id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی امکان سنجی پتانسیل های گردشگری در شهر سرعین با استفاده از مدل SWOT

  این فایل در مورد بررسی امکان سنجی پتانسیل های گردشگری در شهر سرعین با استفاده از مدل SWOT و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  بررسی امکان سنجی پتانسیل های گردشگری در شهر سرعین با استفاده از مدل SWOT
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

  این فایل در مورد تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم
  قیمت محصول
  19,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

  این فایل در مورد تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران
  قیمت محصول
  19,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان

  این فایل در مورد پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى

  این فایل در مورد پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت شهر باستانی همدان

  این فایل در مورد پاورپوینت شهر باستانی همدان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت شهر باستانی همدان
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع برج ایفل

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع برج ایفل و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  دانلود پاورپوینت با موضوع برج ایفل
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت صنعت گردشگری

  این فایل در مورد پاورپوینت صنعت گردشگری و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت صنعت گردشگری
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت صنایع فرهنگی در زندگی روزمره

  این فایل در مورد پاورپوینت صنایع فرهنگی در زندگی روزمره و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت صنایع فرهنگی در زندگی روزمره
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت ژيمناستيـك 1

  این فایل در مورد پاورپوینت ژيمناستيـك 1 و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت ژيمناستيـك 1
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت ترین های جهان

  این فایل در مورد پاورپوینت ترین های جهان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت ترین های جهان
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت ترین های جهان

  این فایل در مورد پاورپوینت ترین های جهان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت ترین های جهان
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

  این فایل در مورد پاورپوینت ساختمان پروما مشهد و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت ساختمان پروما مشهد
  قیمت محصول
  3,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق

  این فایل در مورد پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق
  قیمت محصول
  26,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق صنعت گردشگری در جزیره کیش

  این فایل در مورد تحقیق صنعت گردشگری در جزیره کیش و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  تحقیق صنعت گردشگری در جزیره کیش
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت خوراک به عنوان دارو

  این فایل در مورد پاورپوینت خوراک به عنوان دارو و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت خوراک به عنوان دارو
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت مسجد شیخ لطف اله

  این فایل در مورد پاورپوینت مسجد شیخ لطف اله و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت مسجد شیخ لطف اله
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت باغ شاهي هخامنشيان پاسارگاد

  این فایل در مورد پاورپوینت باغ شاهي هخامنشيان پاسارگاد و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت باغ شاهي هخامنشيان پاسارگاد
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت برج ایفل

  این فایل در مورد پاورپوینت برج ایفل و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری
  پاورپوینت برج ایفل
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.