id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان

  این فایل در مورد بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی

  این فایل در مورد روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی
  قیمت محصول
  14,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش
  قیمت محصول
  10,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  گردشگری به عنوان یک سیستم: نمونه مشهد

  این فایل در مورد گردشگری به عنوان یک سیستم: نمونه مشهد و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  گردشگری به عنوان یک سیستم: نمونه مشهد
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی)

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی) و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی)
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  انگیزه‌ها و اولویت‌های تحصیلی گروه‌های دانشجویی ملل آسیایی كه در رشته‌های هتل داری و مدیریت توریسم تحصیل می‌كنند

  این فایل در مورد انگیزه‌ها و اولویت‌های تحصیلی گروه‌های دانشجویی ملل آسیایی كه در رشته‌های هتل داری و مدیریت توریسم تحصیل می‌كنند و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  انگیزه‌ها و اولویت‌های تحصیلی گروه‌های دانشجویی ملل آسیایی كه در رشته‌های هتل داری و مدیریت توریسم تحصیل می‌كنند
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان

  این فایل در مورد دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  معرفی شهرستان فسا

  این فایل در مورد معرفی شهرستان فسا و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  معرفی شهرستان فسا
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  معرفی استان زنجان

  این فایل در مورد معرفی استان زنجان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  معرفی استان زنجان
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی ضرورت ایجاد موزه شهر

  این فایل در مورد بررسی ضرورت ایجاد موزه شهر و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  بررسی ضرورت ایجاد موزه شهر
  قیمت محصول
  37,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  معرفی شهر دماوند

  این فایل در مورد معرفی شهر دماوند و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  معرفی شهر دماوند
  قیمت محصول
  29,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش

  این فایل در مورد بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن

  این فایل در مورد ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش

  این فایل در مورد مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری

  این فایل در مورد نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری
  قیمت محصول
  29,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن

  این فایل در مورد خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

  این فایل در مورد بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی 109 صفحه

  این فایل در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی 109 صفحه و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی 109 صفحه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری)

  این فایل در مورد پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری) و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری)
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

  این فایل در مورد بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.