id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

  این فایل در مورد بررسی فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  بررسی فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق در مورد اوپک

  این فایل در مورد تحقیق در مورد اوپک و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت
  تحقیق در مورد اوپک
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت شیرهای صنعتی در نفت و گاز

  این فایل در مورد پاورپوینت شیرهای صنعتی در نفت و گاز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت
  پاورپوینت شیرهای صنعتی در نفت و گاز
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آشنایی با گیج های فشار

  این فایل در مورد آشنایی با گیج های فشار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  آشنایی با گیج های فشار
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مفاهیم پایه و آموزش طراحی فرایند، خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاهی

  این فایل در مورد مفاهیم پایه و آموزش طراحی فرایند، خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاهی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  مفاهیم پایه و آموزش طراحی فرایند، خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاهی
  قیمت محصول
  52,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نانو ذرات و طبقه بندی آن و نانو ذرات طلا

  این فایل در مورد نانو ذرات و طبقه بندی آن و نانو ذرات طلا و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  نانو ذرات و طبقه بندی آن و نانو ذرات طلا
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی نانو مواد و انواع آن و روش هاي توليد نانو ذرات و ساختار و خواص زئولیت ها و مقدمه اي بر كمومتري

  این فایل در مورد بررسی نانو مواد و انواع آن و روش هاي توليد نانو ذرات و ساختار و خواص زئولیت ها و مقدمه اي بر كمومتري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و پتروشیمی
  بررسی نانو مواد و انواع آن و روش هاي توليد نانو ذرات و ساختار و خواص زئولیت ها و مقدمه اي بر كمومتري
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  خوردگي در صنعت حفاري چاههاي نفت

  این فایل در مورد خوردگي در صنعت حفاري چاههاي نفت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  خوردگي در صنعت حفاري چاههاي نفت
  قیمت محصول
  43,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت

  این فایل در مورد پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بهبود عملیات شیرین سازی گاز اتان در فازهای 9و10 پارس جنوبی توسط حلال DEA

  این فایل در مورد بهبود عملیات شیرین سازی گاز اتان در فازهای 9و10 پارس جنوبی توسط حلال DEA و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  بهبود عملیات شیرین سازی گاز اتان در فازهای 9و10 پارس جنوبی توسط حلال DEA
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پروژه گاز طبیعی متراکم (CNG)

  این فایل در مورد پروژه گاز طبیعی متراکم (CNG) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  پروژه گاز طبیعی متراکم (CNG)
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت پست های گازی

  این فایل در مورد پاورپوینت پست های گازی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  پاورپوینت پست های گازی
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاه های اقیانوسی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاه های اقیانوسی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاه های اقیانوسی
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع صنعت نفت و گاز

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع صنعت نفت و گاز و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  دانلود پاورپوینت با موضوع صنعت نفت و گاز
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت پالایشگاه نفت

  این فایل در مورد پاورپوینت پالایشگاه نفت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  پاورپوینت پالایشگاه نفت
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مهندسی نفت

  این فایل در مورد دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مهندسی نفت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مهندسی نفت
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  قالب پاورپوینت آماده نفت( 80 اسلاید و قابل ویرایش )

  این فایل در مورد قالب پاورپوینت آماده نفت( 80 اسلاید و قابل ویرایش ) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  قالب پاورپوینت آماده نفت( 80 اسلاید و قابل ویرایش )
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  قالب آماده ارائه پایان نامه نفت

  این فایل در مورد قالب آماده ارائه پایان نامه نفت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  قالب آماده ارائه پایان نامه نفت
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  قالب پاورپوینت حرفه ای نفت

  این فایل در مورد قالب پاورپوینت حرفه ای نفت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:نفت و گاز
  قالب پاورپوینت حرفه ای نفت
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  استاندارد API مربوط به خطوط توليد لوله

  این فایل در مورد استاندارد API مربوط به خطوط توليد لوله و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و گاز
  استاندارد API مربوط به خطوط توليد لوله
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.