id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  اسلاید نظریه داده‌گرا و کاربرد آن در تصحیح خطا

  این فایل در مورد اسلاید نظریه داده‌گرا و کاربرد آن در تصحیح خطا و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  اسلاید نظریه داده‌گرا و کاربرد آن در تصحیح خطا
  قیمت محصول
  26,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  بررسی تلویزیون های آنالوگ و دیجیتال

  این فایل در مورد بررسی تلویزیون های آنالوگ و دیجیتال و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  بررسی تلویزیون های آنالوگ و دیجیتال
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  آموزش برنامه بلندر

  این فایل در مورد آموزش برنامه بلندر و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  آموزش برنامه بلندر
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  گزارشی از دوربین های دیجیتال

  این فایل در مورد گزارشی از دوربین های دیجیتال و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  گزارشی از دوربین های دیجیتال
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  لبه یابی تصاویر رنگی

  این فایل در مورد لبه یابی تصاویر رنگی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  لبه یابی تصاویر رنگی
  قیمت محصول
  15,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  آموزش برنامه مایا

  این فایل در مورد آموزش برنامه مایا و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  آموزش برنامه مایا
  قیمت محصول
  43,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مفهوم رنگ و بازنمایی آن

  این فایل در مورد مفهوم رنگ و بازنمایی آن و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  مفهوم رنگ و بازنمایی آن
  قیمت محصول
  22,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  تارخچه کامل تلویزیون

  این فایل در مورد تارخچه کامل تلویزیون و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  تارخچه کامل تلویزیون
  قیمت محصول
  46,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  آموزش شرط های پیشرفته با برنامه کوئست

  این فایل در مورد آموزش شرط های پیشرفته با برنامه کوئست و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  آموزش شرط های پیشرفته با برنامه کوئست
  قیمت محصول
  50,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر

  این فایل در مورد نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر
  قیمت محصول
  26,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد Word پروژه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد Word پروژه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل ورد Word پروژه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی
  قیمت محصول
  34,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل PDF پی دی اف پروژه سیستم تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

  این فایل در مورد دانلود فایل PDF پی دی اف پروژه سیستم تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل PDF پی دی اف پروژه سیستم تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری
  قیمت محصول
  21,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد Word پروژه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد Word پروژه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل ورد Word پروژه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد Word پروژه پردازش تصویر به وسیله هیستوگرام

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد Word پروژه پردازش تصویر به وسیله هیستوگرام و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل ورد Word پروژه پردازش تصویر به وسیله هیستوگرام
  قیمت محصول
  26,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد Word پروژه افزایش دقت شناسایی چهره با انتخاب زیر مجموعه بهینه از ویژگی های چهره با بکارگیری الگوریتم فاخته

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد Word پروژه افزایش دقت شناسایی چهره با انتخاب زیر مجموعه بهینه از ویژگی های چهره با بکارگیری الگوریتم فاخته و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل ورد Word پروژه افزایش دقت شناسایی چهره با انتخاب زیر مجموعه بهینه از ویژگی های چهره با بکارگیری الگوریتم فاخته
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد Word پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد Word پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل ورد Word پروژه تشخیص حالات ظریف چهره با استفاده از روش بزرگنمایی حرکت اولر
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد Word پروژه مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیكی

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد Word پروژه مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیكی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل ورد Word پروژه مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیكی
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد word پروژه ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد word پروژه ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل ورد word پروژه ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:پردازش تصویر
  دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
   دسته بندی مطالب
   پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
   ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
   تلگرام:plusfair
   تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.