id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پروژه بازی شطرنج هوش مصنوعی با سی شارپ

  این فایل در مورد پروژه بازی شطرنج هوش مصنوعی با سی شارپ و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  پروژه بازی شطرنج هوش مصنوعی با سی شارپ
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه بازی سودوکو به زبان #C

  این فایل در مورد پروژه بازی سودوکو به زبان #C و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  پروژه بازی سودوکو به زبان #C
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه بازی مار با نرم افزار فلش

  این فایل در مورد پروژه بازی مار با نرم افزار فلش و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  پروژه بازی مار با نرم افزار فلش
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه راه رفتن در محیط به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL

  این فایل در مورد پروژه راه رفتن در محیط به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  پروژه راه رفتن در محیط به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه بازی حافظه با نرم افزار فلش FLASH

  این فایل در مورد پروژه بازی حافظه با نرم افزار فلش FLASH و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  پروژه بازی حافظه با نرم افزار فلش FLASH
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پروژه بازی چکش زدن به موشها به زبان دلفی delphi

  این فایل در مورد پروژه بازی چکش زدن به موشها به زبان دلفی delphi و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  پروژه بازی چکش زدن به موشها به زبان دلفی delphi
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نمایش مرحله به مرحله الگوریتمهای مسائل ارضای محدودیت با نرم افزار فوق العاده CRVis

  این فایل در مورد نمایش مرحله به مرحله الگوریتمهای مسائل ارضای محدودیت با نرم افزار فوق العاده CRVis و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  نمایش مرحله به مرحله الگوریتمهای مسائل ارضای محدودیت با نرم افزار فوق العاده CRVis
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  اسلاید سیستم های خبره

  این فایل در مورد اسلاید سیستم های خبره و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  اسلاید سیستم های خبره
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  هوش مصنوعی

  این فایل در مورد هوش مصنوعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  هوش مصنوعی
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  کاربرد هوش مصنوعی در بازی

  این فایل در مورد کاربرد هوش مصنوعی در بازی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  کاربرد هوش مصنوعی در بازی
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ارایه کامل آموزش الگوریتم ژنتیک

  این فایل در مورد ارایه کامل آموزش الگوریتم ژنتیک و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  ارایه کامل آموزش الگوریتم ژنتیک
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  آموزش ترجمه شده جامع هوش مصنوعی

  این فایل در مورد آموزش ترجمه شده جامع هوش مصنوعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  آموزش ترجمه شده جامع هوش مصنوعی
  قیمت محصول
  50,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  آموزش کامل هوش مصنوعی

  این فایل در مورد آموزش کامل هوش مصنوعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  آموزش کامل هوش مصنوعی
  قیمت محصول
  50,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دایره المعارف کامل هوش مصنوعی

  این فایل در مورد دایره المعارف کامل هوش مصنوعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  دایره المعارف کامل هوش مصنوعی
  قیمت محصول
  68,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  تکنیک ها و زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی

  این فایل در مورد تکنیک ها و زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  تکنیک ها و زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی
  قیمت محصول
  25,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مقاله هوش مصنوعی ربات

  این فایل در مورد مقاله هوش مصنوعی ربات و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  مقاله هوش مصنوعی ربات
  قیمت محصول
  19,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پاورپوینت صوتی.تصویری هوش مصنوعی

  این فایل در مورد پاورپوینت صوتی.تصویری هوش مصنوعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  پاورپوینت صوتی.تصویری هوش مصنوعی
  قیمت محصول
  32,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  نخستین پروژه سیستم های خبره و هوش مصنوعی

  این فایل در مورد نخستین پروژه سیستم های خبره و هوش مصنوعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  نخستین پروژه سیستم های خبره و هوش مصنوعی
  قیمت محصول
  28,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی هوش ازدحامی و کاربرد های آن

  این فایل در مورد دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی هوش ازدحامی و کاربرد های آن و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی هوش ازدحامی و کاربرد های آن
  قیمت محصول
  15,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  خرید ودانلود پایان نامه شبکه های عصبی مصنوعی

  این فایل در مورد خرید ودانلود پایان نامه شبکه های عصبی مصنوعی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:هوش مصنوعی
  خرید ودانلود پایان نامه شبکه های عصبی مصنوعی
  قیمت محصول
  75,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.