم بهزیستی روانشناختی توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیو
كاهش ابعاد و تشریح روشهای كاهش ابعاد داده
كاهش ابعاد و تشریح روشهای كاهش ابعاد داده
تعداد متغیرهایی كه برای هر مشاهده باید اندازه گیری شود ابعاد داده نامیده می شوددر این تحقیق كاهش ابعاد و روشهای كاهش ابعاد داده مورد بررسی قرار میگیرد مشخصات فا
شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن
شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات192حجم418/450 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد پولشویی و با عنوان می باشد. پ

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa