id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان

  این فایل در مورد بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی امکان سنجی پتانسیل های گردشگری در شهر سرعین با استفاده از مدل SWOT

  این فایل در مورد بررسی امکان سنجی پتانسیل های گردشگری در شهر سرعین با استفاده از مدل SWOT و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  بررسی امکان سنجی پتانسیل های گردشگری در شهر سرعین با استفاده از مدل SWOT
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

  این فایل در مورد تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم
  قیمت محصول
  34,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

  این فایل در مورد تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران
  قیمت محصول
  34,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان

  این فایل در مورد پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع برج ایفل

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع برج ایفل و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  دانلود پاورپوینت با موضوع برج ایفل
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت ارزیابی اثرات دریاچه­ های مصنوعی بر گردشگری

  این فایل در مورد پاورپوینت ارزیابی اثرات دریاچه­ های مصنوعی بر گردشگری و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت ارزیابی اثرات دریاچه­ های مصنوعی بر گردشگری
  قیمت محصول
  31,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت فصل هفتم کتاب انسان و محیط زیست (محیط زیست بستر گردشگری)

  این فایل در مورد پاورپوینت فصل هفتم کتاب انسان و محیط زیست (محیط زیست بستر گردشگری) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت فصل هفتم کتاب انسان و محیط زیست (محیط زیست بستر گردشگری)
  قیمت محصول
  29,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم

  این فایل در مورد پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم
  قیمت محصول
  31,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت پرسشنامه تهیه و تدوین طرح کسب و کار (شرکت توریستی سیاحتی - زیارتی)

  این فایل در مورد پاورپوینت پرسشنامه تهیه و تدوین طرح کسب و کار (شرکت توریستی سیاحتی - زیارتی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت پرسشنامه تهیه و تدوین طرح کسب و کار (شرکت توریستی سیاحتی - زیارتی)
  قیمت محصول
  28,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت رضایتمندی گردشگری

  این فایل در مورد پاورپوینت رضایتمندی گردشگری و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت رضایتمندی گردشگری
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت آشنایی با مدل باتلر

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با مدل باتلر و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت آشنایی با مدل باتلر
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت بازاریابی گردشگری

  این فایل در مورد پاورپوینت بازاریابی گردشگری و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت بازاریابی گردشگری
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت بازاریابی صنعت توریسم در ایران

  این فایل در مورد پاورپوینت بازاریابی صنعت توریسم در ایران و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت بازاریابی صنعت توریسم در ایران
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  قالب پاورپوینت حرفه ای گردشگری

  این فایل در مورد قالب پاورپوینت حرفه ای گردشگری و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  قالب پاورپوینت حرفه ای گردشگری
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق

  این فایل در مورد پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق
  قیمت محصول
  41,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق صنعت گردشگری در جزیره کیش

  این فایل در مورد تحقیق صنعت گردشگری در جزیره کیش و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  تحقیق صنعت گردشگری در جزیره کیش
  قیمت محصول
  32,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت خوراک به عنوان دارو

  این فایل در مورد پاورپوینت خوراک به عنوان دارو و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت خوراک به عنوان دارو
  قیمت محصول
  32,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق تصاویر دیدنی های استان کرمانشاه

  این فایل در مورد تحقیق تصاویر دیدنی های استان کرمانشاه و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  تحقیق تصاویر دیدنی های استان کرمانشاه
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.