id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مقاله آموزشی خلاصه سازی

  این فایل در مورد مقاله آموزشی خلاصه سازی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  مقاله آموزشی خلاصه سازی
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی

  این فایل در مورد بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  علم سنگ درمانی

  این فایل در مورد علم سنگ درمانی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  علم سنگ درمانی
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  کتاب نرم افزاری درباره هولوکاست ( یهودستیزی )

  این فایل در مورد کتاب نرم افزاری درباره هولوکاست ( یهودستیزی ) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  کتاب نرم افزاری درباره هولوکاست ( یهودستیزی )
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان سنجر با ترکان غز و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : نبرد سلطان سنجر با ترکان غز
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی

  این فایل در مورد بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی
  قیمت محصول
  12,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک

  این فایل در مورد مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول)

  این فایل در مورد آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول)
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  این فایل در مورد فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  این فایل در مورد کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مدیریت کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  این فایل در مورد مدیریت کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  مدیریت کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  این فایل در مورد مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  این فایل در مورد منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  این فایل در مورد سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

  این فایل در مورد مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

  این فایل در مورد زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پاورپوینت استاندارد توصیف و دسترسی به منابع اطلاعاتی

  این فایل در مورد پاورپوینت استاندارد توصیف و دسترسی به منابع اطلاعاتی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  پاورپوینت استاندارد توصیف و دسترسی به منابع اطلاعاتی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت استانداردهای نمایه سازی

  این فایل در مورد پاورپوینت استانداردهای نمایه سازی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  پاورپوینت استانداردهای نمایه سازی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت داده کاوی (data Mining )

  این فایل در مورد پاورپوینت داده کاوی (data Mining ) و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:کتابداری
  پاورپوینت داده کاوی (data Mining )
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.