id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  دانلود کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه ای

  این فایل در مورد دانلود کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه ای و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  دانلود کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه ای
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دانلود تحقیق کارآفرینی تايپ و تكثير

  این فایل در مورد دانلود تحقیق کارآفرینی تايپ و تكثير و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  دانلود تحقیق کارآفرینی تايپ و تكثير
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  آشنایی با الگوريتمهاي مسير يابي

  این فایل در مورد آشنایی با الگوريتمهاي مسير يابي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  آشنایی با الگوريتمهاي مسير يابي
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  نمونه سیستم رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه)

  این فایل در مورد نمونه سیستم رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  نمونه سیستم رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه)
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه)

  این فایل در مورد مقاله رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  مقاله رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه)
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم اداره برق)

  این فایل در مورد پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم اداره برق) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم اداره برق)
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

  این فایل در مورد پروژه درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  پروژه درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  آموزش مقدماتی و آشنایی با ویژوال استودیو

  این فایل در مورد آموزش مقدماتی و آشنایی با ویژوال استودیو و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  آموزش مقدماتی و آشنایی با ویژوال استودیو
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی روند ساخت یک فروشگاه اینترنتی و الکترونیکی با asp.net

  این فایل در مورد بررسی روند ساخت یک فروشگاه اینترنتی و الکترونیکی با asp.net و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  بررسی روند ساخت یک فروشگاه اینترنتی و الکترونیکی با asp.net
  قیمت محصول
  7,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوریتم های مسیریابی

  این فایل در مورد بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوریتم های مسیریابی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات با نگاهی به الگوریتم های مسیریابی
  قیمت محصول
  11,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

  این فایل در مورد انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه محاسبات ابری

  این فایل در مورد پروژه محاسبات ابری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  پروژه محاسبات ابری
  قیمت محصول
  10,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه های درس طراحی الگوریتم

  این فایل در مورد پروژه های درس طراحی الگوریتم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  پروژه های درس طراحی الگوریتم
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه پایگاه داده

  این فایل در مورد جزوه پایگاه داده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  جزوه پایگاه داده
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  لایسنس قانونی nod32

  این فایل در مورد لایسنس قانونی nod32 و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  لایسنس قانونی nod32
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  هوش مصنوعي - هوش مصنوعي‌ در بازي‌هاي كامپيوتري

  این فایل در مورد هوش مصنوعي - هوش مصنوعي‌ در بازي‌هاي كامپيوتري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  هوش مصنوعي - هوش مصنوعي‌ در بازي‌هاي كامپيوتري
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری و طراحی صفحات وب

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری و طراحی صفحات وب و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری و طراحی صفحات وب
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  طراحي و ساخت يك كارت صوت كامپيوتر

  این فایل در مورد طراحي و ساخت يك كارت صوت كامپيوتر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  طراحي و ساخت يك كارت صوت كامپيوتر
  قیمت محصول
  14,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي سيستمهاي CDMA باند وسيع

  این فایل در مورد بررسي سيستمهاي CDMA باند وسيع و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  بررسي سيستمهاي CDMA باند وسيع
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  اینورتر

  این فایل در مورد اینورتر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر
  اینورتر
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.