id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی راه کارهای توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot در روستای نسر

  این فایل در مورد بررسی راه کارهای توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot در روستای نسر و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  بررسی راه کارهای توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot در روستای نسر
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی

  این فایل در مورد تحقيق اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقيق اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق توريست و تأثير آن بر امنيت ملي

  این فایل در مورد تحقيق توريست و تأثير آن بر امنيت ملي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقيق توريست و تأثير آن بر امنيت ملي
  قیمت محصول
  53,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران

  این فایل در مورد تحقيق عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقيق عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق نگاهي به جايگاه جهانگردي در ايران

  این فایل در مورد تحقيق نگاهي به جايگاه جهانگردي در ايران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقيق نگاهي به جايگاه جهانگردي در ايران
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق جهانگردی در ایران

  این فایل در مورد تحقیق جهانگردی در ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق جهانگردی در ایران
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تاريخچه جهانگردي و صنعت گردشگري

  این فایل در مورد تحقیق تاريخچه جهانگردي و صنعت گردشگري و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق تاريخچه جهانگردي و صنعت گردشگري
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  لیست موزه ها ی ایران با ویژگی ها

  این فایل در مورد لیست موزه ها ی ایران با ویژگی ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  لیست موزه ها ی ایران با ویژگی ها
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق صنعت گردشگری

  این فایل در مورد تحقیق صنعت گردشگری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق صنعت گردشگری
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آداب و رسوم استان های گیلان و مازندران

  این فایل در مورد تحقیق آداب و رسوم استان های گیلان و مازندران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق آداب و رسوم استان های گیلان و مازندران
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مدیریت بحران های صنعت گردشگری بین المللی، تحلیل CGE از حادثه 11 سپتامبر

  این فایل در مورد تحقیق مدیریت بحران های صنعت گردشگری بین المللی، تحلیل CGE از حادثه 11 سپتامبر و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق مدیریت بحران های صنعت گردشگری بین المللی، تحلیل CGE از حادثه 11 سپتامبر
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

  این فایل در مورد تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آثار تاریخی شهر اصفهان

  این فایل در مورد تحقیق آثار تاریخی شهر اصفهان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق آثار تاریخی شهر اصفهان
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسي جاذبه هاي استان كهگيلويه و بويراحمد

  این فایل در مورد تحقیق بررسي جاذبه هاي استان كهگيلويه و بويراحمد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق بررسي جاذبه هاي استان كهگيلويه و بويراحمد
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پکیج فایل های آموزشی گردشگری و صنعت توریسم

  این فایل در مورد پکیج فایل های آموزشی گردشگری و صنعت توریسم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  پکیج فایل های آموزشی گردشگری و صنعت توریسم
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران

  این فایل در مورد تحقیق نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق گردشگری استان کرمانشاه

  این فایل در مورد تحقیق گردشگری استان کرمانشاه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق گردشگری استان کرمانشاه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق عید نوروز، قدیمی ترین جشن باستانی

  این فایل در مورد تحقیق عید نوروز، قدیمی ترین جشن باستانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق عید نوروز، قدیمی ترین جشن باستانی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق اصول و مبانی صنعت جهانگردي

  این فایل در مورد تحقیق اصول و مبانی صنعت جهانگردي و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق اصول و مبانی صنعت جهانگردي
  قیمت محصول
  32,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ششم هجری

  این فایل در مورد تحقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ششم هجری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و میراث فرهنگی
  تحقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ششم هجری
  قیمت محصول
  26,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.