id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  طرح توجیهی توليد و بسته بندی ماست پاستوريزه

  این فایل در مورد طرح توجیهی توليد و بسته بندی ماست پاستوريزه و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی توليد و بسته بندی ماست پاستوريزه
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی تهيه گوشت شترمرغ

  این فایل در مورد طرح توجیهی تهيه گوشت شترمرغ و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی تهيه گوشت شترمرغ
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی کشت بدون خاک

  این فایل در مورد طرح توجیهی کشت بدون خاک و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی کشت بدون خاک
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی احداث كافي نت

  این فایل در مورد طرح توجیهی احداث كافي نت و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی احداث كافي نت
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی احداث مهدکودک

  این فایل در مورد طرح توجیهی احداث مهدکودک و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی احداث مهدکودک
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی فرآوری و بسته‌ بندی ميگو

  این فایل در مورد طرح توجیهی فرآوری و بسته‌ بندی ميگو و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی فرآوری و بسته‌ بندی ميگو
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی تولید سنگ ساب

  این فایل در مورد طرح توجیهی تولید سنگ ساب و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی تولید سنگ ساب
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی تولید پودر تخم مرغ

  این فایل در مورد طرح توجیهی تولید پودر تخم مرغ و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی تولید پودر تخم مرغ
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی تولید ماشین چاپ

  این فایل در مورد طرح توجیهی تولید ماشین چاپ و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی تولید ماشین چاپ
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی سفره آرایی عروسی

  این فایل در مورد طرح توجیهی سفره آرایی عروسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی سفره آرایی عروسی
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی توليد سنگ های قيمتی و نيمه قيمتی فيروزه تراشی

  این فایل در مورد طرح توجیهی توليد سنگ های قيمتی و نيمه قيمتی فيروزه تراشی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی توليد سنگ های قيمتی و نيمه قيمتی فيروزه تراشی
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه رانندگی

  این فایل در مورد طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه رانندگی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه رانندگی
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

  این فایل در مورد طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

  این فایل در مورد طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی

  این فایل در مورد طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی

  این فایل در مورد طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی گاوداری شیری 30 راسی
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی

  این فایل در مورد پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت اهميت كارآفريني

  این فایل در مورد پاورپوینت اهميت كارآفريني و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  پاورپوینت اهميت كارآفريني
  قیمت محصول
  17,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC و کیسه نایلونی و شیلنگ آب

  این فایل در مورد پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC و کیسه نایلونی و شیلنگ آب و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC و کیسه نایلونی و شیلنگ آب
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  طرح توجیهی( دوره آموزشی) احداث کارگاه خیاطی (دوخت چادر)

  این فایل در مورد طرح توجیهی( دوره آموزشی) احداث کارگاه خیاطی (دوخت چادر) و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:کارآفرینی صنایع
  طرح توجیهی( دوره آموزشی) احداث کارگاه خیاطی (دوخت چادر)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.