id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

دانلود رایگان ماجراهای گاوقهرمان فصل 1

این فایل در مورد دانلود رایگان ماجراهای گاوقهرمان فصل 1 و هم اکنون در فروشگاه dgartshop موجود می باشد.
دسته بندی:کتاب ، جزوه
دانلود رایگان ماجراهای گاوقهرمان فصل 1
قیمت محصول
500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
dgartshop
وب سایت
فایل سل

طرح توجیهی آموزشگاه زبان‌های خارجی

این فایل در مورد طرح توجیهی آموزشگاه زبان‌های خارجی و هم اکنون در فروشگاه tarhetojihi موجود می باشد.
دسته بندی:کارآفرینی ، طرح توجیهی
طرح توجیهی آموزشگاه زبان‌های خارجی
قیمت محصول
9,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
tarhetojihi
وب سایت
فایل سل

طرح توجیهی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی

این فایل در مورد طرح توجیهی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی و هم اکنون در فروشگاه tarhetojihi موجود می باشد.
دسته بندی:کارآفرینی ، طرح توجیهی
طرح توجیهی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی
قیمت محصول
9,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
tarhetojihi
وب سایت
فایل سل

طرح توجیهی آموزشگاه هنـرهای تجسمی

این فایل در مورد طرح توجیهی آموزشگاه هنـرهای تجسمی و هم اکنون در فروشگاه tarhetojihi موجود می باشد.
دسته بندی:کارآفرینی ، طرح توجیهی
طرح توجیهی آموزشگاه هنـرهای تجسمی
قیمت محصول
8,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
tarhetojihi
وب سایت
فایل سل

بررسی طرح های تولیدی

این فایل در مورد بررسی طرح های تولیدی و هم اکنون در فروشگاه tarhetojihi موجود می باشد.
دسته بندی:کارآفرینی ، طرح توجیهی
بررسی طرح های تولیدی
قیمت محصول
13,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
tarhetojihi
وب سایت
فایل سل

فرار از تنهایی

این فایل در مورد فرار از تنهایی و هم اکنون در فروشگاه jmp موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
فرار از تنهایی
قیمت محصول
2,200
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
jmp
وب سایت
فایل سل

تحقیق چالشهای مدیریت منابع انسانی

این فایل در مورد تحقیق چالشهای مدیریت منابع انسانی و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق چالشهای مدیریت منابع انسانی
قیمت محصول
1,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

دانلود تحقیق کارکردهای بیمه در ایران

این فایل در مورد دانلود تحقیق کارکردهای بیمه در ایران و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود تحقیق کارکردهای بیمه در ایران
قیمت محصول
6,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق سبكها و روشهای مدیریت در معدن

این فایل در مورد تحقیق سبكها و روشهای مدیریت در معدن و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق سبكها و روشهای مدیریت در معدن
قیمت محصول
10,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق آشنایی با سیستم‌های اطلاعات

این فایل در مورد تحقیق آشنایی با سیستم‌های اطلاعات و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق آشنایی با سیستم‌های اطلاعات
قیمت محصول
500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

این فایل در مورد تحقیق ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی

این فایل در مورد تحقیق نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی
قیمت محصول
2,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق توصیه‌هایی برای مدیران، سرپرستان و سرگروه‌‌هایی كه با انسان‌ها در ارتباط‌ند

این فایل در مورد تحقیق توصیه‌هایی برای مدیران، سرپرستان و سرگروه‌‌هایی كه با انسان‌ها در ارتباط‌ند و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق توصیه‌هایی برای مدیران، سرپرستان و سرگروه‌‌هایی كه با انسان‌ها در ارتباط‌ند
قیمت محصول
2,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

دانلود تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت

این فایل در مورد دانلود تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
دانلود تحقیق استانداردهای کنترل کیفیت
قیمت محصول
1,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق ارزیابی فعالیت و كارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران

این فایل در مورد تحقیق ارزیابی فعالیت و كارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق ارزیابی فعالیت و كارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات

این فایل در مورد تحقیق ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات
قیمت محصول
1,900
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق استرس شغلی و راه های مقابله با آن

این فایل در مورد تحقیق استرس شغلی و راه های مقابله با آن و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق استرس شغلی و راه های مقابله با آن
قیمت محصول
2,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق استرس و فشارهای روانی در محیط کار

این فایل در مورد تحقیق استرس و فشارهای روانی در محیط کار و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق استرس و فشارهای روانی در محیط کار
قیمت محصول
4,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق استرس و فشارهای روانی در محیط کار

این فایل در مورد تحقیق استرس و فشارهای روانی در محیط کار و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق استرس و فشارهای روانی در محیط کار
قیمت محصول
4,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل

تحقیق آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000

این فایل در مورد تحقیق آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000 و هم اکنون در فروشگاه modiran موجود می باشد.
دسته بندی:علوم انسانی
تحقیق آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000
قیمت محصول
1,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
modiran
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.