id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بیومارکرها و راه های تشخیصی آن در بیوتکنولوژی پزشکی

  این فایل در مورد بیومارکرها و راه های تشخیصی آن در بیوتکنولوژی پزشکی و هم اکنون در فروشگاه 1408skana موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  بیومارکرها و راه های تشخیصی آن در بیوتکنولوژی پزشکی
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  1408skana
  وب سایت
  فورکیا

  روش های نوین در تشخیص بیماری ها

  این فایل در مورد روش های نوین در تشخیص بیماری ها و هم اکنون در فروشگاه 1408skana موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  روش های نوین در تشخیص بیماری ها
  قیمت محصول
  1,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  1408skana
  وب سایت
  فورکیا

  پروژه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

  این فایل در مورد پروژه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل و هم اکنون در فروشگاه filesell موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  پروژه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filesell
  وب سایت
  فورکیا

  بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله

  این فایل در مورد بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله و هم اکنون در فروشگاه filesell موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filesell
  وب سایت
  فورکیا

  روش انجام آزمایش رایت لوله ای و اسلایدی

  این فایل در مورد روش انجام آزمایش رایت لوله ای و اسلایدی و هم اکنون در فروشگاه filemarket موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  روش انجام آزمایش رایت لوله ای و اسلایدی
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filemarket
  وب سایت
  فورکیا

  روش انجام آزمایش تجزیه مایعات بدن

  این فایل در مورد روش انجام آزمایش تجزیه مایعات بدن و هم اکنون در فروشگاه filemarket موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  روش انجام آزمایش تجزیه مایعات بدن
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filemarket
  وب سایت
  فورکیا

  دانلود روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

  این فایل در مورد دانلود روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی و هم اکنون در فروشگاه filesell موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  دانلود روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filesell
  وب سایت
  فورکیا

  بروشور کودکان بیش فعال

  این فایل در مورد بروشور کودکان بیش فعال و هم اکنون در فروشگاه filesell موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  بروشور کودکان بیش فعال
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filesell
  وب سایت
  فورکیا

  کار اموزی بررسي مسائل ايمني و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا

  این فایل در مورد کار اموزی بررسي مسائل ايمني و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا و هم اکنون در فروشگاه filesell موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  کار اموزی بررسي مسائل ايمني و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filesell
  وب سایت
  فورکیا

  تعيين آلودگي قارچي در غذاي دست‌ساز و كارخانه‌اي قزل‌آلاي رنگين كمان

  این فایل در مورد تعيين آلودگي قارچي در غذاي دست‌ساز و كارخانه‌اي قزل‌آلاي رنگين كمان و هم اکنون در فروشگاه filesell موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  تعيين آلودگي قارچي در غذاي دست‌ساز و كارخانه‌اي قزل‌آلاي رنگين كمان
  قیمت محصول
  3,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filesell
  وب سایت
  فورکیا

  شبكه عصبي

  این فایل در مورد شبكه عصبي و هم اکنون در فروشگاه mybook موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  شبكه عصبي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  mybook
  وب سایت
  فورکیا

  بررسي نظرات كارشناسان اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن

  این فایل در مورد بررسي نظرات كارشناسان اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن و هم اکنون در فروشگاه filesell موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  بررسي نظرات كارشناسان اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن
  قیمت محصول
  2,550
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  filesell
  وب سایت
  فورکیا

  دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی)

  این فایل در مورد دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی) و هم اکنون در فروشگاه orbital71 موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  دانلود لغات کتاب لزگی (زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی)
  قیمت محصول
  15,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  orbital71
  وب سایت
  فورکیا

  Possum

  این فایل در مورد Possum و هم اکنون در فروشگاه geneticworld موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  Possum
  قیمت محصول
  80,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  geneticworld
  وب سایت
  فورکیا

  Atlas of Genetic Diagnosis and Counseling

  این فایل در مورد Atlas of Genetic Diagnosis and Counseling و هم اکنون در فروشگاه geneticworld موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  Atlas of Genetic Diagnosis and Counseling
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  geneticworld
  وب سایت
  فورکیا

  Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling

  این فایل در مورد Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling و هم اکنون در فروشگاه geneticworld موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  Chromosome Abnormalities and Genetic Counseling
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  geneticworld
  وب سایت
  فورکیا

  Genetics and Genomics in Medical

  این فایل در مورد Genetics and Genomics in Medical و هم اکنون در فروشگاه geneticworld موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  Genetics and Genomics in Medical
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  geneticworld
  وب سایت
  فورکیا

  Atlas of Metabolic Diseases

  این فایل در مورد Atlas of Metabolic Diseases و هم اکنون در فروشگاه geneticworld موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  Atlas of Metabolic Diseases
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  geneticworld
  وب سایت
  فورکیا

  Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease

  این فایل در مورد Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease و هم اکنون در فروشگاه geneticworld موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  geneticworld
  وب سایت
  فورکیا

  Molecular Cell Biology

  این فایل در مورد Molecular Cell Biology و هم اکنون در فروشگاه geneticworld موجود می باشد.
  دسته بندی:پیرا پزشکی
  Molecular Cell Biology
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  geneticworld
  وب سایت
  فورکیا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.