id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی سیمان کوره ای پورتلند و سیمان EMC

  این فایل در مورد بررسی سیمان کوره ای پورتلند و سیمان EMC و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی سیمان کوره ای پورتلند و سیمان EMC
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سنگ نمک (با ظرفیت 30000 تن در سال)

  این فایل در مورد دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سنگ نمک (با ظرفیت 30000 تن در سال) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سنگ نمک (با ظرفیت 30000 تن در سال)
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سولفات سدیم

  این فایل در مورد دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سولفات سدیم و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سولفات سدیم
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ معدن تراورتن

  این فایل در مورد طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ معدن تراورتن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ معدن تراورتن
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  طرح توجیهی و کارآفرینی معدن سنگ مرمریت

  این فایل در مورد طرح توجیهی و کارآفرینی معدن سنگ مرمریت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  طرح توجیهی و کارآفرینی معدن سنگ مرمریت
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن

  این فایل در مورد طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت زمین شناسی تاریخی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت زمین شناسی تاریخی و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  دانلود پاورپوینت زمین شناسی تاریخی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  طرح توجیحی اكتشاف سنگ آهن پلاسر

  این فایل در مورد طرح توجیحی اكتشاف سنگ آهن پلاسر و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  طرح توجیحی اكتشاف سنگ آهن پلاسر
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  نظريه زمين ساخت صفحه ای

  این فایل در مورد نظريه زمين ساخت صفحه ای و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  نظريه زمين ساخت صفحه ای
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  بررسی عوامل مؤثر بر هجوم آب در معادن روباز

  این فایل در مورد بررسی عوامل مؤثر بر هجوم آب در معادن روباز و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی عوامل مؤثر بر هجوم آب در معادن روباز
  قیمت محصول
  26,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  گزارش کارآموزی معدن سنگ حوض ماهی اصفهان

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی معدن سنگ حوض ماهی اصفهان و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  گزارش کارآموزی معدن سنگ حوض ماهی اصفهان
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  گزارش كارآموزي رشته مهندسی معدن، منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان

  این فایل در مورد گزارش كارآموزي رشته مهندسی معدن، منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  گزارش كارآموزي رشته مهندسی معدن، منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  پاورپیوینت روش تولید سنگ های گرانیتی

  این فایل در مورد پاورپیوینت روش تولید سنگ های گرانیتی و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  پاورپیوینت روش تولید سنگ های گرانیتی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  تحقیق در مورد پتانسیل های معدنی

  این فایل در مورد تحقیق در مورد پتانسیل های معدنی و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  تحقیق در مورد پتانسیل های معدنی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و

  این فایل در مورد بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  ارزیابی روشهای طراحی حفاری (انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه

  این فایل در مورد ارزیابی روشهای طراحی حفاری (انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  ارزیابی روشهای طراحی حفاری (انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  بررسی معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک

  این فایل در مورد بررسی معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  بررسی معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  تحقیق معدن دولوميت

  این فایل در مورد تحقیق معدن دولوميت و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  تحقیق معدن دولوميت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل

  تحقیق ارزيابي رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل

  این فایل در مورد تحقیق ارزيابي رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل و هم اکنون در فروشگاه آریا فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:معدن
  تحقیق ارزيابي رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آریا فایل
  وب سایت
  آریا فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.