پلاسفا | plusfa

پاورپوینت . گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد , 36 اسلاید , pptx

پاورپوینت با موضوع گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد با 36 اسلاید با عناوین زیر نگاهي به روشهاي پژوهش کيفي و تفاوتهاي آنها با روشهاي کمّي مقايسه فرايند انج

23,500

قیمت

فایل سل

فروشگاه

پاورپوینت . گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد , 36 اسلاید , pptx
 

توضیحات >>

پاورپوینت با موضوع گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ با 36 اسلاید با عناوین زیر :

نگاهي به روشهاي پژوهش کيفي و تفاوتهاي آنها با روشهاي کمّيمقايسه فرايند انجام پژوهشهاي کيفي با پژوهش هاي کمّيمعرفي روش گراندد تئوري (Grounded Theory)مراحل اجرا وچگونگي به کار گيري گراندد تئوريکاربرد گراندد تئوري در علوم اجتماعي و علوم رفتاريشيوه هاي سنجش روايي و پايايي در گراندد تئوري برخي از روشهاي کيفي: •پديدارشناسي Phenomenology •اقدام پژوهي Action Research •قوم نگاري Ethnography •بررسي موردي(مورد پژوهي) Case Study •روش دلفي Delphi Method •روش معنا بخشي Method Sense Making•گراندد تئوري Grounded Theory مبانی فلسفي پژوهشهاي کمّي و تفاوتهاي آن با پژوهشهاي کيفي •پژوهش کمّي مبتني بر تجربه گرايي و جزء نگري است اما پژوهش کيفي مبتني بر طبيعت گرايي و کل نگري مي باشد. •پژوهش کمّي اغلب قياسي و پژوهش کيفي معمولا استقرايي است. روشهاي کمّي و کيفي: متعارض يا مکمل؟ •اين دو رويکرد معمولا مکمل هم هستند.•پژوهش کيفي به پرسشهايي پاسخ مي دهد که امکان پاسخ آن در پژوهش کمّي نيست. •پژوهش کيفي در سطحي محدودتر ولي با عمقي بيشتربه موضوع پژوهش مي پردازد. •پژوهش کمّي امکان تعميم يافته هاي پژوهش کيفي را در سطحي وسيعتر فراهم مي کند. تعريف و ويژگيهاي گراندد تئوري •روش پژوهشي کاملا استقرايي (Inductive) و اکتشافي (Exploratory) که پژوهشگر در آن بجاي آزمودن تئوريهاي موجود خود به تدوين يک تئوري مي پردازد. •اين تئوري به شكل منظم و بر اساس داده هاي کيفي و واقعي شکل مي گيرد. •براي موقعيتي مناسب است كه دانش ما در مورد آن محدود است و تئوري قابل اعتنا در آن موجود نيست که بتوان بر اساس آن فرضيه اي براي آزمون تدوين کرد. گراندد تئوري از نگاه پديد آورندگان آن

”... کشف تئوري در پژوهشهاي علوم اجتماعي بر اساس گردآوري نظام مند داده ها... براي رسيدن به مرحله اي از شناخت از موضوع مورد مطالعه که ما را قادر مي سازد نظريه اي را که بر اساس داده هاي واقعي ساخته ايم ... با نظريه هاي موجود مقايسه کنيم.“

تعريف گراندد تئوري بر اساس يک تجربه

•“…فرايند ساخت يک نظريه مدون از طريق گردآوري سازمان يافته داده و تحليل استقرايي داده ها براي پاسخگويي به پرسشهاي نوين آن دسته از پژوهشهاي کيفي که فاقد مباني نظري کافي درزمينه موضوع مورد مطالعه هستند“. مراحل اجراي پژوهش در گراندد تئوري • تدوين پرسشهاي پژوهش • گردآوري داده ها • کدگذاري داده ها در سه مرحله:•کد گذاري باز• کد گذاري محوري• کد گذاري انتخابي• يادداشت برداري(ثبت انديشه ها و تفسير خود از داده ها)• نگارش و تدوين تئوري کد گذاري چيست؟ •تعريف: اختصاص نزديکترين مفهوم به کوچکترين جزءِ با معنيِ هر بخش از داده هاي گردآوري شده. •به طور کلي هر مفهوم داراي ابعاد است و هر بعد نيز داراي طيف است. •هنر گراندد تئوريست اين است که خود مفاهيم تازه کشف و آنها را تعريف کند، نه آنکه فقط بين داده هاي خود و مفاهيم از پيش موجود پيوند برقرار کند. کد گذاري باز •پژوهشگر بايد بارها و بارها داده گردآوري شده را مرور كرده و از زواياي گوناگون به آن توجه کند. •در اين مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه داده هاي گردآوري شده تلاش مي کند که مفاهيم مستتردر آن را بازشناسد. •اين مرحله باز ناميده مي شود چرا که پژوهشگر بدون هيچ محدوديتي به نامگذاري مفاهيم مي پردازد. ادامه کد گذاري باز•در کدگذاري باز پژوهشگر با ذهني باز به نامگذاري مفاهيم مي پردازد و محدوديتي براي تعداد كدها قائل نمي شود. •هدف از كدگذاري باز تجزيه مجموعه داده گردآوري شده به كوچكترين اجزاء مفهومي ممكن است. کدگذاري محوري •در کدگذاري محوري فرايند اختصاص کد به مفاهيم موجود در داده از حالت باز خارج مي شود و شکلي گزيده به خود مي گيرد. •پس از انجام كدگذاري باز پژوهشگر مي تواند محورهاي اصلي در مجموعه داده ها را مشخص كند و مرحله بعد كدگذاري را حول اين محورها انجام دهد.

کدگذاري انتخابي

•دركدگذاري انتخابي پژوهشگر با توجه به كد ها و مفاهيم شناسايي شده در دو مرحله قبل به استحكام بيشتر فرايند كدگذاري مي پردازد.•كد گذاري تنها در صورتي موفق است كه با تعامل مستمر با مجموعه داده ها همراه باشد.يادداشت برداري •پژوهشگر همزمان با گردآوري داده ها پيوسته به ثبت انديشه ها و تفسير خود از تعامل با داده مي پردازد.•بايد فيشهاي تهيه شده داراي تاريخ و عنوان مشخص باشند تا پژوهشگر در مقابل انبوهي از فيشها دچار سر درگمي نشود.

نگارش و تدوين تئوري

•در اين مرحله تصوير پژوهش براي پژوهشگر از هميشه روشنتر است. •آخرين وظيفه گراندد تئوريست اين است که آنچه را از اين تصوير مي بيند براي ديگران به تصوير کشد.

•به کمک تئوري ساخته شده مي توان فرضيه هايي تدوين کرد که پژوهشهاي بعدي به آزمون آنها بپردازند. •گراندد تئوري نه براي آزمون فرضيه که روشي براي توليد آن است.

پنج ويژگي مورد انتظار از نظريه هايي که به شيوه گراندد تئوري توليد مي شوند

•پژوهشگر را قادر به توضيح و تشريح موضوع مورد مطالعه سازد و امکان پيشگويي در مورد رخدادهاي ممکن در زمينه مورد تحقيق را فراهم کند.•در پيشرفت مباني نظري موضوع مورد مطالعه موثر باشد و در آن مشارکت کند.• علاوه بر مباني نظري در زمينه هاي عملي موضوع مورد مطالعه نيزکاربرد داشته باشد.


دانلود پاورپوینت گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟
دانلود پاورپوینت گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟
سرفصل مطالب: نگاهی به روشهای پژوهش کیفی و تفاوتهای آنها با روشهای کمّی مقایسه فرایند انجام پژوهشهای کیفی با پژوهش های کمّی معرفی روش گراندد تئوری (Grounded Theo
پاورپوینت تئوری گراندد
پاورپوینت تئوری گراندد
دانلود ، با فرمت ppt و در 53 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت :نظریه زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده ها یا نظریه پایه ای (Grounded Theory) تئوری زمینه ای
پاورپوینت گراندد تئوری و کاربرد آن
پاورپوینت گراندد تئوری و کاربرد آن
دانلود ، با فرمت ppt و در 21 اسلاید قابل ویرایش. فهرست مطالب:نگاهي به روشهاي پژوهش کيفي و تفاوتهاي آنها با روشهاي کمّي مقايسه فرايند انجام پژوهشهاي کيفي با پژوه
دانلود پاورپوینت تئوری گراندد
دانلود پاورپوینت تئوری گراندد
دانلود پاورپوینت تئوری گراندد دانلود پاورپوینت تئوری گراندد مشخصات فایل تعداد صفحات 53 حجم 171/497 کیلوبایت فرمت فایل اصلی pptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت تئ
دانلود پاورپوینت تئوری گراندد کاربرد آن
دانلود پاورپوینت تئوری گراندد کاربرد آن
دانلود پاورپوینت تئوری گراندد کاربرد آن دانلود پاورپوینت تئوری گراندد چیست و چه کاربردی دارد مشخصات فایل تعداد صفحات 22 حجم 77/646 کیلوبایت فرمت فایل اصلی pptx
پاورپوینت یک گراندد تئوری از تعویق آکادمیک
پاورپوینت یک گراندد تئوری از تعویق آکادمیک
پاورپوینت یک گراندد تئوری از تعویق آکادمیک دانلود پاورپوینت یک گراندد تئوری از تعویق آکادمیک جهت رشته مدیریت در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جام
تحقیق امضای دیجیتالی چیست و چه کاربردی دارد، در قالب ورد، 28 صفحه
تحقیق امضای دیجیتالی چیست و چه کاربردی دارد، در قالب ورد، 28 صفحه
این تحقیق در مورد امضای دیجیتالی و کاربرد آن در 28 صفحه در قالب ورد می باشد امضای دیجیتال چیست و چگونه باید آن را دریافت کرد؟3 امضای دیجیتال.3 مشخصات امضا دیجیت
تحقیق ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري
تحقیق ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري
تحقیق ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮري دانلود تحقیق با موضوع ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق :
تحیقیق تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآور
تحیقیق تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآور
تحیقیق تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآور توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتا

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa