id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق درباره ساز تار

  این فایل در مورد تحقیق درباره ساز تار و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  تحقیق درباره ساز تار
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق درباره مجسمه‌سازي

  این فایل در مورد تحقیق درباره مجسمه‌سازي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  تحقیق درباره مجسمه‌سازي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی نقاشي معاصر ايران

  این فایل در مورد بررسی نقاشي معاصر ايران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  بررسی نقاشي معاصر ايران
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

  این فایل در مورد بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌

  این فایل در مورد نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌ و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌
  قیمت محصول
  4,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

  این فایل در مورد بررسی تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  بررسی تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تصوير ديجيتال

  این فایل در مورد تصوير ديجيتال و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  تصوير ديجيتال
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نقاشي معاصر ايران

  این فایل در مورد نقاشي معاصر ايران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  نقاشي معاصر ايران
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تاثير موسيقي در كاهش اضطراب

  این فایل در مورد تاثير موسيقي در كاهش اضطراب و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  تاثير موسيقي در كاهش اضطراب
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر

  این فایل در مورد بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر
  قیمت محصول
  3,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بازیگری

  این فایل در مورد بازیگری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  بازیگری
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی

  این فایل در مورد ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی
  قیمت محصول
  6,320
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی

  این فایل در مورد ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران

  این فایل در مورد قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي

  این فایل در مورد شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ویژگی های معماری و جاذبه های جهانگردی مجموعه تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

  این فایل در مورد ویژگی های معماری و جاذبه های جهانگردی مجموعه تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  ویژگی های معماری و جاذبه های جهانگردی مجموعه تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی انواع و اقسام جوهر

  این فایل در مورد بررسی انواع و اقسام جوهر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  بررسی انواع و اقسام جوهر
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  گذري بر مشق هاي پنهان در كاخ عالي قاپوي اصفهان

  این فایل در مورد گذري بر مشق هاي پنهان در كاخ عالي قاپوي اصفهان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  گذري بر مشق هاي پنهان در كاخ عالي قاپوي اصفهان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  شش تم حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه

  این فایل در مورد شش تم حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  شش تم حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره تاپوگرافي

  این فایل در مورد تحقیق درباره تاپوگرافي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:هنر و گرافیک
  تحقیق درباره تاپوگرافي
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.