id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده

  این فایل در مورد تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  تفسیر پایه ای ECG به زبان ساده
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تداخل دارویی و غذایی

  این فایل در مورد تداخل دارویی و غذایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  تداخل دارویی و غذایی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی

  این فایل در مورد پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت اقدامات و مراقبتها در خونریزی داخلی و خارجی
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال جاری

  این فایل در مورد نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال جاری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال جاری
  قیمت محصول
  31,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري

  این فایل در مورد بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  بررسی و تحقیق درباره بودجه بندي در پرستاري
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فایل آموزشی CPR

  این فایل در مورد فایل آموزشی CPR و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  فایل آموزشی CPR
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت

  این فایل در مورد اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس انکولوژیک

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس انکولوژیک و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس انکولوژیک
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با مووع اصول و مهارتهای پرستاری(اکسیژن رسانی)

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با مووع اصول و مهارتهای پرستاری(اکسیژن رسانی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با مووع اصول و مهارتهای پرستاری(اکسیژن رسانی)
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع پرستاری بهداشت جامعه(1)

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع پرستاری بهداشت جامعه(1) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع پرستاری بهداشت جامعه(1)
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع موانع خدمات مراقبت پرستاری در منزل در ایران

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع موانع خدمات مراقبت پرستاری در منزل در ایران و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع موانع خدمات مراقبت پرستاری در منزل در ایران
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت و تدابير پيشرفته پرستاري ويژه با تاكيد بر نوزاد نارس

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت و تدابير پيشرفته پرستاري ويژه با تاكيد بر نوزاد نارس و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت و تدابير پيشرفته پرستاري ويژه با تاكيد بر نوزاد نارس
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان

  این فایل در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاوپوینت فوریتهای پزشکی در کودکان

  این فایل در مورد پاوپوینت فوریتهای پزشکی در کودکان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاوپوینت فوریتهای پزشکی در کودکان
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست

  این فایل در مورد پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی و شوک

  این فایل در مورد پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی و شوک و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی و شوک
  قیمت محصول
  28,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت کارآزمایی بالینی

  این فایل در مورد پاورپوینت کارآزمایی بالینی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت کارآزمایی بالینی
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت پرستاری کودکان (کودک سالم)

  این فایل در مورد پاورپوینت پرستاری کودکان (کودک سالم) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:پرستاری
  پاورپوینت پرستاری کودکان (کودک سالم)
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.