id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي

  این فایل در مورد بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده

  این فایل در مورد تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری

  این فایل در مورد کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تداخل دارویی و غذایی

  این فایل در مورد تداخل دارویی و غذایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  تداخل دارویی و غذایی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی

  این فایل در مورد پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396

  این فایل در مورد نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396 و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396
  قیمت محصول
  13,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري

  این فایل در مورد بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396

  این فایل در مورد نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396 و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396
  قیمت محصول
  19,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  فایل آموزشی CPR

  این فایل در مورد فایل آموزشی CPR و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  فایل آموزشی CPR
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي در پرستاري

  این فایل در مورد پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي در پرستاري و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت قوانين و مقرارت حرفه اي در پرستاري
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق رشته پرستاری

  این فایل در مورد تحقیق رشته پرستاری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  تحقیق رشته پرستاری
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی نکات مراقبت های ویژه (CCU، ICU، دیالیز و فوریت ها)

  این فایل در مورد جزوه آموزشی نکات مراقبت های ویژه (CCU، ICU، دیالیز و فوریت ها) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  جزوه آموزشی نکات مراقبت های ویژه (CCU، ICU، دیالیز و فوریت ها)
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه

  این فایل در مورد جزوه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  جزوه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی پرستاري داخلی و جراحی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی پرستاري داخلی و جراحی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  جزوه آموزشی پرستاري داخلی و جراحی
  قیمت محصول
  29,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  جزوه آموزشی تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق پیش بینی ساختار دوم پروتئین

  این فایل در مورد تحقیق پیش بینی ساختار دوم پروتئین و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  تحقیق پیش بینی ساختار دوم پروتئین
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت داروهاي مورد استفاده در ریکاوری و CPR

  این فایل در مورد پاورپوینت داروهاي مورد استفاده در ریکاوری و CPR و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت داروهاي مورد استفاده در ریکاوری و CPR
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت سیستم هموويژلانس

  این فایل در مورد پاورپوینت سیستم هموويژلانس و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت سیستم هموويژلانس
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گنجینه و بانک نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری

  این فایل در مورد گنجینه و بانک نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  گنجینه و بانک نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی تأثیر سبك زندگی بر ابتلاء به ایسكمی قلبی

  این فایل در مورد مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی تأثیر سبك زندگی بر ابتلاء به ایسكمی قلبی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی تأثیر سبك زندگی بر ابتلاء به ایسكمی قلبی
  قیمت محصول
  36,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.