id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  کاهش مصرف انرژی با کلونی مورچه در شبکه حسگر بیسیم

  این فایل در مورد کاهش مصرف انرژی با کلونی مورچه در شبکه حسگر بیسیم و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  کاهش مصرف انرژی با کلونی مورچه در شبکه حسگر بیسیم
  قیمت محصول
  90,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  خلاصه سازی متن با برنامه ریزی ژنتیک

  این فایل در مورد خلاصه سازی متن با برنامه ریزی ژنتیک و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  خلاصه سازی متن با برنامه ریزی ژنتیک
  قیمت محصول
  75,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  الگوریتم های فراابتکاری

  این فایل در مورد الگوریتم های فراابتکاری و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  الگوریتم های فراابتکاری
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  بررسی یادگیری الکتورنیک ریاضی بر روی دانش آموزان دبستان با استفاده از روش tam2

  این فایل در مورد بررسی یادگیری الکتورنیک ریاضی بر روی دانش آموزان دبستان با استفاده از روش tam2 و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  بررسی یادگیری الکتورنیک ریاضی بر روی دانش آموزان دبستان با استفاده از روش tam2
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت بررسی الگوریتم تحمل پذیر جهت ایجاد انحصار متقابل توزیع شده

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی الگوریتم تحمل پذیر جهت ایجاد انحصار متقابل توزیع شده و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت بررسی الگوریتم تحمل پذیر جهت ایجاد انحصار متقابل توزیع شده
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  دانلود پاورپوینت الگوریتم ها

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت الگوریتم ها و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  دانلود پاورپوینت الگوریتم ها
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت بررسی امكان‏سنجی تفصيلی

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی امكان‏سنجی تفصيلی و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت بررسی امكان‏سنجی تفصيلی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت امنیت ارتباط از راه دور

  این فایل در مورد پاورپوینت امنیت ارتباط از راه دور و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت امنیت ارتباط از راه دور
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت امنیت اوراکل

  این فایل در مورد پاورپوینت امنیت اوراکل و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت امنیت اوراکل
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت انواع حافظه در کامپیوتر

  این فایل در مورد پاورپوینت انواع حافظه در کامپیوتر و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت انواع حافظه در کامپیوتر
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت ایمنی در حفاری

  این فایل در مورد پاورپوینت ایمنی در حفاری و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت ایمنی در حفاری
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  دانلود پاورپوینت بازارهای الكترونيكی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت بازارهای الكترونيكی و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  دانلود پاورپوینت بازارهای الكترونيكی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت بررسی بازيابی كارا و مؤثر اطلاعات وب

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی بازيابی كارا و مؤثر اطلاعات وب و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت بررسی بازيابی كارا و مؤثر اطلاعات وب
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  دانلود پاورپوینت ریز پردازنده ها

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت ریز پردازنده ها و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  دانلود پاورپوینت ریز پردازنده ها
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت سیستم Domain Name System

  این فایل در مورد پاورپوینت سیستم Domain Name System و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت سیستم Domain Name System
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت برنامه استراتژيک راه‎آهن

  این فایل در مورد پاورپوینت برنامه استراتژيک راه‎آهن و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت برنامه استراتژيک راه‎آهن
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت برنامه ريزی استراتژيک توسعه رشته های IT و ICT

  این فایل در مورد پاورپوینت برنامه ريزی استراتژيک توسعه رشته های IT و ICT و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت برنامه ريزی استراتژيک توسعه رشته های IT و ICT
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  دانلود پاورپوینت برنامه نویسی Perl

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت برنامه نویسی Perl و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  دانلود پاورپوینت برنامه نویسی Perl
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  دانلود پاورپوینت برنامه نویسی به زبان C

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت برنامه نویسی به زبان C و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  دانلود پاورپوینت برنامه نویسی به زبان C
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل

  پاورپوینت پادکست

  این فایل در مورد پاورپوینت پادکست و هم اکنون در فروشگاه لوکس فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  پاورپوینت پادکست
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  لوکس فایل
  وب سایت
  لوکس فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.