id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ

  این فایل در مورد تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران

  این فایل در مورد بررسی آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  بررسی آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه

  این فایل در مورد بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی تطبیقی روابط هخامنشیان با یونان و مصر: مشابهت ها و تفاوت ها

  این فایل در مورد بررسی تطبیقی روابط هخامنشیان با یونان و مصر: مشابهت ها و تفاوت ها و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  بررسی تطبیقی روابط هخامنشیان با یونان و مصر: مشابهت ها و تفاوت ها
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان

  این فایل در مورد بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق بررسی راهکارهای ایجاد طرح و نقش مدرن در منسوجات بافتی طرح دار (مبلمان)

  این فایل در مورد تحقیق بررسی راهکارهای ایجاد طرح و نقش مدرن در منسوجات بافتی طرح دار (مبلمان) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  تحقیق بررسی راهکارهای ایجاد طرح و نقش مدرن در منسوجات بافتی طرح دار (مبلمان)
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای

  این فایل در مورد دانلود رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  دانلود رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی طراحی زیورآلات با نگرشی بر نقوش هندسی عمارت زینت الملک شیراز

  این فایل در مورد بررسی طراحی زیورآلات با نگرشی بر نقوش هندسی عمارت زینت الملک شیراز و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  بررسی طراحی زیورآلات با نگرشی بر نقوش هندسی عمارت زینت الملک شیراز
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی نشانه شناسی اشراق در نگارگری قرن هشت و نه

  این فایل در مورد بررسی نشانه شناسی اشراق در نگارگری قرن هشت و نه و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  بررسی نشانه شناسی اشراق در نگارگری قرن هشت و نه
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی

  این فایل در مورد بررسی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  بررسی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود تحقیق هنرهای تجسمی دورۀ معاصر (با تآکید بر هنر نقاشی)

  این فایل در مورد دانلود تحقیق هنرهای تجسمی دورۀ معاصر (با تآکید بر هنر نقاشی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  دانلود تحقیق هنرهای تجسمی دورۀ معاصر (با تآکید بر هنر نقاشی)
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق ورود مدرنیسم (تجدد) در هنر ایران

  این فایل در مورد تحقیق ورود مدرنیسم (تجدد) در هنر ایران و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  تحقیق ورود مدرنیسم (تجدد) در هنر ایران
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق آسیب شناسی مدرنیسم در هنر معاصر ایران (نقاشی)

  این فایل در مورد تحقیق آسیب شناسی مدرنیسم در هنر معاصر ایران (نقاشی) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  تحقیق آسیب شناسی مدرنیسم در هنر معاصر ایران (نقاشی)
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت Zoom از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ

  این فایل در مورد پاورپوینت Zoom از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  پاورپوینت Zoom از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته هنر،بررسي فن و هنر سفالگري

  این فایل در مورد دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته هنر،بررسي فن و هنر سفالگري و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته هنر،بررسي فن و هنر سفالگري
  قیمت محصول
  8,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام )

  این فایل در مورد پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام ) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام )
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  گزارش کارآموزی رنگ و تركيب‌ ها در گرافيك

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی رنگ و تركيب‌ ها در گرافيك و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  گزارش کارآموزی رنگ و تركيب‌ ها در گرافيك
  قیمت محصول
  26,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  طرح لایه باز کارت ویزیت طراح

  این فایل در مورد طرح لایه باز کارت ویزیت طراح و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  طرح لایه باز کارت ویزیت طراح
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پوستر

  این فایل در مورد پوستر و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  پوستر
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب

  اکسپرسیونیسم

  این فایل در مورد اکسپرسیونیسم و هم اکنون در فروشگاه فایل ناب موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر
  اکسپرسیونیسم
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایل ناب
  وب سایت
  فایل ناب
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.