id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

دانلود فایل پاور پوینت دعای جوشن کبیر برای پخش به روی پرژکشن

این فایل در مورد دانلود فایل پاور پوینت دعای جوشن کبیر برای پخش به روی پرژکشن و هم اکنون در فروشگاه pptgo موجود می باشد.
دسته بندی:نرم افزار های آماده
دانلود فایل پاور پوینت دعای جوشن کبیر برای پخش به روی پرژکشن
قیمت محصول
1,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
pptgo
وب سایت
فایل سل

دیوان کبیر

این فایل در مورد دیوان کبیر و هم اکنون در فروشگاه irshopfile موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
دیوان کبیر
قیمت محصول
1,100
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
irshopfile
وب سایت
فایل سل

فایل پاورپوینت بسیار زیبای جوشن کبیر

این فایل در مورد فایل پاورپوینت بسیار زیبای جوشن کبیر و هم اکنون در فروشگاه downloadfiles موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
فایل پاورپوینت بسیار زیبای جوشن کبیر
قیمت محصول
7,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
downloadfiles
وب سایت
فایل سل

پروژه آماده: بررسی معماری اسلامی - مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن (فایل ورد - word)

این فایل در مورد پروژه آماده: بررسی معماری اسلامی - مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن (فایل ورد - word) و هم اکنون در فروشگاه bestfile4 موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پروژه آماده: بررسی معماری اسلامی - مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن (فایل ورد - word)
قیمت محصول
9,100
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
bestfile4
وب سایت
فایل سل

پروژه آماده: بررسی معماری اسلامی - مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن (فایل ورد - word)

این فایل در مورد پروژه آماده: بررسی معماری اسلامی - مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن (فایل ورد - word) و هم اکنون در فروشگاه iransells موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پروژه آماده: بررسی معماری اسلامی - مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن (فایل ورد - word)
قیمت محصول
5,100
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
iransells
وب سایت
فایل سل

بتن با اسلامپ صفر، بتن بدون كارآيی (سطح کارشناسی ارشد-دانشگاه امیرکبیر) - 33صفحه فایل ورد -خط بخط با رفرنس

این فایل در مورد بتن با اسلامپ صفر، بتن بدون كارآيی (سطح کارشناسی ارشد-دانشگاه امیرکبیر) - 33صفحه فایل ورد -خط بخط با رفرنس و هم اکنون در فروشگاه concrete موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
بتن با اسلامپ صفر، بتن بدون كارآيی (سطح کارشناسی ارشد-دانشگاه امیرکبیر) - 33صفحه فایل ورد -خط بخط با رفرنس
قیمت محصول
12,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
concrete
وب سایت
فایل سل

بررسی انقلاب کبیر فرانسه

این فایل در مورد بررسی انقلاب کبیر فرانسه و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
بررسی انقلاب کبیر فرانسه
قیمت محصول
10,949
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
911
وب سایت
فایل سل

پروژه معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد

این فایل در مورد پروژه معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد و هم اکنون در فروشگاه hoopadshop موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
پروژه معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد
قیمت محصول
3,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
hoopadshop
وب سایت
فایل سل

زندگینامه کوروش کبیر

این فایل در مورد زندگینامه کوروش کبیر و هم اکنون در فروشگاه 911 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
زندگینامه کوروش کبیر
قیمت محصول
16,135
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
911
وب سایت
فایل سل

جزوه درس اقتصاد مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این فایل در مورد جزوه درس اقتصاد مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و هم اکنون در فروشگاه mechanics65 موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
جزوه درس اقتصاد مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قیمت محصول
12,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mechanics65
وب سایت
فایل سل

معماري اسلامي -مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن 50 صفحه

این فایل در مورد معماري اسلامي -مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن 50 صفحه و هم اکنون در فروشگاه saharsell موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
معماري اسلامي -مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن 50 صفحه
قیمت محصول
5,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
saharsell
وب سایت
فایل سل

جزوه درس ریاضی ۱ دکتر عرب زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این فایل در مورد جزوه درس ریاضی ۱ دکتر عرب زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر و هم اکنون در فروشگاه mechanics65 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
جزوه درس ریاضی ۱ دکتر عرب زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قیمت محصول
11,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mechanics65
وب سایت
فایل سل

جزوه ریاضی ۲ دکتر رضایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این فایل در مورد جزوه ریاضی ۲ دکتر رضایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و هم اکنون در فروشگاه mechanics65 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
جزوه ریاضی ۲ دکتر رضایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mechanics65
وب سایت
فایل سل

جزوه معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این فایل در مورد جزوه معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و هم اکنون در فروشگاه mechanics65 موجود می باشد.
دسته بندی:علوم پایه
جزوه معادلات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
mechanics65
وب سایت
فایل سل

دانلود جزوه دست نویس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها دانشگاه امیرکبیر

این فایل در مورد دانلود جزوه دست نویس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها دانشگاه امیرکبیر و هم اکنون در فروشگاه msnpro موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
 دانلود جزوه دست نویس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها دانشگاه امیرکبیر
قیمت محصول
15,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
msnpro
وب سایت
فایل سل

دانلود جزوه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون دانشگاه امیرکبیر

این فایل در مورد دانلود جزوه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون دانشگاه امیرکبیر و هم اکنون در فروشگاه msnpro موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
دانلود جزوه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون  دانشگاه امیرکبیر
قیمت محصول
15,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
msnpro
وب سایت
فایل سل

کتاب The Great Gatsby (گتسبی کبیر)

این فایل در مورد کتاب The Great Gatsby (گتسبی کبیر) و هم اکنون در فروشگاه explorershop موجود می باشد.
دسته بندی:عمومی و آزاد
کتاب The Great Gatsby (گتسبی کبیر)
قیمت محصول
2,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
explorershop
وب سایت
فایل سل

مسجد جامع کبیر یزد

این فایل در مورد مسجد جامع کبیر یزد و هم اکنون در فروشگاه architectural موجود می باشد.
دسته بندی:فنی و مهندسی
مسجد جامع کبیر یزد
قیمت محصول
1,700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
architectural
وب سایت
فایل سل

امیر کبیر از تولد تا شهادت

این فایل در مورد امیر کبیر از تولد تا شهادت و هم اکنون در فروشگاه forall موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
 امیر کبیر از تولد تا شهادت
قیمت محصول
5,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
forall
وب سایت
فایل سل

زندگی ناه کورش کبیر(30 صفحه فایل وورد)

این فایل در مورد زندگی ناه کورش کبیر(30 صفحه فایل وورد) و هم اکنون در فروشگاه yusanati موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
زندگی ناه کورش کبیر(30 صفحه فایل وورد)
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
yusanati
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.